Home / Blogs, Specials en Opinie / Blog: Belastingdeel heffingskortingen

Blog: Belastingdeel heffingskortingen

Bart Agerbeek

Belastingdeel heffingskortingen vanaf 1 januari 2019 alleen nog voor inwoners van Nederland

Eerder berichtten wij u over het feit dat vanaf januari 2019 het belastingdeel in de algemene heffingskorting niet meer toegepast kan worden voor werknemers die inwoner zijn van een ander land. Hetzelfde geldt voor het belastingdeel in de arbeidskorting. Zij het dat deze nog wel kan worden toegepast door inwoners van een andere EU-lidstaat/EER-land/Zwi/BES (de zogeheten ‘landenkring’).

Voor ieder tijdvak zijn thans 3 verschillende tabellen beschikbaar voor ieder van de groepen werknemers:
1-inwoners van NL;
2-inwoners van landen uit de landenkring;
3-inwoners van overige landen.

De verantwoordelijkheid voor de toepassing van de juiste korting en de juiste tabel ligt bij de werkgever/inhoudingsplichtige. Zoals wij in de vorige blog al aangaven is het belangrijk dat u de zaken bij de verloning over het eerste tijdvak in 2019 goed op orde heeft.

Met de beschikbaarheid van de verschillende tabellen is eindelijk ook duidelijk wat nu precies het belastingdeel is in de betreffende heffingskortingen. Waar hebben wij het over in euro’s?

De algemene heffingskorting bedraagt in 2019 op jaarbasis € 2.477 voor het belastbaar loon tot en met € 20.384. (correspondeert met dagloon € 81) Bij een loon hierboven tot € 68.507 is er een afbouw van 5,147%.
De arbeidskorting bedraagt in 2019 bij een loon tot en met € 9.694 1,754%. En 28,712% voor loon hierboven, waarbij de arbeidskorting maximaal bedraagt € 3.399.

Het volgende overzicht kan worden vastgesteld bij een dagloon van € 81, waarbij uitgegaan wordt van een evenredig loon bij toepassing van weektabel, 4wkn-tabel en maandtabel. Voor de duidelijkheid, het geeft de bedragen weer dat de werknemer netto achteruitgaat ter zake het niet genieten van het belastingdeel van de algemene heffingskorting (inwoners landenkring en derde landen) respectievelijk de arbeidskorting (inwoners derdelanden).

Deze bedragen zijn berekend uit de betreffende tabellen. Als u hier meer details van wilt weten, naam dan contact op met Bureau Cicero.

Bart Agerbeek

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht