Artikelen door Dewy Mulder

Wijzigingen norm en reglement PayChecked in Transport per 01-03-2021

Met ingang van 1 maart 2021 is de normenset en het keurmerkreglement van PayChecked gewijzigd. Per 1 maart 2021 is artikel 3.2.5. toegevoegd aan de norm. De normenset is uitgebreid met de verplichting van het hebben van een NIWO vergunning voor ondervervoerders. Hierin wordt het volgende aangegeven:  ‘De onderneming beschikt over een kopie van de […]

Webinar Dinsdag 12feb: Paneldebat ‘Zelfregulering loont’.

Wat: ZipConomy Webinar week Wanneer: Dinsdag 9 februari, 12:30 Titel: Professioneel inhuren in de praktijk : Zelfregulering en Professionalisering loont! Wie: Ger Jaarsma (Pay-OK) Marc Belfroid (ALtradHertel) Paul Heinrichs (Bureau Cicero) Hugo-Jan Ruts (Moderator) In 2020 stond de flexmarkt meerdere malen in de schijnwerpers, de schandalen volgden elkaar op. De Europese detacheringsrichtlijn is herzien en […]

Ondervervoer en ZZP, wat is het verschil?

Bureau Cicero doet veel inspecties voor Paychecked in Transport. Bij een Paychecked inspectie wordt gecontroleerd of wet- en regelgeving en een deel van de cao beroepsgoederenvervoer juist wordt toegepast voor werknemers en ondervervoerders die werken voor transportbedrijven. Bij Bureau Cicero coördineer ik de technisch correcte uitvoering van deze inspecties. Ons doel is om onze klanten […]

Uitbreiding verstrekking persoonsgegevens door uitlener

Uitbreiding verstrekking persoonsgegevens door uitlener aan inlener of aannemer De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft duidelijkheid gegeven over het verstrekken en vastleggen van persoonsgegevens in het kader van inleners- of ketenaansprakelijkheid. Voor de inlener of aannemer is het noodzakelijk dat zij bepaalde persoonsgegevens van de ingeleende werknemers in zijn administratie opneemt om een beroep te kunnen […]

Wanneer is er sprake van een payrollovereenkomst?

Wanneer is er sprake van een payrollovereenkomst? Het heeft een tijdje geduurd, maar eindelijk is daar de eerste rechterlijke uitspraak met betrekking tot de payrollovereenkomst. In onderstaand artikel zal de situatie beschreven worden en de afwegingen, welke de rechter heeft gemaakt om tot zijn uitspraak te komen. Sinds invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans […]

Herziening lage WW-premie

Herziening lage WW-premie bij 30 procent of meer verloonde uren ook in 2021 niet nodig Wanneer de lage WW-premie is toegepast (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en vast aantal uren), dan geldt bij meer dan 30 procent afwijking van dit aantal overeengekomen uren sinds de WAB dat de WW-premie alsnog met terugwerkende kracht voor dat kalenderjaar […]