Home / Bureau Cicero / Verklaring goed betalingsgedrag: Automatisch toegezonden en nieuwe eisen

Verklaring goed betalingsgedrag: Automatisch toegezonden en nieuwe eisen

Verklaring goed betalingsgedrag

Vanaf 7 september 2020 is er een nieuw formulier waarmee men de verklaring goed betalingsgedrag moet aanvragen. Alleen met een nieuw formulier kan men de verklaring aanvragen. Deze nieuwe verklaring kan ook automatisch worden toegezonden om de 3 maanden. Verklaringen verzendt men alleen nog naar het woon- of vestigingsadres.

Deze belangrijke wijzigingen t.a.v. het aanvragen en ontvangen van de verklaring goed betalingsgedrag voor ondernemingen gaan in vanaf 7 september 2020.

Vanaf deze datum kunnen verklaringen alleen nog worden aangevraagd met de nieuwe formulieren . Deze kan men downloaden op de website van de belastingdienst.

Verklaringen goed betalingsgedrag

De volgende verklaringen goed betalingsgedrag kan men per 7 september 2020 nog aanvragen:

  • Verklaring Nakoming fiscale verplichtingen
  • Verklaring Betalingsgedrag ketenaansprakelijkheid
  • Verklaring Betalingsgedrag inlenersaansprakelijkheid

Wij raden altijd aan om de verklaring Nakoming fiscale verplichtingen aan te dragen. Omdat deze op alle voor de NEN 4400-1 van toepassing zijnde aangiftes en betalingen betrekking heeft.

Belangrijk en extra handig: automatisch iedere 3 maanden ontvangen

Met het nieuwe formulier kunt u zelf aangeven of u de aangevraagde verklaring goed betalingsgedrag iedere 3 maanden automatisch toegezonden krijgt. Doet u dit, dan volgt na de eerste toezending telkens om de 3 maanden een nieuwe verklaring als u aan de voorwaarden voldoet.

Let op: Vaste adresgegevens. De Belastingdienst stuurt de verklaring alleen nog naar het woon- of vestigingsadres van de onderneming. Het kan dus zijn dat als u de verklaring nu naar een boekhouder/accountant of uw eigen klant liet sturen, dat dit niet meer gebeurt. Dit heeft met privacywetgeving te  maken.

Misverstand: “corona-uitstel” ofwel het bijzonder uitstel van betaling dat vanaf februari 2020 in verband met betalingsproblemen veroorzaakt door de coronacrisis kon worden aangevraagd voor o.a. loonbelasting en BTW-aangiftes vormen geen reden om geen of geen schone verklaring te verkrijgen.
Op aandringen van werkgeversorganisaties heeft de Belastingdienst een belangrijke toezegging gedaan. Uitstel van belastingbetaling als gevolg van de coronacrisis heeft geen gevolgen voor het wel of niet verstrekken van een ‘schone’ verklaring.

Fiscale Eenheid voor de BTW: Indien uw onderneming onderdeel is van een Fiscale Eenheid voor de BTW dan dient u voor deze Fiscale Eenheid altijd een aparte verklaring goed betalingsgedrag aan te vragen. U heeft per onderneming die NEN 4400-1 geïnspecteerd wordt bij iedere inspectie een aparte verklaring nodig voor de loonbelastingen (op naam van de te inspecteren BV). En een aparte verklaring nodig voor de BTW (op naam en BTW nummer van de Fiscale Eenheid BTW).

Bron: Taxence.nl

Heeft u vragen? Neem contact met ons op en wij staan u graag te woord.

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht