Home / Blogs, Specials en Opinie / Inleners- en ketenaansprakelijkheid tijdens de coronacrisis

Inleners- en ketenaansprakelijkheid tijdens de coronacrisis

Patrick Tom

De coronacrisis veroorzaakt een hoop onzekerheid. Hele sectoren staan stil en andere sectoren rennen de benen onder hun lijf vandaan. Echter iedereen met een zelfde uitgangspunt, het borgen van de continuïteit van hun onderneming.

De zorgen van uitzendbedrijven zijn dus vooral afhankelijk in welke sectoren zij arbeidskrachten uitzenden. We zien dan ook dat een deel van deze ondernemingen een aanspraak doet op de NOW maatregelen van het kabinet. Daarnaast is het mogelijk om uitstel van betaling bij de belastingdienst aan te vragen. Gelukkig maar anders was de werkloosheid nog veel harder gestegen.

Veel inleners zitten nu met de vraag hoe het nu zit met hun aansprakelijkheidsrisico’s. Met name op het gebied van de inleners en ketenaansprakelijkheid.

De inlener kan immers aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen en omzetbelasting wanneer de uitlener van de arbeidskrachten deze belastingen niet betaalt.Lees ook de brochure van de belastingdienst.

De inlener kan dan een beroep doen op de zogeheten disculpatieregeling. Dit heeft alleen succes als naast de inlener ook de uitlener geen verwijt kan worden gemaakt.

Vrijwaring, Hoe zat het ook alweer?

Een inlener wordt door de belastingdienst niet aansprakelijk gesteld indien:

De uitlener voldoet aan de volgende voorwaarden:
 1. De onderneming voldoet aan de NEN 4400-1 of de NEN 4400-2-norm en is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Op de website van de SNA staan de uitzendondernemingen die aan deze eisen voldoen.
 2. Op de factuur van de uitlener staat:
  – het nummer of het kenmerk van de overeenkomst waarvoor de factuur geldt
  – het tijdvak of de tijdvakken waarvoor de factuur geldt
  – de omschrijving of het kenmerk van het werk waarvoor de factuur geldt
De inlener daarnaast ook voldoet aan de volgende voorwaarden:
 1. 25% van het factuurbedrag (inclusief btw) is gestort op de g-rekening van de uitlener (bij verlegging van de btw is dit 20% van het factuurbedrag).
 2. Bij betaling het factuurnummer en eventuele andere identificatiegegevens van de factuur vermeld zijn.
 3. De administratie van de inlener geeft direct inzicht in de gegevens van de inlening, de manurenadministratie en de betalingen.
 4. De inlener kan de identiteit van de ingeleende werknemer aantonen.
 5. De inlener kan, als dat van toepassing is, aantonen dat de ingeleende werknemer een geldige verblijf of tewerkstellingsvergunning heeft.
Hoe zit dat nu met vrijwaring in deze coronacrisis?

De spelregels zijn onveranderd. Er zijn vanuit de stichting normering arbeid (SNA) maatregelen genomen om bij bijzonder uitstel van betaling aan de belastingdienst door de coronacrisis ruimte te bieden tijdens de inspectie. Dit betekent wel dat ondernemingen tijdig hun aangiften moeten doen en uitstel van betaling moeten hebben aangevraagd overeenkomstig de belastingmaatregelen van de belastingdienst.

Dit betekent voor inleners dat indien zij blijven voldoen aan de criteria zoals eerder genoemd in de disculpatieregeling, vrijwaring van belastingschulden ook tijdens de coronacrisis blijft bestaan.

Let op:

Inleners moeten de SNA registratie wel bij elke betaling verifiëren, dit omdat het steeds een momentopname is. Op de website van de SNA kunnen inleners zich in het menu van “gecertificeerde ondernemingen” abonneren op de attenderingsservice. Inleners krijgen dan een signaal wanneer er wijzigingen zijn in de registratie van de uitlener.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over Inlenen & Ketenaansprakelijkheid? Neem dan contact met ons op.

Plaats een bericht