Home / Blogs, Specials en Opinie / Update inlenersbeloning 2023

Update inlenersbeloning 2023

Update inlenersbeloning 2023

Vorig jaar heb ik de werkwijze van de inlenersbeloning beschreven in Flexnieuws. Voor 2023 wil ik de wijziging graag onder de aandacht brengen.

Vanaf 1 januari 2023 bestaat de inlenersbeloning namelijk uit 10 elementen (in 2022 waren dit 9 elementen). In de uitzend-CAO zijn deze elementen, a tot en met j, beschreven in artikel 16.

Voor de volledigheid som ik ze nog even op:

  1. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
  2. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan – dit ter keuze van de uitzendonderneming – gecompenseerd worden in tijd en/of geld;
  3. alle toeslagen voor werken in onregelmatigheid en/of onder (fysiek) belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk. Te denken valt aan (niet limitatief): overwerk, werken op avond-, weekend- en feestdaguren, verschoven uren, ploegendienst, lage en/of hoge temperaturen, gevaarlijke stoffen, vuil werk;
  4. initiële loonsverhoging vanaf hetzelfde tijdstip en met dezelfde omvang als bij de opdrachtgever
  5. kostenvergoedingen (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen);
  6. periodieken (hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald);
  7. vergoeding van reisuren en/of reistijd verbonden aan het werk (tenzij de reisuren of reistijd reeds als gewerkte uren worden aangemerkt);
  8. eenmalige uitkeringen, ongeacht het doel of de reden van de uitkering. Met eenmalige uitkeringen worden geen periodiek repeterende uitkeringen bedoeld;
  9. thuiswerkvergoedingen, waarbij het deel van de vergoeding dat niet bij wet gericht is vrijgesteld bruto wordt uitgekeerd.
  10. Vaste eindejaarsuitkeringen (hoogte, tijdstip en voorwaarden zoals bij de opdrachtgever bepaald)

Lees de gehele blog hier.

Lees ook
13 januari 2022 – Inlenersbeloning uitzendkrachten, hoe is de werkwijze?

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@bureaucicero.nl.

Plaats een bericht