Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / CAO voorlichtingsbrochure 2020 Beroepsgoederenvervoer

CAO voorlichtingsbrochure 2020 Beroepsgoederenvervoer

CAO Beroepsgoederenvervoer

CAO-partijen zijn eerder overeengekomen om de (opengebroken) cao 2017-2019 voor het jaar 2020 ongewijzigd te verlengen.  

Vanwege het feit dat de periode tot 2021 nog maar kort is en het geringe aantal wijzigingen hebben de CAO-partijen besloten dit jaar een digitale versie van de CAO-voorlichtingsbrochure te maken. Hierdoor komt er geen nieuw CAO-boekje. 

Er zijn het afgelopen jaar de nodige wijzigingen in wet- en regelgeving gekomen, waardoor een aantal zaken in de CAO Beroepsgoederenvervoer aangepast dienden te worden.  

Deze wijzigingen zijn vastgelegd in de digitale versie van de CAO voorlichtingsbrochure. 

De belangrijkste wijzigingen zijn:
  • Artikel 6 lid 4: vermelding op de loonspecificatie van de aard van het contract (vast of flexibel) en de overeengekomen arbeidsduur;
  • Artikel 14: Door de invoering van de regeling onwerkbaar weer diende de vorst- en wateroverlastregeling volledig daaraan te worden aangepast;
  • Artikelen 20/21/22: Wettelijk gezien is iemand van 21 jaar sinds 1 juli 2019 vakvolwassen. Deze artikelen zijn op dit punt aangepast;
  • Artikel 22: Door verhoging van het wettelijk minimumloon zijn de mintreden aangepast;
  • Artikelen 25 en 69D: De trede A’ 0 moest worden aangepast aan het niveau van het wettelijk minimumloon;
  • Artikel 65 lid 1C: Het bijzonder verlof met behoud van loon is aangepast aan de Wet Wieg. 

Werkgevers zijn op grond van artikel 6 lid 3 van de cao verplicht een exemplaar van de digitale voorlichtingsbrochure te verstrekken aan de werknemers. 

Wat betekent de wijziging voor u?

De werkgever dient door deze wijziging op de loonstrook de aard van de arbeidsovereenkomst te vermelden (vast of flexibel). Tevens dient ook de overeengekomen arbeidsduur op de loonstrook vermeld te worden. 

Vanaf 1 juli 2019 is een werknemer al vanaf 21 jaar vakvolwassen. In de huidige cao gingen zij nog uit vanaf 22 jaar. In de voorlichtingsbrochure is er rekening gehouden met de leeftijd van 21. Werkgevers dienen een medewerker van 21 jaar en ouder in te schalen als een vakvolwassen medewerker. 

Daarbij zijn ook de mintreden en trede AO aangepast door de verhoging van het wettelijk minimumloon. 

Voor de juiste verloning is het aan te raden om de voorlichtingsbrochure te downloaden. 

Wilt u meer weten, zodat u er ook zeker van bent dat de juiste CAO lonen betaald worden? Neem dan contact op met ons.

Bron: Transport en Logistiek Nederland

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht