Artikelen door Simone Klaver

Wijzigingen op toegestane inhoudingen op het wettelijk minimumloon per 2019

In ons voorgaande artikel heeft u kunnen lezen over de nieuwe wettelijke minimumlonen (WML) per 1 januari 2019. Per deze datum veranderen ook de toegestane inhoudingen op het wettelijk minimumloon. Met de inwerking treden van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) zijn er nieuwe regels over inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon. Verrekening en inhoudingen […]

Wettelijk minimumloon (WML) stijgt per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 stijgt het wettelijk minimumloon met 1,34%. Werknemers van 22 en ouder krijgen daardoor recht op een bruto minimumloon van € 1.615,80 per maand. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 in de Staatscourant gepubliceerd. Het bruto minimumloon stijgt naar € 1.615,80 per maand, […]

Blog Patrick Tom: ZZP bemiddeling of toch niet?

Inmiddels telt Nederland ruim 1 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Dit betreft dan enkel de ondernemers die hier hun brood mee verdienen. Als ook mensen worden meegeteld waarvoor het zzp-schap een bijverdienste is, dan ligt dit aantal hoger. Deze groep bevindt zich in allerlei sectoren en leeftijdsgroepen waarvan de leeftijd voornamelijk ligt tussen de 35 […]

Wetsvoorstel Wet Arbeid in Balans

Ketenbepaling terug naar 3 jaar vanaf 2020 Op 1 juli 2015 is de ketenbepaling gewijzigd van 3 jaar naar 2 jaar door de Wet Werk en zekerheid (Wwz). Werknemers hadden vanaf dat moment na 2 jaar al recht op een vast dienstverband. Met ingang van 1 januari 2020 gaat de maximumtermijn weer terug naar 3 […]

Blog Theo van Leeuwen: Welkom bij Bureau Cicero!

Bureau Cicero bestaat uit een groep inspecteurs die controleren op “verplichtingen uit arbeid”. Denk aan: SNA keurmerk, PayOK, AVG Garant, Bovib, enz. Onze inspecteurs willen de inhoud zo goed mogelijk beheersen en daarmee een perfect product neerzetten. Werken neemt een groot deel van de dagelijkse tijd in beslag. Daarom vinden we het bij Cicero belangrijk […]

Autokostenforfait hoort echt bij het loon

De forfaitaire bijtelling (autokostenforfait) op het loon van werknemers met een auto van de zaak is niet alleen fiscaal gezien loon in natura. Uit een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland blijkt dat het autokostenforfait en de vergoedingen die daarop gebaseerd zijn ook het civiele loon beïnvloed. Wanneer een werknemer een auto van de zaak […]

Lagere loonheffingskorting voor niet-inwoners van Nederland

Vanaf 1 januari 2019 hebben niet-inwoners van Nederland recht op een lagere loonheffingskorting. Het betreft alle werknemers die in dienst zijn en die niet zijn ingeschreven als inwoner bij hun gemeente (dit zijn niet-inwoners). De loonheffingskortingen bestaat uit 2 delen, een belastingdeel en een premiedeel. Vanaf 2019 hebben de niet-inwoners van Nederland alleen nog recht […]

Arbeidsovereenkomst of toch een opdrachtovereenkomst?

Het Gerechtshof te Amsterdam heeft op 10 juli 2018 een uitspraak gedaan over de vraag of krantenbezorgers werkzaam bij Persgroep, werkzaam zijn geweest op basis van een arbeidsovereenkomst in plaats van een opdrachtovereenkomst. De krantenbezorgers hebben met de rechtsvoorganger van de Persgroep een overeenkomt van opdracht gesloten. Achteraf claimen de krantbezorgers dat ze een arbeidsovereenkomst […]