Home / Blogs, Specials en Opinie / Waarom de G-rekening juist nu zo belangrijk is

Waarom de G-rekening juist nu zo belangrijk is

Maarten de Jong

Iedereen kent de G-rekening, maar niet iedereen maakt er gebruik van. Juist nu is het storten van een deel van de betaling aan uw leverancier van groot belang, ook als die NEN 4400 gecertificeerd is. Dit is een kosteloze vrijwaring. 

Toen het depotstelsel verviel kon niet langer direct afgestort worden aan de belastingdienst en bleef de G-rekening als enige over als bescherming tegen keten- en inleners aansprakelijkheidsrisico’s bij de leverancierIn tijden van verhoogd risico, zoals nu in de coronacrisis, waarbij vele tienduizenden bedrijven, dus ook leveranciers van u, bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd en verkregen en mogelijk ook verlenging hiervoor hebben, is het des te belangrijker om gebruik te maken van de mogelijkheid om jezelf, als opdrachtgever, tegen een claim van de Belastingdienst te beschermen. 

Nu nog belangrijker om gebruik te maken van de G-rekening
Storten op de G-rekening SNA gecertificeerd (NEN 4400) Niet SNA gecertificeerd 
Inlenersaansprakelijkheid 25% 55% 
Ketenaansprakelijkheid 40 – 55% 40 – 55% 

1. U kiest voor het samenwerken met een NEN-4400 gecertificeerde leverancier van arbeid (inlenersaansprakelijkheid)

NEN 4400 gecertificeerde ondernemingen staan vermeld in het register van de SNA www.normeringarbeid.nl. Stort u minimaal 25% van het volledige factuurbedrag incl. BTW of 20% van het factuurbedrag bij BTW verlegd facturen op de G-rekening van uw leverancier en vermeld hierbij factuurnummer en periode van inzet. U geniet dan vrijwaring voor mogelijke claims bij het faillissement van uw leverancier en niet betaalde aangiftes loonheffingen en/of BTW van uw leverancier. Dit is kosteloos.  

In 2012 sloot de SNA hiervoor een convenant met de Belastingdienst (disculpatieregeling).

Lees ook: Vrijwaring van aansprakelijkheid voor inleners van arbeidskrachten 

Vanaf dat moment is het mogelijk om vrijwaring te verkrijgen voor claims uit faillissement van uw leverancier, voortkomend uit niet betaalde loonheffingen en/of BTW voor aan u verrichte diensten.  

SNA heeft een geautomatiseerde meldservice; als de registratie van een onderneming vervalt dan krijgt u daar bericht van, als u zich aanmeldt voor deze service. Belangrijk, anders komt u er te laat achter dat u toch te weinig op de G-rekening van uw leverancier hebt gestort. 

2. U kiest voor een niet NEN-4400 gecertificeerde leverancier van arbeid (inlenersaansprakelijkheid)

Stort een bedrag op de G-rekening van uw leverancier Dat is ongeveer 55% van het factuurbedrag incl. BTW, of 40% van het factuurbedrag bij BTW verlegd. Vermeldt hierbij het desbetreffende factuurnummer. 

3 . U besteed werk uit, al of niet aan een NEN-4400 gecertificeerde leverancier (ketenaansprakelijkheid)

Stort een bedrag op de G-rekening van uw leverancier dat ruwweg overeenkomst met het aandeel omzetbelasting en loonheffingen in de factuur. Dat is, als het om arbeid gaat, ongeveer 55% van het factuurbedrag incl. BTW, of 40% van het factuurbedrag bij BTW verlegd. Als in de factuur ook bedragen zijn opgenomen die samenhangen met gebruik van apparatuur of aankoop van materialen, dan kan dat percentage lager zijn. Dit is het geval bij bouwondernemingen of gespecialiseerde schoonmaakbedrijven. Bespreek dit goed met uw leverancier. Vermeldt het desbetreffende factuurnummer bij de G-rekening storting. 

U geniet bij het samenwerken met een niet-NEN 4400 gecertificeerde leverancier en storting op de G-rekening geen absolute vrijwaring voor mogelijke claims bij het faillissement van uw leverancier en niet betaalde aangiftes loonheffingen en/of BTW van deze leverancier. U heeft formeel wel reeds dat deel van de factuurwaarde waar de Belastingdienst aanspraak op maakt “apart gezet” op die geblokkeerde G-rekening. Algemeen gesteld moet dit voldoende zijn om een mogelijke claim te voorkomen. Dit bepaalt de Belastingdienst aan de hand van feiten en omstandigheden. 
Deze variant van risico beheersing is ook kosteloos.

Juiste G-rekening

De G-rekening is een aan de fiscus verpande bankrekening die altijd begint met nummer 099. Het is zeer belangrijk dat u uitsluitend een storting doet op de G-rekening die op naam staat van de leverancier met wie u zaken doet. Dus niet op die van een zusterbedrijf of een andere G-rekening. Het strekt tot aanbeveling om de tenaamstelling goed te controleren. Uw leverancier kan bijvoorbeeld een kopie van de G-rekening-overeenkomst of een deels afgedekte kopie van een G-rekeningafschrift aan u overleggen. Het storten op de juiste rekening is van groot belang daar onjuiste stortingen immers niet erkend als zijnde een juiste G-rekeningstorting door de Belastingdienst en daarmee ook niet verrekend zullen worden in het geval van een faillissement van de leverancier.  

Altijd op de G-rekening storten

In de praktijk zien wij dat NEN-4400 gecertificeerde bedrijven diensten afnemen van andere NEN-4400 gecertificeerde ondernemingen. En hierbij soms geen gebruik maken van de G-rekening. Dit gebeurt vaak omdat:

 • de opdrachtgever ervan uit gaat dat de NEN-4400 onderneming niet failliet zal gaan
 • er minder risico’s zijn
 • de leverancier het ‘lastig vindt’ om bedragen op de G-rekening gestort te krijgen
 • de leverancier bij een overschot op de G-rekening moet deblokkeren en dit omslachtig vindt

Over die argumenten gaan we niet twisten. U, als opdrachtgever, koopt er niets voor bij faillissement. Immers de Belastingdienst zal met uw onderneming verrekenen indien u geen G-rekening stortingen hebt gedaan. En vooraf weet u niet hoe het zal lopen. Maar u geniet wel kosteloze vrijwaring als u wel op de G-rekening van de NEN-gecertificeerde leverancier stort.

Coronatijd betekent verhoogd risico op faillissement

Het risico van ondernemen is nu hoger; bedrijven met bijzonder uitstel van betalen zijn mogelijk reeds technisch failliet. U kunt dit vanaf de buitenkant niet zien en ervaringen uit het verleden bieden geen garanties voor het heden of de toekomst. 

De G-rekeningstorting is eenvoudig, transparant en vooral kosteloos. Waar kreeg u ooit van de Belastingdienst iets gratis en nu in de vorm van een vrijwaring? 

Dankzij de SNA die in 2012 dit belangrijke convenant met de Belastingdienst sloot kunnen veel ondernemingen zonder zorgen onderling diensten van elkaar afnemen in de vorm van inhuur van personeel. Mijn advies: maak er gebruik van.  

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

1 Reactie

 1. Gregor
  Gregor

  Wat zijn de risico’s bij tussenkomst van ZZP-ers voor de opdrachtgever? In principe is er geen sprake van afdracht loonheffingen maar als de ZZP-er vanuit een BV werkt en de loonheffingen moet betalen over het gebruikelijk loon. Kunnen wij daarvoor aansprakelijk worden gesteld?

  Als later blijkt dat er toch sprake is van een dienstbetrekking wie wordt dan aansprakelijk gesteld en loopt onze opdrachtgever dan een risisco?

  groet
  Gregor

  Beantwoorden

Plaats een bericht