Waarom AVG Garant?

Waarom AVG Garant?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) was een nieuw fenomeen in wetgeving. Niet in de zin dat het echt nieuw is; deze wet is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Het is een nieuw fenomeen in de zin dat dit op Europees niveau speelt; het kadert de bescherming persoonsgegevens in alle lidstaten en het regelt de verhouding met andere rechtsgebieden. En deze wet heeft tandjes. Een overtreder kan forse boetes krijgen. Lees meer

Wijzigingen norm en reglement PayChecked in Transport per 01-03-2021

Normwijziging Paychecked 1-3-2021

Met ingang van 1 maart 2021 is de normenset en het keurmerkreglement van PayChecked gewijzigd.

Per 1 maart 2021 is artikel 3.2.5. toegevoegd aan de norm. De normenset is uitgebreid met de verplichting van het hebben van een NIWO vergunning voor ondervervoerders. Hierin wordt het volgende aangegeven: 

‘De onderneming beschikt over een kopie van de (communautaire) vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg van de onder vervoerder tenzij de onderneming niet vergunningplicht is (bijvoorbeeld koeriersbedrijven met voertuigen met een laadvermogen minder dan 500 kg.)’

Dit was in eerste instantie een wettelijke verplichting. Ter verduidelijk is het nu opgenomen in de normenset onder artikel 3.2.5..

Wilt u weten hoe u voldoet aan de voorwaarden? Bekijk de video van de NiWo, deze legt precies uit wat u nodig heeft en wanneer u de NiWo nodig heeft als onderneming.

Keurmerkreglement wijzigingen PayChecked in Transport per 1 maart 2021

In het keurmerkreglement zijn per 1 maart 2021 artikel 5.2 en artikel 6.10 gewijzigd. In deze artikelen zijn de bepalingen omtrent het wisselen van inspectie-instelling door (aspirant) keurmerkhouders beter omschreven.

Artikel 5.2 omschrijft onder welke voorwaarden een keurmerkorganisatie de aanvraag kan afwijzen.  Verder spreekt Artikel 6.10 over wanneer gewisseld kan worden van inspectie-instelling.

De gecertificeerde en niet-gecertificeerde onderneming kan wisselen van inspectie-instelling onder bepaalde voorwaarden.

De volgende bepalingen gelden

  1. Bij wisseling of opvolging van inspectie-instelling dient de onderneming zich opnieuw aan te melden bij de Stichting. De bepalingen van artikel 5 zijn daarbij van toepassing.
  2. Bij onenigheid over het inspectieresultaat is minimaal de bezwaarprocedure is afgehandeld;
  3. Een inspectie mag pas plaatsvinden nadat de nieuwe inspectie-instelling van de keurmerkorganisatie de laatste twee inspectierapporten heeft ontvangen (indien er reeds twee of meer inspecties hebben plaatsgevonden);
  4. De eerste inspectie door de nieuwe inspectie-instelling is een volledige inspectie.
  5. De onderneming dient de keurmerkorganisatie op de hoogte te brengen van een wisseling van inspectie-instelling uiterlijk een maand voordat de inspectie gepland staat.

Op de website van Paychecked in Transport vind u de normenset en volledige het keurmerkreglement.

Heeft u vragen over de norm van Paychecked of wilt u meer weten over een Paychecked inspectie neem dan contact met ons op.

Wijziging betaaltermijn grootbedrijf aan MKB naar 30 dagen

In maart 2021 is er een wetsvoorstel ingediend door staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) om de maximaal wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf aan het midden- en klein bedrijf (MKB) te verkorten naar 30 dagen. Lees meer

Samenwerken met een ZZP’er, bemiddeling of tussenkomst

Marlous Knol

Inmiddels telt Nederland ruim 1,1 miljoen zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers). Dit betreft enkel de ondernemers die hier hun brood mee verdienen. Tel je ook de mensen mee waarvoor het ZZP-schap een bijverdienste is? Dan ligt dit aantal hoger, namelijk 1,6 miljoen (2019). In 2020 werkten deze zelfstandigen gemiddeld 33 uur per week. Dat is iets meer dan werknemers in loondienst die gemiddeld 30 uur per week werkten. Met 12,3% van de beroepsbevolking staat Nederland op de 8e plaats binnen Europa (bron CBS).

De bemiddelingsbranche helpt veel ZZP’ers bij het vinden van opdrachten. We zien daarin een diversiteit aan methodes en middelen. Zo zijn er intermediairs die naast het ter beschikking stellen van arbeidskrachten ook bemiddelen tussen een ZZP’er en een opdrachtgever en zijn er intermediairs die enkel ZZP’ers bemiddelen naar een opdracht.

Wanneer een ZZP’er voor het uitvoeren van een opdracht wordt ingezet, zijn er kortweg twee situaties te onderscheiden.  De ZZP’er ontvangt de opdracht direct van de opdrachtgever of de opdrachtgever geeft de opdracht aan de intermediair die op haar beurt de opdracht laat uitvoeren door de ZZP’er. In de eerste situatie spreken we van bemiddeling door de intermediair en in de twee situatie is er sprake van tussenkomst.

Lees meer

Thuiswerken: verlenging onbelaste reiskostenvergoeding tot 1 juli 2021

De onbelaste reiskosten vergoeding wordt verlengd tot 1 juli 2021

De coronamaatregel inzake de onbelaste reiskostenvergoeding voor thuiswerkers wordt opnieuw verlengd. De verlenging is nu tot 1 juli 2021.
Lees meer

Vraag op tijd uitstel van belasting aan voor de aflossingsregeling

Vraag op tijd uitstel van belasting aan voor de aflossingsregeling

Wilt u een beroep doen op de aflossingsregeling van 36 maanden voor de belastingschulden die in verband met de bijzondere uitstelregeling Corona nog openstaan per 01-07-2021, dan adviseert de Belastingdienst om het uitstel van belasting te verlengen. Alleen wanneer aanvullend uitstel is aangevraagd en verkregen kan een onderneming een beroep doen op deze aflossingsregeling. Lees meer

SNA-keurmerk; beperk storting op de G-rekening met de disculpatieregeling

Marlous Knol

Inmiddels voer ik alweer een klein jaar inspecties uit voor het SNA keurmerk. Tijdens de inspectie vraag ik vaak waarom de onderneming zich laat certificeren. Dat doen ze om uitlopende redenen. Zomaar een aantal reacties: “door de opdrachtgever wordt het verplicht”, “om mee te kunnen doen aan een aanbesteding” en “we gebruiken dit als verkoopargument”. Allemaal goede redenen, maar wat is nu eigenlijk het voordeel of waarde van de registratie in het SNA-register voor de inlener (opdrachtgever)?. Lees meer

Brexit: Inzet van ZZP’ers en uitzendkrachten uit VK is nu lastig. Britten zijn derdelanders.

Maarten de Jong

Mag ik nog wel werken met Britten, ze inhuren of opdrachten aan ze verstrekken in Nederland?

Het afgelopen jaar stond niet alleen in het teken van de Corona crisis, ook de Brexit heeft ons, zeker aan het einde van het jaar, flink beziggehouden. Uit de snelkookpan werd toch nog kort voor de feestdagen een ‘deal’ geserveerd. Er was veel te doen om de deadline, maar wat zijn nu eigenlijk de gevolgen van het Brexit-akkoord voor ondernemingen in Nederland die mensen uit het Verenigd Koninkrijk (VK) inzetten?
Kunnen wij uitzendkrachten nog inhuren of opdrachten uitbesteden aan  Freelancers/ZZP’ers die in het VK gevestigd zijn en deze opdrachten in Nederland uitvoeren? Wat zijn de regels voor Britten die in Nederland wonen en werken?

Lees meer

Hoe bewijs ik dat ik me aan de privacy regels houdt?

Gerrit van Rooij

Het is alweer 2,5 jaar geleden dat de AVG werd geïntroduceerd. De meeste organisaties hebben deze periode gebruikt om de verplichtingen uit de verordening te implementeren. Een van die verplichtingen is dat je de naleving van de AVG moet kunnen aantonen. In het Engels heet dat in de AVG dat je ‘accountable’ bent. Maar hoe pak je dit aan? Lees meer

Brexit: A1 en Grensarbeiderspas

Maarten de Jong

Tot 01-07-2021 mag een grensarbeider nog zonder grensarbeiderspas in het VK werken. Voor de periode daarna zouden grensarbeiders (die bijvoorbeeld in Nederland wonen en in de VK werken) een grensarbeiderspas moeten aanvragen, een zogenaamde A1-verklaring.

Lees meer