Loonstrookje, Inhouding op of verrekening met het loon

Inhouding op of verrekening met het loon; er is een aparte machtiging nodig

Per 1 januari 2017 is bij wet geregeld dat geen inhoudingen van het minimum loon mogen plaats vinden, tenzij dit specifiek is toegestaan. (artikel 13, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag)
Voor inhoudingen op of verrekeningen met het loon is altijd een schriftelijke volmacht van de werknemer nodig. Lees meer

Wet Bescherming Persoonsgegevens; hoe gaat Bureau Cicero hiermee om?

Wet Bescherming Persoonsgegevens
De wet Bescherming Persoonsgegevens is bestaat nu ruim 15 jaar. Sinds 1 januari 2016 zijn boetes voor overtredingen van die wet fors verhoogd. De hoogte van de boete is afhankelijk van de overtreding met als bovengrens € 900.000. In extreme situaties kan deze bovengrens overschreden worden en kan de boete oplopen tot 10% van de jaaromzet van een onderneming. Het is daarom belangrijk om de bedrijfsprocessen zo in te regelen dat die voldoen aan deze wet. Lees meer

G-rekening; controleer uw stortingen op de G-rekening en voorkom fraude

Doel van de G-rekening

Wij komen in onze inspectiepraktijk regelmatig tegen dat de Geblokkeerde Rekening (G-rekening) verkeerd gebruikt wordt. Soms kan dat tot vervelende gevolgen leiden.

De G-rekening is bedoeld om verschuldigde belasting en premies voor sociale verzekeringen, voor zover dit verband houdt met ter beschikking stellen van arbeid (uitzenden, uitlenen) en aanneming van werk van te betalen. Lees meer