Home / Bureau Cicero / Toepassing loonheffingstabel; wanneer pas je de dagtabel of weektabel toe?

Toepassing loonheffingstabel; wanneer pas je de dagtabel of weektabel toe?

Loonheffingentabel

Een goede toepassing van de loonheffingstabellen roept soms vragen op. ‘Wat te doen bij een uitzonderlijke situatie? Kan een oproepkracht gezien worden als een parttimer of als een fulltimer?’ Dit soort vragen komen niet alleen bij gebruikers van de loonheffingstabellen zoals loonadministrateurs voor, maar ook bij belasting- en NEN 4400 inspecteurs. In dit artikel geeft Bart Agerbeek, uitleg over de verschillen tussen de dagtabel én weektabel. De toegankelijkheid van de teksten in het Handboek Loonheffingen is niet altijd even groot. Een juiste interpretatie is dan ook van belang om de beste keuze te maken. De hoofdregel is redelijk eenvoudig en eenduidig te interpreteren. Bij de uitzonderingen is het goed om wat meer uitleg te geven, daaraan koppel ik zes conclusies die de noodzakelijke duidelijkheid geven.

De algemene conclusie is dat:

 1. Bij oproep voor kortere periode, minder dan een week, geldt dagtabel als er significante verschillen ontstaan ten opzichte van de weektabel.
 2. In alle andere gevallen is loontijdvak uitbetalingstijdvak met de daarbij behorende tabel.
 3. Wel rekening houden met in- en uit diensttreding binnen een uitbetalingstijdvak, waar men zoekt naar de tabel die het beste past bij de dagen waarop loon is betaald. Dus in geval van maandloon in een gebroken maand: weektabel en evt. dagtabel. In de uitzendbranche geldt juist hier een uitzondering: de dagtabel niet toepassen.

Hoofdregel

De hoofdregel is dat men de loonheffingstabel toepast die overeenkomt met het loontijdvak.  Het loontijdvak is het tijdvak waarover een werknemer loon geniet.  Dit kan zijn: per dag, week, maand, vier weken en per kwartaal.

Uitzondering fulltime werknemer

Voor fulltime werknemers geldt een uitzondering bij een onderbroken loontijdvak bij in- of uitdiensttreding in het loontijdvak. Als in een loontijdvak van bijvoorbeeld een maand één of meer dagen geen loon betaalt aan een fulltimewerknemer, gebruikt men de maandtabel niet. In dat geval gebruikt men de week- en/of dag tabel voor de dagen waarover wél loon is betaalt, ook voor situaties waarin het loontijdvak van de werknemer geen week of dag is, maar bijvoorbeeld maand of vier weken.

Voor elke volle werkweek gebruikt u de weektabel en voor de resterende werkdagen de dag tabel. Voor uitzendkrachten geldt (in ieder geval tot en met 2020) een nadere uitzondering dat men de weektabel mag blijven gebruiken bij uit- en indiensttreding (bestendige gedragslijn).

De Belastingdienst maakt in het handboek het onderscheid tussen fulltime- en parttime medewerkers, waarbij onder parttimewerknemers de werknemer is die normaliter op minder dan vijf dagen per week werkt wordt verstaan.

Conclusie 1

De werknemer die minder dan acht uur per dag werkt, maar wel vijf dagen per week, merkt men aan als fulltime werknemer. Als men de werknemer betaald per maand, vier weken of per week is de reguliere tijdvaktabel ook: maand, vier weken of week.

Bij maandverloning past men de maandtabel toe. Echter, als er door een in-/of uitdiensttreding een gebroken maand is, dient men de eerstvolgende, kortere tabel toe te passen. Dit is bij een volle week verloning de weektabel en bij een gebroken week de dagtabel. Bij weekverloning verandert er alleen iets in de week van in-of uitdiensttreding. Dan is er geen volle werkweek en is voor de gewerkte dagen de dagtabel van toepassing. Voor de uitzendbranche geld de uitzonderingsregel dat de weektabel mag worden toegepast heffingsverschillen ten opzichte van de dagtabel relatief gering zijn.

Belangrijke notitie: Er geldt voor de uitzendbranche een afspraak met het Ministerie van Financiën, die tot nu toe jaarlijks wordt verlengd, dat bij in- en uitdiensttreding altijd de weektabel kan worden toegepast als aannemelijk is dat de heffingsverschillen relatief gering zijn. Daarbij wordt wel opgemerkt dat de uitzendonderneming niet kan uitgaan van relatief geringe heffingsverschillen bij netto-loon contracten.

Conclusie 2

Bij uitzonderingen die fulltime werknemers betreffen is de juiste tabeltoepassing niet relevant.  Feitelijk ontstaat er bij toepassing van de week-, maand- of vierwekentabel geen verschil.

Uitzondering parttime werknemer

Parttime werknemers werken normaal minder dan vijf dagen per week. Voor deze werknemers gebruikt men de tijdvaktabel die overeenkomt met het uitbetalingstijdvak. Het gaat om de frequentie waarmee men het loon uitbetaalt en niet om het tijdvak waarover het loon is vastgesteld, zoals per dag of per uur. Het doet er niet toe of de parttime werknemer binnen het loontijdvak regelmatig of onregelmatig werkt, bijvoorbeeld de ene week drie en de andere week vier dagen, of dat de parttime werknemer verlof opneemt.

Voorbeelden:

 • Parttimer: loontijdvak 3 dagen, uitbetaling per maand → Maandtabel van toepassing
 • Oproepkracht zonder verschijningsplicht: oproep (bijna) 1 dag per week, uitbetaling per week → Weektabel van toepassing. De oproepkracht geldt als een speciale situatie binnen het begrip parttimer.

Conclusie 3

Als er minder dan vijf dagen wordt gewerkt, ook al is dat maar één dag in de week, is het uitbetalingstijdvak bepalend voor de tabeltoepassing.

Voorbeelden:

 • Oproepkracht: oproep twee dagen per week, uitbetaling per vier weken → vier wekentabel
 • Oproepkracht: oproep één of twee dagen per week afwisselend, uitbetaling per maand → maandtabel

 Oproepkrachten

Men kan twee vormen van oproepovereenkomsten onderscheiden; met en zonder verschijningsplicht.

 1. Met verschijningsplicht (inclusief 0-uren contracten)
  Parttimer: loontijdvak is gelijk aan uitbetalingstijdvak → loon vastgesteld per uur, uitbetaald per week → weektabel
 2. Geen parttimer: loontijdvak per oproep te bepalen
  → Bij het begrip parttimer, leid ik uit het handboek af dat met ‘geen parttimer’; fulltimer wordt bedoeld → uitbetalingstijdvak geldt: week/maand/vierweken

Conclusie 4

Voor oproepkrachten met verschijningsplicht die minder dan vijf dagen per week werken, hanteert men de tabel voor het uitbetalingstijdvak. Ik ga er hierbij vanuit dat met ‘geen parttimer’, de fulltimer wordt bedoelt. Ook hier geldt dat niet uitmaakt welke tabel gehanteerd wordt.

Zonder verschijningsplicht
Bij oproep voor langere periode, 5 dagen per week werken → fulltime contract → per oproep te bepalen wat het loontijdvak is → theoretisch is het loontijdvak bepalend, dus bij uurloon is de dagtabel van toepassing. In de praktijk is het uitbetalingstijdvak van toepassing en daarmee de week-, vierweken-, of maandtabel juist.

Bij oproep voor langere periode, minder dan 5 dagen per week werken → parttime contract → loontijdvak is gelijk aan uitbetalingstijdvak → theoretisch is het loontijdvak bepalend, dus bij uurloon is de dagtabel van toepassing. In de praktijk is het uitbetalingstijdvak van toepassing en daarmee de week-, vierweken-, of maandtabel juist.

Bij oproep voor korte periode, speelt zich af binnen één week → loontijdvak wordt per oproep bepaalt → sprake van een uurloon afspraak → dagtabel.

Belangrijke note: Hand Loonheffingen geeft geen duidelijke definitie van een kortdurend contract. Ik interpreteer kortdurend contract als oproepperioden van minder dan een week. Dan geldt dagtabel.

Conclusie 5.a

Voor oproepkrachten zonder verschijningsplicht, met oproepperioden voor langere perioden, wordt de tijdvaktabel voor het uitbetalingstijdvak gehanteerd.

Conclusie 5.b

Voor kortere oproepperioden bepaald men per oproep het loontijdvak. Bij een uurloon afspraak, geldt in beginsel de dagtabel. Wat men onder kortere oproepperiode verstaat is onduidelijk, maar bij oproep voor kortere periode geldt dat de dagtabel moet worden toegepast als er significante verschillen ontstaan ten opzichte van de weektabel.

Meer weten?

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Bart Agerbeek, technisch specialist Loonheffingen en inspecteur bij Bureau Cicero.

