Home / Blogs, Specials en Opinie / Is PayOK de oplossing voor de risico’s van de WAS?

Is PayOK de oplossing voor de risico’s van de WAS?

PayOK oplossing - Maarten de Jong

Wat moet je als inlener van arbeid weten over de PayOK certificering?

De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe, en daarmee ook de risico’s voor opdrachtgevers. Bemiddelaars komen als paddenstoelen op, op zoek naar goede mensen voor hun opdrachtgevers. Hogere fee’s en uurtarieven lonken. De risico’s van de complexe wet- en regelgeving worden uit het oog verloren. De operatie moet immers altijd doorgaan; het project had al lang moeten starten… Het ideale recept voor het ongemerkt binnensluipen van risico’s in de organisatie. Welke risico’s loop je als inlener van arbeid? Je leest het in dit blog.

De onzichtbare ketens van meerdere arbeidsbemiddelaars

De enorme krapte op de detacheringsmarkt leidt tot meer in- en doorlening. Ketens van meerdere arbeidsbemiddelaars vormen zich vaak onzichtbaar voor de eindopdrachtgever. Gelukkig was daar in 2015 de WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies). Maar ook deze wet kent een nieuwe vorm van verlegging van risico’s. De WAS is een belangrijke wet. Zeker als er in de keten onder de eindopdrachtgever wordt in-/en doorgeleend door uitzenders, detacheerders en arbeidsbemiddelaars. De juridische ketenaansprakelijkheid voor het loon vormt echter een nieuw risico.

Verlegde risico’s met de WAS en WAADI

Het gaat om de verlegbaarheid van loon tussen de ketenpartijen, van de uitlener(s) naar de opdrachtgever. Het verleggingsrisico ontstaat wanneer de formele werkgever, de uitlener, niet het juiste loon aan de ingeleende medewerker betaalt. De verankering van de plicht voor de uitlener van de medewerker die onder leiding en toezicht van de opdrachtgever werkt om het juiste loon te betalen (equal pay) is vastgelegd in de WAADI (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Maar hoe weet je als opdrachtgever (of als in-en doorlener) van een arbeidskracht, dat uw leverancier de juiste beloning toepast en dit daadwerkelijk aan de ingeleende werknemer uitbetaalt?

PayOK certificering toetst op inhoud van beloning en ketenafspraken

Het voorkomen van loonclaims uit hoofde van de WAS bepalingen is complex. Om deze reden is Stichting PayOK opgericht. Zij hebben de PayOK norm opgesteld. Hiermee kunnen ondernemingen worden getoetst op de juiste toepassing van wet- en regelgeving rondom de beloning van hun eigen medewerkers, de uitgezonden medewerkers en de ingeleende medewerkers in de keten**. Niet alleen de gedetailleerde en eenduidige schriftelijke vastlegging van deze beloning is een eis, ook wordt getoetst of alle onderlinge contracten, bevestigingen, machtigingen en overeenkomsten de juiste bepalingen kennen ten aanzien van het volledig betalen van het juiste loon van uitgezonden medewerkers. Een voordeel van de PayOK certificering is dat deze gecombineerd kan worden met een SNA certificering. De opdrachtgever weet hiermee dat zowel de fiscale verlegging als het risico op verlegging van loonclaims beoordeeld zijn én regelmatig gecontroleerd worden.

Is jouw leverancier al PayOK?

De complexiteit van regels en verantwoordelijkheden die rusten op de opdrachtgever bij het inlenen van medewerkers gaan verder dan hetgeen getoetst wordt in een SNA NEN 4400-1/2 controle. Het is verstandig om leveranciers te selecteren die ook PayOK gecertificeerd zijn. Zo geef je invulling aan een structurele en gefundeerde controle op de verplichtingen die op de uitlenende werkgever rusten inzake beloning conform de eigen inlenersbeloning. Dat deze verplichtingen mogelijk rusten op een andere partij dan de eigen leverancier en je dit mogelijk niet weet, geeft des temeer aan dat de risico’s groter zijn dan aanvankelijk gedacht. Vertrouwen is goed, controle is beter en inhoudelijk relevante controle nóg beter. Doe er je voordeel mee!

Maarten de Jong

** daar waar gesproken wordt over ingeleende medewerkers geldt hetzelfde voor de medewerkers die werkzaam zijn bij leveranciers voor uitbesteed werk.

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht