SNA-keurmerk; beperk storting op de G-rekening met de disculpatieregeling

Marlous Knol

Inmiddels voer ik alweer een klein jaar inspecties uit voor het SNA keurmerk. Tijdens de inspectie vraag ik vaak waarom de onderneming zich laat certificeren. Dat doen ze om uitlopende redenen. Zomaar een aantal reacties: “door de opdrachtgever wordt het verplicht”, “om mee te kunnen doen aan een aanbesteding” en “we gebruiken dit als verkoopargument”. Allemaal goede redenen, maar wat is nu eigenlijk het voordeel of waarde van de registratie in het SNA-register voor de inlener (opdrachtgever)?. Lees meer

Overgangsregeling 30%-regeling is voorbij

Overgangsregeling 30%-regeling is voorbij

Met ingang van 1 januari 2021 is de overgangsregeling voor de 30%-regeling voorbij. Met ingang van 1 januari 2019 is de maximale toepassingsduur van de 30%-regeling teruggebracht van 8 naar 5 jaar. Voor bestaande regelingen was een overgangsregeling opgenomen. De werknemer die in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2018 een 30%-regelingsbeschikking heeft ontvangen, had door de overgangsregeling de mogelijkheid om tot 1 januari 2021 gebruik te maken van de 30%-regeling.

Wat betekent het wanneer de 30%-regeling niet langer van toepassing is omdat de termijn verlopen is?

  • Een deel van het salaris is niet langer uitgeruilbaar voor een onder de werkkosten gerichte vrijgestelde netto onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten (de 30% -vergoeding)
  • De werkgever vergoed niet langer belastingvrij het schoolgeld voor een internationale school voor de kinderen.
  • De keuze voor zogenaamd partieel buitenlandse belastingplicht is niet meer mogelijk. Daardoor is de werknemer in Nederland vermogensrendementheffing (box 3) verschuldigd.

Nieuwe voorwaarden 30%-regeling in 2021:

U vraagt de 30%-regeling bij de Belastingdienst aan. De regeling staat open voor ingekomen werknemers uit het buitenland die een specifieke deskundigheid hebben die in Nederland schaars is. De aanvraag dient voorzien te worden van de noodzakelijke onderbouwing.

Een 30% regeling kan pas worden toegepast als hiervoor een beschikking door de belastingdienst is afgegeven.

De Belastingdienst gaat ervan uit dat een werknemer aan dit deskundigheidsvereiste voldoet als hij minimaal een bepaald salaris verdient. Voor 2021 zijn deze minimale belastbare jaarlonen:

  • Ingekomen werknemers € 38.961.-
  • Werknemers met een masterdiploma onder de 30 jaar € 29.616,-

Voor wetenschappers en onderzoekers bij bepaalde onderwijs- en onderzoeksinstellingen geldt geen salarisnorm.

Voor de praktijk samengevat:

Het gevolg is dat de 30%-regeling vervallen is per 1 januari 2021 als  uw medewerker hier op of na 1 januari 2021 langer dan 5 jaar gebruik van maakte.

Als de regeling op 1 januari 2021 korter dan 5 toegepast kunt u de 30% regeling toepassen tot de 5 jaar volgemaakt zijn.

Nieuw aanvraagformulier 30% regeling verplicht gebruiken

Nieuw aanvraagformulier 30% regeling verplicht gebruiken

Met ingang van begin januari 2021 dienen aanvragen voor een beschikking toekenning 30% regeling voor medewerkers die u als werkgever uit het buitenland naar Nederland laat komen ingediend te worden met een nieuw formulier. Dit kunt u downloaden via de site van de Belastingdienst. Het Handboek loonheffingen geeft veel informatie over de 30% regeling en de toepassing ervan. Lees meer

Uitzendwerkgever gePLET door gewijzigde Poolse belastingwetgeving

Maarten de JongEerder dit jaar schreef ik over de WAS en de WAB: een giftige cocktail voor opdrachtgevers in verband met de inlenersrisico’s. In die blog besteedde ik vooral aandacht aan opdrachtgevers die aansprakelijkheidsrisico’s lopen vanwege onjuiste toepassing van wet- en regelgeving door haar uitleners.

Nieuwe ontwikkelingen in 2021 op het gebied van wet- en regelgeving lijken vooralsnog beperkt voor de Flexbranche. Dat geldt ook voor opdrachtgevers die gebruikmaken van een (internationale) flexschil. Lees meer

WEBINAR 8 september | De toekomst van (Europees) flexwerk

Webinar 8 september - de toekomst van flex

de toekomst van flex

Inmiddels is de herziene detacheringsrichtlijn in werking getreden. De uitgewerkte technische beleidsvarianten voor de verdere invulling van het advies van de Commissie Regulering met de Tweede Kamer (gepubliceerd door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)) zijn gepubliceerd.

Op dinsdag 8 september om 15.30 uur organiseren wij een live Webinar met Hendarin Mouselli en Patrick Tom om u in 1 uur een volledige update te geven.

Lees meer

ET Special | Overzicht

We werken in Nederland veel met extraterritoriale werknemers. Daar gelden diverse regelingen voor. In samenwerking met VRF Advocaten hebben we deze ET Special ontwikkeld en belichten we de belangrijkste regelingen die voor deze groep werknemers, hun werkgevers en de intermediairs gelden. In deze regelingen komen zaken voor die sterk op elkaar lijken, maar in hun […]

ET Special | Inleiding

We werken in Nederland veel met extraterritoriale werknemers. Daar gelden diverse regelingen voor. In deze artikelenserie, belichten we de belangrijkste regelingen die voor deze groep werknemers, hun werkgevers en de intermediairs gelden. In deze regelingen delen voor die sterk op elkaar lijken, maar in hun toepassing en uitwerking toch verschillen. Verwarring en fouten liggen dan […]

ET Special | Beperkingen in verband met regels rondom inhoudingen en verrekeningen

Door: Hendarin Mouselli VRF Advocaten In beginsel geldt het uitgangspunt dat de werkgever niet zomaar allerlei bedragen in mindering mag brengen op het (wettelijk minimum)loon van de werknemer. Doet de werkgever dat wel, dan dient de werkgever rekening te houden met arbeidsrechtelijke vereisten in het kader van inhoudingen op en verrekeningen van het loon van […]

ET Special | 30%-regeling en de vergoeding voor extraterritoriale kosten

Door: Ruud Mooi Wanneer werknemers voor de uitoefening van hun dienstbetrekking voor een bepaalde tijd naar het buitenland worden gestuurd dan brengt dat kosten met zich mee. Deze kosten worden extraterritoriale kosten genoemd. Voorbeelden van extraterritoriale kosten zijn: