Home / Blogs, Specials en Opinie / WTTA en huisvesting

WTTA en huisvesting

WTTA en huisvesting - Linda's Blog

Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) en huisvesting

De Wet Toelating Terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) wordt in mei behandeld in de 2e kamer. Er is al veel informatie gedeeld over de aanstaande wet, en al is het nog niet definitief, de kans dat de wet er komt is dermate groot, zodat we er voorlopig nog voldoende over kunnen schrijven.

Het normenkader van de WTTA bestaat uit vijf onderdelen :

  1. Het bestaande normenkader van de Stichting Normering Arbeid (SNA)
  2. Het toepassen van het juiste loon op basis van het loonverhoudingsvoorschrift (inlenersbeloning) en transparante communicatie(informatie arbeidsvoorwaarden) daarover in de keten.
  3. Een procedure bij werving en selectie ter bevordering van gelijke kansen (anti-discriminatie)
  4. Waarborging van veiligheid op de werkplek door het schriftelijk doorgeleiden van de veiligheids-en gezondheidsrisico’s op de werkplek door de werkgever aan de werknemer.
  5. Voldoen aan huisvestingscertificering zoals het SNF-keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen op het moment dat het uitzendbureau voorziet of doet voorzien in huisvesting van arbeidsmigranten.

Zie ook dit Webinar: Wat betekent het toelatingsstelsel voor u als inlener? voor meer informatie over bovenstaande.

In deze blog wil ik de aandacht vestigen op punt 5, het voldoen aan huisvestingscertificering.

SNF-keurmerk

De afkorting SNF staat voor Stichting Normering Flexwonen. Deze stichting beheert de registers van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen.

Nog niet iedere uitlener die huisvesting aanbiedt voldoet aan dit keurmerk omdat het keurmerk tot nu toe alleen verplicht werd gesteld als extra voorwaarde onder bepaalde omstandigheden, zie de toelichting hieronder.

ABU of NBBU leden

In de huishoudelijke regelementen van de ABU en NBBU staat dat de huisvesting moet voldoen aan het SNF-keurmerk indien het uitzendbureau t.b.v. de huisvesting inhoudingen of verrekeningen doet op het loon OF wanneer er met de werknemer een overeenkomst is aangegaan over het gebruik of de huur van huisvesting.  ABU en NBBU leden worden hierop gecontroleerd bij een audit.

SNA leden

Wanneer er huisvesting wordt aangeboden, waarbij een inhouding of verrekening voor huur wordt gedaan die onder het wettelijk minimumloon komt, dan is dit toegestaan onder voorwaarden en één van die voorwaarden is dat de huisvesting gecertificeerd moet zijn conform de SNF-norm. Tijdens een SNA controle  wordt hierop gecontroleerd.

Echter wanneer er geen inhouding voor huur wordt gedaan, of wanneer de inhouding voor huur het wettelijk minimumloon niet raakt, dan zijn er tot nu toe geen extra voorwaarden voor huisvesting. Hierdoor is het niet vanzelfsprekend dat een SNA-gecertificeerde onderneming al aan deze nieuwe voorwaarde die onder de WTTA valt, voldoet.

Actie

Wanneer je als uitlener huisvesting organiseert voor werknemers en de huisvesting is nog niet gecertificeerd, dan is het tijd om in actie te komen. Wacht niet te lang, want certificering kost tijd en als straks iedereen zich tegelijk  gaat aanmelden, dan zou je weleens te laat kunnen zijn.

Linda Bol

Lees ook: Uitzendkrachten en huisvesting – hoe zijn de regels? – Flexnieuws.nl

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag maandelijks onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan hier in.

Wilt u graag weten of wij iets voor u kunnen betekenen? Neem dan telefonisch contact op met één van onze medewerkers. Ons telefoonnummer is 038 720 0821. Of u kunt een e-mail sturen naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht