Nieuwe ZZP-bemiddelingsovereenkomst van de NBBU per 22 maart 2021

Nieuwe ZZP bemiddelingsovereenkomst van de NBBU per 21 maart 2021

Op 21 maart 2016 keurde de Belastingdienst de eerste NBBU-modelovereenkomst voor bemiddeling van ZZP-ers goed. Deze kent een geldigheid van vijf jaar. De NBBU nu heeft een nieuwe modelovereenkomst voorgelegd, deze is onlangs goedgekeurd en kan worden toegepast voor opdrachten vanaf 22 maart 2021

De NBBU is de laatste maanden bezig geweest om de nieuwe modelovereenkomst voor bemiddeling van ZZP’ers weer voor een periode van 5 jaar goedgekeurd te krijgen. Dit is gelukt en met ingang van 22 maart 2021 is er een nieuwe, door de Belastingdienst goedgekeurde, NBBU-modelovereenkomst voor bemiddeling van ZZP-ers. Deze nieuwe modelovereenkomst wijkt op slechts op enkele kleine punten af van de voorgaande modelovereenkomst.

Bestaande – nog lopende overeenkomsten (die dus gebaseerd zijn op de ‘oude’ modelovereenkomst) hoeven niet te worden aangepast.

Nieuwe ZZP-bemiddelingsovereenkomst

De kans is groot dat u gebruik maakt van de door de Belastingdienst goedgekeurde NBBU-modelovereenkomst bemiddeling nr. 9051 625 886, tussen intermediair en de zelfstandige. Daarom heeft de modelovereenkomst dan een looptijd van vijf jaar. Dit is op 21 maart 2016 door de Belastingdienst goedgekeurd en ondertussen geëindigd per 21 maart 2021.

Per 22 maart 2021 is een nieuw NBBU-model goedgekeurd met het nieuwe nummer 9052 124 224 en een looptijd van vijf jaar. Dit onder voorbehoud van wijzigingen in relevante wet- of regelgeving gedurende die vijf jaar. Nieuwe jurisprudentie of gewijzigd beleid kunnen mogelijk aanleiding zijn deze beoordeling van de modelovereenkomst voor de toekomst in te trekken. Dit geldt voor alle door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten voor inzet van ZZP’ers,.

Lees hier precies welke wijzigingen zijn gemaakt in de ZZP-bemiddelingsovereenkomst: https://www.nbbu.nl/nl/nieuws/modelovereenkomst-zzp-bemiddeling

Geel-gemarkeerde teksten

Net als bij de oude overeenkomst moet de nieuwe ZZP-bemiddelingsovereenkomst de geel-gemarkeerde teksten opnemen in de door u gebruikte overeenkomst. De niet gemarkeerde teksten kunt u aanpassen naar uw eigen praktijk. Dit zolang dit niet in strijd is met de gemarkeerde teksten en de strekking van de modelovereenkomst.

Eigen overeenkomst of andere modelovereenkomsten voor ZZP’ers

Heeft u in het verleden uw eigen modelovereenkomst door de Belastingdienst laten goedkeuren? Dan moet u de datum van beëindiging zelf in de gaten houden. Indien de afloop van deze overeenkomst – die ook voor maximaal vijf jaar is goedgekeurd – nadert moet u deze zelf tijdig bij de Belastingdienst voor verlenging voorleggen.

Ook andere modelovereenkomsten lopen mogelijk af. Immers werden modelovereenkomsten bij de introductie ervan voor 5 jaar goedgekeurd. Daarom is het van belang te controleren hoe lang de goedkeuring van de overeenkomst is. Is de verloopdatum van een modelovereenkomst verstreken? Dan dient u bij het aangaan van een nieuwe een geldige modelovereenkomst te gebruiken.

Alleen de indiener van het verzoek tot het goedkeuren van een (ooit goedgekeurde) modelovereenkomst kan een verzoek indienen bij de Belastingdienst tot het opnieuw goedkeuren ervan.

Bron: Nbbu

Het belang van het tijdig en correct invullen van de rittenregistratie

Het belang van tijdig en correct invullen van de rittenregistratie

Onlangs deed de Rechtbank Noord-Holland een nieuwe uitspraak. Ze oordeelde dat een werknemer die gebruik wil maken van belastingvoordeel zelf moet bewijzen dat er maximaal 500 kilometer per jaar privé gereden is. Hierdoor is het correct invullen van de rittenregistratie van groot belang. 

