Home / Bureau Cicero / IKB PSB voor de pluimvee sector | vraag & antwoord

IKB PSB voor de pluimvee sector | vraag & antwoord

Pluimveeservice bedrijven behoren tot een speciale sector; een relatief kleine groep ondernemingen, in een heel specifieke branche met een eigen problematiek. Neem bijvoorbeeld de vangbedrijven; vuil en zwaar werk, onregelmatig, geen cao, veel buitenlandse arbeidskrachten. Daarnaast de grote groep ZZP-ers, die naast het werk, ook aan allerlei administratieve verplichtingen moeten voldoen die we komen controleren in verband met de IKB PSB certificering voor de pluimvee sector.

In dit vraag & antwoord artikel zijn een aantal vragen gesteld aan Chantal Schoonhoven, technisch specialist IKB PSB, om u op weg te helpen met specifieke punten binnen deze norm die we vaak tegenkomen.

Waarom zijn de NEN 4400 inspecties gekoppeld aan de IKB PSB controle?   

Pluimveehouders vallen net als opdrachtgevers, onder ketenaansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat, als het pluimveeservicebedrijf niet aan haar verplichtingen voldoet, de pluimveehouder de rekening gepresenteerd krijgt. Het gaat hierbij om:

  • Fiscale keten- en inlenersaansprakelijkheid: Omzetbelasting en Loonheffing.
  • Voldoening van minimum loon en vakantiebijslag.
  • Identiteit / gerechtigd om te werken in Nederland.
  • Voorkomen van bestuurlijke boetes.
  • Juridische ketenaansprakelijkheid voor het loon.

Het is wel zo dat u eerst aangesproken wordt en daarna pas uw opdrachtgever. Daar zit u natuurlijk niet op te wachten, dus wij proberen altijd, samen met u, uw risico’s te beperken.

Welke activiteiten vallen onder de NEN 4400 controle?

In principe vallen alle activiteiten onder de NEN 4400 controle, behalve die van de ZZP-ers, en daar zit vaak de verwarring. Er zijn ZZP-ers die andere ZZP-ers inhuren om klussen bij pluimveehouders te doen. Dan is de eerste gedachte dat je, als ZZP-er, niet onder de NEN 4400 controle valt. Dat is fout. U bent in die rol geen ZZP-er die diensten verricht bij de pluimveehouder, maar u bent een intermediair die opdrachten aanneemt en in onderaanneming doorgeeft aan ZZP-ers. U bent aannemer geworden en daarmee moet u wel degelijk een NEN 4400 certificering hebben.

Dat is belangrijk. Want als u uw organisatie als aannemer niet goed inricht dan kan zomaar blijken dat uw ZZP-ers niet zelfstandig zijn, maar eigenlijk, juridisch, bij u in loondienst zijn. Als de fiscus dat constateert dan moet u alsnog loonheffingen afdragen en krijgt u boetes. Ruwweg gaat het tarief over de kop. Dus €25,- wordt €50,-. Hetzelfde geldt voor werken met een uitzendbureau. U bent dan niet de formele werkgever, maar wel de feitelijke werkgever. Dus verantwoordelijk, dus een NEN 4400 inspectie.

Hoe constateren we dit?

We constateren dit door te kijken naar de BTW aangiften. Om dit nog wat inzichtelijker te krijgen vragen wij u ook om de kolommenbalans en de grootboekrekening uit te draaien betreffende inhuur en uitbesteding van werk. We hebben dit opgenomen in onze checklist.

Kan ik tijd-voor-tijd regelingen toepassen?

Er zijn pluimveeservicebedrijven die hun werknemers overeenkomsten aanbieden met een vast aantal uren. Meeruren in de ene periode worden dan gecompenseerd met minderuren in een andere periode. LET OP! Dit kan tot problemen leiden.

Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) dienen werknemers over alle gewerkte uren binnen een loonbetalingstijdvak (dus inclusief de overuren) ten minste het wettelijke minimumloon te ontvangen (art. 13a WML). Een werknemer die het minimumloon verdient kan overuren of meer uren dus niet opsparen of meenemen naar een tijdvak dat er minder wordt gewerkt.

Doet u dit toch dan maakt u zich in de periodes waarover u een deel van de uren niet betaalt maar opspaart, schuldig aan onderbetaling. Hiervoor kunnen zeer hoge boetes worden opgelegd.

Compensatie in (betaalde) vrije tijd van over- of meerwerk (tijd-voor-tijd) is vanaf 1 januari 2019 alleen nog maar mogelijk als dat in een cao is geregeld. Echter de meeste pluimveeservicebedrijven hebben geen cao en dan geldt de hierboven beschreven regeling.

Mag je huisvestingskosten inhouden onder minimum loon?

Nee, dat is niet mogelijk. Veel vangbedrijven werken met buitenlandse werknemers waarbij ook huisvesting wordt geleverd. Huisvesting kan op het loon worden ingehouden tot het netto equivalent van het minimumloon, mits dat contractueel goed geregeld is en er ook een machtiging voor is afgegeven door de werknemer.

Soms kan er meer worden ingehouden (tot maximaal 25% van het voor de werknemer geldende bruto minimumloon). Dit kan echter alleen onder de volgende voorwaarden:

  1. U huisvest uw werknemers in huisvesting die onder het beheer van een woningcorporatie valt óf
  2. Het moet een door uw eigen cao geregelde gecertificeerde huisvesting betreffen.

De meeste pluimveebedrijven vallen niet onder een CAO waarin dit is geregeld en daardoor kunnen zij geen gebruik maken van deze extra regeling. Dat betekent dat van een werknemer die minimumloon of iets meer verdient niets of vrijwel niets van dat loon ingehouden mag worden. Dus ook geen huur.

Schriftelijk vastleggen van inlenen of uitbesteding van werk

Sinds augustus 2019 is in de NEN 4400 norm geregeld dat inleen van mensen of uitbesteding van werk schriftelijk moet worden vastgelegd. (normpunt 4.2.5.1.2). Met name bij vangbedrijven komt het regelmatig voor dat vangopdrachten worden uitbesteed aan een ander vangbedrijf of dat werkers van het ene vangbedrijf worden uitgeleend aan een ander vangbedrijf. Dat hoeft niet een heel ingewikkelde overeenkomst te zijn, het kan een simpele opsomming van de gemaakte afspraken zijn.

Meer weten?
Chantal Schoonhoven

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Chantal Schoonhoven, technisch coördinator IKB PSB en inspecteur bij Bureau Cicero.

Heeft u vragen, opmerkingen of zoekt u meer informatie naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met ons op. Chantal en onze andere experts gaan graag het gesprek met u aan.

Website IKB PSB

Plaats een bericht