Artikelen door Dewy Mulder

Overstappen van inspectie-instelling, niet leuk!

Niet leuk! Inderdaad, het is ook niet leuk om de overstap te maken van de ene certificeringsinstelling naar de andere. De vertrouwensrelatie is namelijk belangrijk. Maar, soms kun je bijna niet anders of wil je simpelweg niet anders. Misschien sluit de houding van de inspecteur niet meer aan op je wensen, maar het kan ook […]

Gelijke beloning voor gedetacheerden uit het buitenland

Gelijke beloning voor gelijk werk op dezelfde plaats. Het belangrijkste gevolg van de implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede kamer heeft gestuurd. De richtlijn moet uiterlijk op 30 juli 2020 geïmplementeerd zijn. Maar dit is toch reeds zo geregeld via de Detacheringsrichtlijn en in de wet WAADI […]

Due diligence; zelfregulering werkt!

Bureau Cicero doet regelmatig due diligences / speciale opdrachten bij overnames van uitzendbureaus of andere ondernemingen, waar arbeid een belangrijke rol bij speelt. We doen dit op basis van de expertise die we hebben opgebouwd door het jarenlang doen van NEN 4400 en PayOK inspecties. Deze normenkaders dekken gezamenlijk de financiële risico’s uit arbeid goed […]

Inwerkingtreding meldingsplicht van de WagwEU

Op 1 maart 2020 zal de langverwachte meldingsplicht in werking treden. Deze meldingsplicht volgt uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU), welke op 18 juni 2016 in werking is getreden. Deze wet geldt voor werkgevers (dienstverrichters) uit landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, die in Nederland een tijdelijke […]

De opvolger van de Wet DBA

,De laatste weken is er veel gesproken over de WAB, maar ook de opvolger van de Wet DBA; Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring zijn geintroduceerd. De Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring De Wet DBA is sinds de introductie een veel besproken onderwerp. Een vervanger van deze wet was noodzakelijk en is om deze reden ook […]

Belangrijke wetswijzigingen per 1 januari 2020

De volgende wetswijzigingen per 1 januari 2020 worden toegelicht: Artikel 13ter. Wet op de loonbelasting 1964 (fiets van de zaak) Artikel 31. Wet op de loonbelasting 1964 (boetes medewerkers) Artikel 31a. Wet op de loonbelasting 1964 (verruiming werkkostenregeling) Artikel 13ter Wet op de loonbelasting 1964 De fiscale regeling voor de ‘fiets van de zaak’ is […]