Artikelen door Dewy Mulder

NBBU en ABU nieuwe CAO per 30-12-2019

De huidige ABU cao is sinds 30-09-2019 niet langer Algemeen Verbindend Verklaard (AVV). Deze AVV-loze periode is inmiddels ook weer verlopen; per 07-11-2019 is de AVV weer van toepassing. Deze huidige AVV verloopt per het einde van de looptijd van de huidige CAO, te weten op 29-12-2019.

Sectorindeling en beschikking WHK 2020 voor uitzenders en payrollers

Alle uitzendondernemingen verhuizen per 2020 naar sector 52. Payrollers worden standaard in sector 45 ingedeeld. Een gesplitste sectorindeling is ook mogelijk. De sectorindeling heeft per 2020 alleen nog invloed op de hoogte van de premie gedifferentieerde WGA- en ZW premie, samen de WHK premie. Lees hier verder over de wijzigingen sectorindeling per 2020 in verband […]

WAB special – Verplichtingen loonstrook vanaf 2020

Dit artikel is onderdeel van onze WAB-special. In deze artikelen worden de belangrijkste onderdelen van de WAB en de wijzigingen die deze in de praktijk tot gevolg hebben behandeld. Deze informatie is bedoeld voor werkgevers, zoals uitzenders, payrollers, reguliere werkgevers, als aanzet om verdere verdieping in de soms complexe materie elders te zoeken. Het doel […]

WAB special – Versoepeling ontslag via kantongerecht

Dit artikel is onderdeel van onze WAB-special. In deze artikelen worden de belangrijkste onderdelen van de WAB en de wijzigingen die deze in de praktijk tot gevolg hebben behandeld. Deze informatie is bedoeld voor werkgevers, zoals uitzenders, payrollers, reguliere werkgevers, als aanzet om verdere verdieping in de soms complexe materie elders te zoeken. Het doel […]

WAB special – Payrolling krijgt aparte status

Dit artikel is onderdeel van onze WAB-special. In deze artikelen worden de belangrijkste onderdelen van de WAB en de wijzigingen die deze in de praktijk tot gevolg hebben behandeld. Deze informatie is bedoeld voor werkgevers, zoals uitzenders, payrollers, reguliere werkgevers, als aanzet om verdere verdieping in de soms complexe materie elders te zoeken. Het doel […]