Artikelen door Chris van den Ende

Ik heb me aangemeld voor paychecked, wanneer sta ik dan in het register?

Bureau Cicero doet veel inspecties voor PayChecked in Transport. Bij een PayChecked inspectie controleren we of u, als transportbedrijf, volgens wet- en regelgeving werkt en of u de beloning van uw werknemers volgens de cao-beroepsgoederenvervoer goed doet. Ook of u goede afspraken hebt gemaakt met uw ondervervoerders. Ik coördineer de technisch correcte uitvoering van deze inspecties. […]

Nieuwe norm SNF-regulier register per 1 juni

Per 1 juni 2021 is er een nieuwe SNF-regulier norm van toepassing. Daarom geven we u graag een update. Een belangrijke verandering in de norm is dat de opbouw en leesbaarheid is verduidelijkt. De norm is op een logischere wijze opgebouwd en het harmonisatie-document is nu een integraal onderdeel van de norm geworden.

Wettelijk minimumloon (WML) stijgt 01 juli 2021

Het wettelijk minimumloon zal per 01 juli 2021 verhoogd worden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de verhoging van het wettelijk minimumloon in de Staatscourant gepubliceerd. Werknemers die het minimumloon uitbetaald krijgen, zullen door deze verhoging 0,96% ten opzichte van het wettelijk minimumloon dat geldt vanaf januari 2021 erop vooruit gaan.

Bijzonder uitstel van betaling Belastingen update: Hervat betalingen per 01-07-2021

In dit artikel leest u  de laatste informatie rondom de regeling bijzonder uitstel van betaling belastingen. De reguliere betalingen van belastingheffingen. Onder andere de BTW en loonheffingen hervatten per 01-07-2021. De af1lossingsregeling van bestaande belasting schulden is gewijzigd naar 5 jaar met ingangsdatum 01-10-2022. Hiervoor dient wel de aanvullende uitstelregeling verkregen te zijn.