Home / Blogs, Specials en Opinie / BLOG: Verdieping over Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) cao

BLOG: Verdieping over Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) cao

Maarten de Jong

Cao’s Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) en/of direct gebonden opdrachtgever?

Twee grote factoren die spelen in de vraag wanneer de cao van de opdrachtgever van kracht is, zijn:

  • Of AVV van de cao van toepassing is;
  • Of de opdrachtgever direct gebonden is aan de cao.

Deze twee factoren hebben invloed op het feit of een loonsverhoging met terugwerkende kracht uitwerking heeft op de ingeleende uitzendkrachten als de nieuwe cao van de opdrachtgever ingaat.

Ook de AVV van de ABU cao speelt een rol.

Voor ABU en NBBU leden geldt dat deze regel ingaat vanaf het moment dat de cao bij de klant verlengd is of opnieuw gesloten is. Of door AVV of eigen besluit toegepast wordt.
Is er op dat moment bij deze opdrachtgever een cao-loonsverhoging met terugwerkende kracht en is deze opdrachtgever gebonden aan haar cao, dan zal de loonsverhoging ook gelden voor de nog werkende uitzendkrachten van ABU en/of NBBU leden.

Is de opdrachtgever niet geboden aan de cao en is er voor de opdrachtgever nog geen AVV van deze cao. Dan is het belangrijk om te weten van deze opdrachtgever of deze de loonsverhoging wel of niet toepast. In het geval dit wel van toepassing is, dan dient de uitzendkracht deze verhoging ook te ontvangen, ofschoon de AVV van de cao bij de opdrachtgever er nog niet is.
Hetgeen voor het eigen personeel geldt, dient ook voor uitzendkrachten te gelden. Cruciaal is dus de informatie over de Inlenersbeloning die de opdrachtgever toepast. Niet enkel de opgaaf welke cao van kracht is bij de opdrachtgever.

WAADI

Heeft een niet gebonden uitzender tijdens de periode dat er geen ABU AVV van kracht is geen incorporatie van de ABU cao of AVV-artikelen van de ABU cao, dan is op basis van de WAADI nog wel een verplichting op individueel niveau per medewerker van kracht om de beloning van de inlener te volgen.

Voor niet gebonden uitzenders tijdens de AVV-loze periode van de ABU cao zal dit artikel net als voor ABU en NBBU leden pas effect hebben vanaf het moment dat de AVV van de cao van de opdrachtgever een feit is, indien de opdrachtgever niet direct gebonden is.
Vanaf de bekendmaking daarvan dienen de AVV artikelen gevolgd te worden. Hierbij geldt dat de AVV van een cao in de regel geen werking heeft met terugwerkende kracht. Wijkt de opdrachtgever zelf positief af van de cao, dan dient de uitzender deze regel ook te hanteren. Het is dus altijd belangrijk om te weten van de klant of deze de loonsverhoging wel of niet toepast.

Plaats een bericht