Heeft u vragen, opmerkingen of zoekt u meer informatie naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met ons op. Bart en onze andere experts gaan graag het gesprek met u aan.

5 Reacties

 1. Bart Agerbeek
  Bart Agerbeek

  Hoe zit het met het inhouden van een wachtdag bij een fulltimer, moet dan ook de dagtabel gehanteerd worden?

  Nee, de dagtabel is niet van toepassing. De dagtabel geldt alleen als er sprake is van oproep voor een kortere periode (minder dan een week).

   Als we de algemene conclusies volgen, dan is conclusie 1 niet van toepassing; er is geen sprake van oproep voor een korte periode. Conclusie 2 is van toepassing: In alle andere gevallen is loontijdvak uitbetalingstijdvak met de daarbij behorende tabel.
   Volgen we de uitwerking van de algemene conclusies dan is er geen sprake van in- of uitdiensttreding. In dit geval kan men zeggen dat er 1 keer sprake is van een parttime situatie. Dan geldt conclusie 2: Parttimer: loontijdvak 4 dagen, uitbetaling per maand → Maandtabel van toepassing.
  Beantwoorden
  • Jan Bollen
   Jan Bollen

   Bart,
   Ik lees in het handboek loonheffingen 2020 (hoofdstuk 7.3.4, uitzondering 1) het volgende;
   “Uitzondering 1: onderbroken loontijdvak of in- of uitdiensttreding in het loontijdvak
   Als u in een loontijdvak van bijvoorbeeld een maand 1 of meer dagen geen loon betaalt aan een
   fulltimewerknemer, mag u de maandtabel niet gebruiken.”
   Uw antwoord strookt niet met deze uitzonderingsregel.

   Beantwoorden
 2. Bart Agerbeek
  Bart Agerbeek

  Hoe zit het met overeenkomsten met uitzendbeding, waar meestal sprake is van uurloonafspraken. Moet dan de dagtabel worden toegepast?

  Nee, de dagtabel is niet van toepassing. De dagtabel geldt alleen als er sprake is van oproep voor een kortere periode (minder dan een week).

  Het werkpatroon verschilt bij overeenkomsten met uitzendbeding niet van oproepcontracten. Dus:

  1. Als we de algemene conclusies volgen, dan is conclusie 1 niet van toepassing; er is geen sprake van oproep voor een korte periode. Conclusie 2 is van toepassing: In alle andere gevallen is loontijdvak uitbetalingstijdvak met de daarbij behorende tabel.
  2. Volgen we de uitwerking van de algemene conclusies dan is er geen sprake van in- of uitdiensttreding. In dit geval kan men zeggen dat er 1 keer sprake is van een parttime situatie. Dan geldt conclusie 4:
  • Voor oproepkrachten met verschijningsplicht die minder dan vijf dagen per week werken, hanteert men de tabel voor het uitbetalingstijdvak. Ik ga er hierbij vanuit dat met ‘geen parttimer’, de fulltimer wordt bedoelt. Ook hier geldt dat niet uitmaakt welke tabel gehanteerd wordt.
  • Zonder verschijningsplicht:
   1. Bij oproep voor langere periode, 5 dagen per week werken → fulltime contract → per oproep te bepalen wat het loontijdvak is → theoretisch is het loontijdvak bepalend, dus bij uurloon is de dagtabel van toepassing. In de praktijk is het uitbetalingstijdvak van toepassing en daarmee de week-, vierweken-, of maandtabel juist.
   2. Bij oproep voor langere periode, minder dan 5 dagen per week werken → parttime contract → loontijdvak is gelijk aan uitbetalingstijdvak → theoretisch is het loontijdvak bepalend, dus bij uurloon is de dagtabel van toepassing. In de praktijk is het uitbetalingstijdvak van toepassing en daarmee de week-, vierweken-, of maandtabel juist.
   3. Bij oproep voor korte periode, speelt zich af binnen één week → loontijdvak wordt per oproep bepaalt → sprake van een uurloon afspraak → dagtabel.
  Beantwoorden
 3. Bart Agerbeek
  Bart Agerbeek

  Hoe zit het met de netto loonafspraken?

  Netto loonafspraken kunnen leiden tot significante verschillen met de van toepassing zijnde tabel. Dus gebruik de “duurste” tabel; de dagtabel.

  Beantwoorden
 4. Ivo
  Ivo

  waarom is er een verschil in loonheffing tussen witte 4-weken tabel en witte maand-tabel bij dezelfde bedragen bruto loon?

  Beantwoorden

Plaats een bericht