Een werknemer kreeg van zijn werkgever in 2017 en 2018 een auto van de zaak. In 2017 is een verklaring geen privé gebruik van de Belastingdienst overgelegd aan de werkgever. Hierdoor houdt die geen rekening met een bijtelling wegens privégebruik.

Rittenregistratie aanleveren

In 2018 verzoekt de Belastingdienst de werknemer om een registratie op te sturen. Vervolgens kwam de Belastingdienst tot de conclusie dat deze achteraf is opgesteld en dat er onvolkomenheden in zitten. In de rittenregistratie komen veel voorkomende ritten voor met steeds hetzelfde aantal kilometers en sluiten de kilometerregistraties niet aan met de door de garages genoteerde kilometerstanden. Tevens zijn er ritten opgenomen waarvan de zakelijkheid ter discussie gesteld wordt. Verder verklaart de werknemer dat hij naast de rittenregistratie privé vervoermiddelen ter beschikking had. Hierdoor waren aanvullende stukken niet beschikbaar.

Daarom heeft de Belastingdienst de rittenregistratie verworpen. Vervolgens werden naheffingsaanslagen voor de loonheffingen opgelegd.

De werknemer gaat in beroep bij de Rechtbank Noord-Holland. Tijdens dit beroep heeft de Rechtbank geoordeeld dat de rittenregistratie onbetrouwbaar is. Dit omdat de rittenregistratie te veel onnauwkeurigheden bevat. Ook was deze niet sluitend en pas achteraf opgesteld. Hierbij speelt een rol dat de werknemer heeft verklaard dat hij aanvankelijk niet wist welke gegevens hij bij moest houden. Daarom had hij standaardkilometers ingevuld, terwijl de verkeerssituatie niet altijd gelijk was.

De naheffingsaanslagen zijn terecht opgelegd door de Belastingdienst.

Daarom is het van belang dat de werknemer om tijdig en correct de rittenregistratie bij te houden. Dit om naheffingsaanslagen te voorkomen.

Bronnen:

 

Verklaring goed betalingsgedrag: Gemakkelijk automatisch toegezonden

Verklaring goed betalingsgedrag - gemakkelijk automatisch toegezonden

Gemak dient de mens en zo is het ook met de verklaring goed betalingsgedrag. Automatisch laten toezenden van deze verklaring is mogelijk. Dit gebeurt dan telkens om de 3 maanden. Verklaringen worden alleen nog naar het woon- of vestigingsadres van de onderneming verzonden.

In de laatste maanden van 2020 en begin 2021 hebben wij nog regelmatig te laat aangevraagde en daardoor niet juist aangeleverde verklaring goed betalingsgedrag gedurende NEN 4400-1 en NEN 4400-2 inspecties vastgesteld.

Dit kunt u voorkomen door op de site van de belastingdienst het meest recente formulier aanvraag voor verklaring goed betalingsgedrag ‘Nakoming fiscale verplichtingen’ te downloaden.

Op dit formulier staat aangegeven dat u deze automatisch per 3 maanden toegezonden wilt krijgen. Geef dit aan.

De volgende verklaringen goed betalingsgedrag kunnen dan eveneens worden aangevraagd, afhankelijk van uw situatie:

 • Verklaring Betalingsgedrag Inlenersaansprakelijkheid
 • Verklaring Betalingsgedrag Ketenaansprakelijkheid

Wij raden altijd aan om de verklaring Nakoming fiscale verplichtingen aan te dragen omdat deze op alle voor de NEN 4400-1 van toepassing zijnde aangiftes en betalingen betrekking heeft.

Let op: Vaste adresgegevens. De Belastingdienst stuurt de verklaring alleen nog naar het woon- of vestigingsadres van de onderneming. Het kan dus zijn dat als u de verklaring nu naar een boekhouder/accountant of uw eigen klant liet sturen, dat dit niet meer gebeurt. Dit heeft met privacywetgeving te maken.

Misverstanden bijzonder uitstel

Wij merken dat er nog regelmatig misverstanden zijn i.v.m.: “CORONA-UITSTEL”. Ofwel het bijzonder uitstel van betaling dat vanaf februari 2020 aan te vragen is.

Het hebben van een uitstelregeling voor Corona gerelateerd bijzonder uitstel vormt geen reden om geen of geen schone verklaring te verkrijgen van de Belastingdienst.

