Home / Bureau Cicero / Partners

Partners van Bureau Cicero

Om onze klanten een volledig pakket op certificeringsterrein te kunnen aanbieden werken wij samen met professionele partners. Ontdek de partners van Bureau Cicero:

EBN certification

EBN Certification is een onafhankelijke certificerende instelling die een stabiele positie heeft ingenomen in de markt van certificerende instellingen. EBN Certification onderscheidt zich van de andere certificerende instellingen door onder andere een goede toegankelijkheid, hoge mate van klantvriendelijkheid, doel- en oplossingsgericht, constructief kritisch alsmede respectvol naar individuen en de onderhavige managementsystemen. Meer informatie over deze partner vindt u op www.ebncertification.nl

SKG-IKOB

SKG-IKOB voorheen SKW Certificatie geeft houvast bij het waarborgen van kwaliteit. Samen Kwaliteit Waarborgen ‘SKW’ ontwikkelt en verstrekt certificaten voor de sectoren bouwen, wonen, zorg en lokale overheid. 
Meer informatie vindt u op www.skw-certificatie.nl.