Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / Programma rapportage Uitzendbureaus gepubliceerd door inspectie SZW

Programma rapportage Uitzendbureaus gepubliceerd door inspectie SZW

Rapportage uitzendbureaus gepubliceerd
publicatie ISZW

Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een programma rapportage gepubliceerd over de uitzendsector. Deze belicht wat is bereikt en hoe de inzet van handhaving wordt voortgezet. Het doel is om misstanden in de sector te verminderen, het aanpakken van malafide in- en uitleners staat dan ook hoog op de agenda. 

Dit programma kunt u hier downloaden: Programmarapportage UZB 2016 – 2019

Inleners wijzen op hun verantwoordelijkheden is daar een belangrijk speerpunt, want hoe weet je als inlener of je te maken hebt met een bonafide onderneming?  

Op de eerste plaats publiceert de inspectie haar resultaten, deze zijn te raadplegen op www.inspectieresultatenszw.nl. Daarin is gepubliceerd welke ondernemingen zijn bezocht door de Inspectie SZW en welke uitkomsten het onderzoek heeft gehad. 

De Inspectie SZW heeft in samenwerking met de Belastingdienst, de brancheorganisaties ABU, NBBU de SNCU en de SNA de checklist werken met uitzendbureaus ontworpen. Deze checklist is te vinden op www.inspectie-checklist.nl/uitzendbureaus/

Door middel van 9 punten kan een inlener onderzoeken of hij samenwerkt met een bonafide speler. De meest relevante punten zijn: 

Is de onderneming als uitzendbureau geregistreerd in de kamer van koophandel?

Een uitzend of uitleenbureau moet in het handelsregister zijn opgenomen, daarbij moet de onderneming ook als uitzendbureau staan geregistreerd, dat kun je zien doordat de onderneming SBI code 78201 of 78202 heeft. De WAADI (Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs) is wetgeving die dit verplicht en kan inleners beboeten die samen werken met niet juist ingeschreven bureau’s. 

Is de onderneming in bezit van het SNA keurmerk?

De stichting normering arbeid is houdster van het SNA keurmerk, dit is de NEN 4400 norm inclusief het handboek normen van de SNA. Ondernemingen die voldoen aan dit keurmerk zijn o.a. gecontroleerd op naleving van belastingafdrachten, het voeren van een juiste loon- en personeelsadministratie en het hebben van een procedure om de juiste lonen te betalen. Wanneer een inlener samen werkt met een gecertificeerd bureau dan kan hij gevrijwaard worden van fiscale aansprakelijkheden (inlenersaansprakelijkheid).
Lees hier meer over de NEN 4400 certificering.

Is de onderneming lid van een branchevereniging?

Uitzendondernemingen kunnen zich aansluiten bij een branchevereniging, dit zijn doorgaans de ABU of NBBU. Lidmaatschap heeft zeker voordelen, zo is de CAO ook van toepassing als deze niet bij wet algemeen verbindend is verklaard en is er een juridisch loket. Daarnaast zijn er inkoopvoordelen en worden er regelmatig activiteiten georganiseerd. 

Heeft de onderneming een G-rekening?

Een G-rekening is een geblokkeerde rekening waarmee enkel de belastingdienst en leveranciers in de keten mee kunnen worden betaald. Allen met als doel om de verplichtingen aan de belastingdienst te voldoen. Voor het deel dat de inlener op de G-rekening stort is hij gevrijwaard. Bekijk hier de brochure van de belastingdienst met informatie over vrijwaring, de zogeheten disculpatieregeling.

Daarnaast is het ook zinvol als de onderneming zich laat opnemen in het register van de Stichting PayOK. In deze norm wordt beoordeeld of het juiste loon aan de uitzendkracht is betaald en of dat de inzet van ketenpartijen overeenkomstig wet- en regelgeving plaats vindt. Hiermee kan u als inlener zich vrijwaren van aansprakelijkheid van loon. Dit is verankerd in de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Kijk hier voor meer informatie over het PayOK Keurmerk.

In deze programmarapportage is goed te zien hoe middels een publiek – private samenwerking ervoor gezorgd wordt dat er een gelijk speelveld ontstaat voor uitzend en uitleenbedrijven waarbij geen plek is voor de rotte appels. 

Zo worden de misstanden gezamenlijk aangepakt, door onder meer Inspectie SZW en de Belastingdienst, de gemeenten en UWV of via de RIEC-structuur, en met private partijen, zoals de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU), de Stichting Normering Arbeid (SNA), de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Afhankelijk van de doelgroep (links) zet de Inspectie SZW verschillende interventies (rechts) in.

programmaISZW

 Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan gerust contact met ons op.

  Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

 

Plaats een bericht