Fiscale Eenheid voor de BTW: Indien uw onderneming onderdeel is van een Fiscale Eenheid voor de BTW en u vraagt de verklaring goed betalingsgedrag ‘Nakoming fiscale verplichtingen’ aan, dan wordt op 1 verklaring zowel voor de loonheffingen als ook de verplichtingen BTW een verklaring afgegeven. U hoeft hiermee dan niet (zoals voorheen) 2 aparte verklaringen aan te vragen. Ook dit scheelt weer veel tijd!

Bron: Belastingdienst

 

 

Wie is de payrollkracht: 4 voorbeelden

Casusbeschrijvingen van onduidelijke situaties; uitzendkracht of Payrollkracht Wab 01-01-2020.

** in alle casussen wordt ervan uitgegaan dat de medewerkers in de beschreven situatie uitsluitend in één functie bij de opdrachtgever werkzaam zijn geweest en direct daarna weer uitdienst treden bij de bemiddelaar/uitzender/payrollonderneming als formeel werkgever.

1)  De buurman van het hoofd inkoop

 • Webwinkel SkyHigh heeft een vacature staan op hun website voor een marketing manager.
 • Jos is op zoek naar een baan en heeft zich ingeschreven bij uitzendbureau Werken-dat-kun-je!
 • Tijdens de jaarlijks Zoom buurtborrel wordt Jos gewezen op de vacature van marketing manager door zijn buurman Henk, die bij Webwinkel SkyHigh in dienst is.
 • De volgende dag solliciteert Jos naar die functie. Het blijkt een “match made in heaven” te zijn.
 • Er zijn echter wel wat twijfels of Webwinkel SkyHigh Jos rechtstreeks in dienst wil nemen, want Henk heeft Jos toevallig verteld dat hij al twee keer eerder is ontslagen. Dan besluit Webwinkel SkyHigh dat ze alleen Jos willen laten werken als hij in dienst treedt van de uitzendonderneming Werken-dat-kun-je! Daar werken ze al heel lang mee samen en bovendien blijkt dat Jos ze ook kent. Aangezien hij daar staat ingeschreven als werkzoekende.
 • Jos stemt daarmee in en treedt vervolgens bij Werken-dat-kun-je! in dienst op grond van een uitzendovereenkomst Fase A met uitzendbeding. Werken-dat-kun-je! is heel blij, want ze hadden ontzettend hun best gedaan om iets te vinden voor Jos. Nu verdient het zich eindelijk terug.

Is Jos een payrollkracht of een uitzendkracht?

2)  Corporate onderneming, hun broker en de samenwerking en veel leveranciers

 • Stengel is een IT specialist en groeit als kool.
 • Steven werkt al bijna anderhalf jaar via uitzendbureau X-jobs als administrateur bij Stengel. De functie begint een beetje saai te worden. Dat merkt ook zijn leidinggevende en die stelt voor dat Steven als Project Coördinator aan de slag gaat bij Stengel.
 • Steven moet dan wel zijn overeenkomst met X-jobs opzeggen en bij de uitzendonderneming Y-jobs in dienst treden, want daar werken ze uitsluitend mee samen voor dit soort hogere functies. Zo gezegd, zo gedaan.

Is Steven een uitzendkracht of een payrollkracht als hij bij Y-jobs in diens treedt?

3)  Bryan, de teruggekeerde uitzendkracht

 • Bryan is door TransPoort geworven en geselecteerd en vervolgens op de payroll gezet van Paytransporting. Hij heeft een payrollovereenkomst met Paytransporting. Het is de bedoeling dat Bryan uitsluitend voor TransPoort aan de slag gaat.
 • De coronacrisis raakt helaas ook TransPoort, met als gevolg dat er gesneden moet worden in de kosten. Dit betekent dat zij Bryan niet langer meer kan inhuren van Paytransporting.
 • Paytransporting heeft wel een opdrachtgever die nog op zoek is naar een goede kracht. TransPoort vindt alles best, als ze maar zo snel mogelijk van die beste man af kunnen komen, hij heeft nog een lang doorlopend contract bij Transport.
 • Bryan wordt door Paytransporting vervolgens ter beschikking gesteld aan Losvast, op een net uitgezette vacature bij TransPoort. Die zijn ontzettend blij met Bryan, het is een briljantje voor ze.

Is Bryan een payrollkracht of een uitzendkracht als hij aan de slag gaat bij Losvast?

4) Ex-ZZP-er die naar het buitenland vertrokken is

 • Krzysztof is een Poolse zzp’er en werkt in Nederland als Java-programmeur op zzp basis voor TeSoft BV. De coronacrisis heeft hem wel eenzaam gemaakt en hij mist zijn familie. Hij besluit zijn opdracht bij TeSoft BV te beëindigen en keert terug naar Polen.
 • Na verloop van tijd hoort hij dat TeSoft BV een nieuwe functie heeft; ook als java-programmeur op afstand. Dit is geweldig voor Krzystof.
 • Krzysztof meldt zich bij TeSoft BV. Die zijn heel blij dat hij weer aan de slag wil. Zulke goede krachten zijn zeldzaam. Wel geldt als voorwaarde dat hij dan bij een Poolse uitzendonderneming Polska in dienst moet treden en van daaruit wordt uitgezonden aan TeSoft BV in Nederland. Dit is een schot in de roos, want dan kan Krzystof gewoon bij zijn familie blijven en heeft hij alle zekerheden van een werknemer. Hij krijgt een Nederlandse uitzendovereenkomst Fase A.

Is Krzysztof een payrollkracht of een uitzendkracht?

 

Waarom AVG Garant?

Waarom AVG Garant?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) was een nieuw fenomeen in wetgeving. Niet in de zin dat het echt nieuw is; deze wet is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Het is een nieuw fenomeen in de zin dat dit op Europees niveau speelt; het kadert de bescherming persoonsgegevens in alle lidstaten en het regelt de verhouding met andere rechtsgebieden. En deze wet heeft tandjes. Een overtreder kan forse boetes krijgen. Lees meer

Wijzigingen norm en reglement PayChecked in Transport per 01-03-2021

Normwijziging Paychecked 1-3-2021

Met ingang van 1 maart 2021 is de normenset en het keurmerkreglement van PayChecked gewijzigd.

Per 1 maart 2021 is artikel 3.2.5. toegevoegd aan de norm. De normenset is uitgebreid met de verplichting van het hebben van een NIWO vergunning voor ondervervoerders. Hierin wordt het volgende aangegeven: 

‘De onderneming beschikt over een kopie van de (communautaire) vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg van de onder vervoerder tenzij de onderneming niet vergunningplicht is (bijvoorbeeld koeriersbedrijven met voertuigen met een laadvermogen minder dan 500 kg.)’

Dit was in eerste instantie een wettelijke verplichting. Ter verduidelijk is het nu opgenomen in de normenset onder artikel 3.2.5..

Wilt u weten hoe u voldoet aan de voorwaarden? Bekijk de video van de NiWo, deze legt precies uit wat u nodig heeft en wanneer u de NiWo nodig heeft als onderneming.

Keurmerkreglement wijzigingen PayChecked in Transport per 1 maart 2021

In het keurmerkreglement zijn per 1 maart 2021 artikel 5.2 en artikel 6.10 gewijzigd. In deze artikelen zijn de bepalingen omtrent het wisselen van inspectie-instelling door (aspirant) keurmerkhouders beter omschreven.

Artikel 5.2 omschrijft onder welke voorwaarden een keurmerkorganisatie de aanvraag kan afwijzen.  Verder spreekt Artikel 6.10 over wanneer gewisseld kan worden van inspectie-instelling.

De gecertificeerde en niet-gecertificeerde onderneming kan wisselen van inspectie-instelling onder bepaalde voorwaarden.

De volgende bepalingen gelden

 1. Bij wisseling of opvolging van inspectie-instelling dient de onderneming zich opnieuw aan te melden bij de Stichting. De bepalingen van artikel 5 zijn daarbij van toepassing.
 2. Bij onenigheid over het inspectieresultaat is minimaal de bezwaarprocedure is afgehandeld;
 3. Een inspectie mag pas plaatsvinden nadat de nieuwe inspectie-instelling van de keurmerkorganisatie de laatste twee inspectierapporten heeft ontvangen (indien er reeds twee of meer inspecties hebben plaatsgevonden);
 4. De eerste inspectie door de nieuwe inspectie-instelling is een volledige inspectie.
 5. De onderneming dient de keurmerkorganisatie op de hoogte te brengen van een wisseling van inspectie-instelling uiterlijk een maand voordat de inspectie gepland staat.

Op de website van Paychecked in Transport vind u de normenset en volledige het keurmerkreglement.

Heeft u vragen over de norm van Paychecked of wilt u meer weten over een Paychecked inspectie neem dan contact met ons op.