2021, alleen nog maar ZZP’ers in de tweede kamer?

Dit jaar was voor ondernemend Nederland een jaar vol uitdagingen. Zo bent u geconfronteerd met de gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de coronacrisis. Wij hebben vol bewondering bij onze inspecties de creativiteit gezien van ondernemers die er ondanks alle hindernissen, wat van hebben gemaakt. Onze complimenten.

In het nieuwe jaar is er geen tijd om te verslappen. Ondernemingen die gebruik hebben gemaakt van de bijzondere uitstelregeling voor belastingen waaronder omzetbelasting en loonheffingen zijn verplicht deze vanaf 1 juli aanstaande terug te betalen. Dit heeft invloed op de liquiditeiten en het werkkapitaal. Er wordt verwacht dat de groei die de uitzendsector laat zien eind 2020 doorzet in het nieuwe jaar. Zoals u weet gaat groei gepaard met voorfinanciering; ondernemingen met een krappe kas en daarnaast mogelijk ook een NOW terugbetalingsregeling staan voor uitdagingen. Het zou ons niet verbazen als er in 2021 een verdere consolidatie plaats gaat vinden in de markt.
Lees meer

Schijnconstructies bij de inzet van flexibele arbeidskrachten in coronatijd volop in de schijnwerper

In de afgelopen coronamaanden verschijnen regelmatig in verschillende Europese landen artikelen in de pers over problemen of schijnconstructies die gesignaleerd worden bij de inzet van flexibele arbeidskrachten. Vaak gaat het dan om de wijze van huisvesting van deze migranten met discussies of dit de coronaverspreiding in de hand werkt. Anderzijds lijkt het erop dat de besmetting in de hand gewerkt wordt door de omstandigheden op de werkplek zelf.

Schijnconstructies zichtbaar door extra aandacht

Een bijwerking van Corona is dat ontwikkelingen op de flexibele arbeidsmarkt stevig op de agenda gezet worden, waarbij het begrip schijnconstructies vaak valt. Zie bijvoorbeeld het op 30 oktober aan minister Koolmees aangeboden tweede advies van het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer.  Het is voor opdrachtgevers, waar de arbeidskrachten te werk gesteld zijn, nog belangrijker geworden om risico’s op aansprakelijkheid in beeld te brengen en maatregelen te treffen.

Wet Aanpak Schijnconstructies sinds 2015

In Nederland is sinds 2015 de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) van kracht, waarin de ketenaansprakelijkheid voor het loon centraal staat. De schijnconstructie wordt omschreven als een constructie, al dan niet grensoverschrijdend, waarmee de randen van de wet opgezocht worden met het risico dat de wet overtreden wordt. Vaak wordt dit gekoppeld aan de inzet van arbeidsmigranten, maar het heeft net zo goed betrekking op arbeidskrachten met de Nederlandse nationaliteit.
Lees meer

PayOK introduceert norm controle juiste loon bij buitenlandse aanbieders van arbeid

PayOK introduceert norm controle juiste loon bij buitenlandse aanbieders van arbeidOnlangs heeft Stichting PayOK aangekondigd een norm in te voeren ten behoeve van controle op de loonbetalingen van arbeiders die in Nederland werken via buitenlandse aanbieders. De stichting heeft als doel het toetsen van ondernemingen. Dit binnen de gehele keten op het voldoen aan de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Lees meer

ZZP’ers als uitzendkracht! Een greep uit onze inspectiepraktijk

Patrick Tom

U zult bij het lezen van deze kop wel denken, een ZZP’er als uitzendkracht, dat kan toch helemaal niet. En dat klopt! Want in tijden van schaarste gebeuren er rare dingen!  

De IC verpleegkundige in coronatijd

Het staat ons allen nog vers in het geheugenvolle IC afdelingen waar mensen de benen uit hun lijf lopen om zorg te kunnen verlenen aan ernstig zieke corona patiënten. Vooruitzichten van een overbelast zorgsysteem waarbij door piekbelasting op de intensive care  triage steeds dichterbij lijkt te komen. Want er is simpelweg onvoldoende gekwalificeerd personeel om dit aan te kunnen. 

Lees meer

Nader toegelicht: meldingsplicht ZZP’ers en niet EU/EER/CH-burgers

Nader toegelicht: meldingsplicht ZZP’ers en niet EU/EER/CH-burgers

Sinds 1 maart 2020 geldt voor alle ingeleende werknemers van in het buitenland gevestigde leveranciers én voor ZZP’ers die werkzaamheden in Nederland gaan verrichten in specifieke sectoren, dat altijd voor aanvang van het werk een meldingsplicht is gedaan via Posted Workers.
Lees meer

Programma rapportage Uitzendbureaus gepubliceerd door inspectie SZW

publicatie ISZW

publicatie ISZW

Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een programma rapportage gepubliceerd over de uitzendsector. Deze belicht wat is bereikt en hoe de inzet van handhaving wordt voortgezet. Het doel is om misstanden in de sector te verminderen, het aanpakken van malafide in- en uitleners staat dan ook hoog op de agenda.  Lees meer

PayOk draagt bij aan juiste verloning arbeidsmigranten

Stichting PayOk biedt een keurmerk dat controleert op de juiste betaling van uitzendkrachten in de hele inhuurketen. Onlangs heeft de stichting een brief gestuurd met daarin een bijdrage aan het aanjaagteam arbeidsmigranten (onder leiding van de heer Roemer). in deze bijdrage wordt een oplossing aangedragen voor meer transparantie

De bijdrage is ook een aanleiding geweest voor flexnieuws om een interview te houden met Ger Jaarsma, voorzitter van de Stichting PayOk die dit keurmerk beheert.

Het PayOk keurmerk is ontstaan vanuit signalen die inspectie-instellingen kregen tijdens controles van uitzendondernemingen. In diverse sectoren, zoals horeca, landbouw, tuinbouw, logistiek, metaal en bouw wordt correcte cao-verloning te makkelijk omzeild. In de genoemde sectoren werken veel arbeidsmigranten. Het PayOk keurmerk stimuleert dat er correct wordt verloond volgens de betreffende cao’s in die sectoren.

De Wet Aanpak Schijnconstructies stelt de opdrachtgever aansprakelijk voor de juiste beloning van iedereen in de arbeidsketen. Bij de keurmerk controles heeft 50% van de aangemelde uitzendorganisaties de verloningsprocessen goed ingericht, 25% dient nog zaken te verbeteren en dat dit ook. De overige 25% van de aangemelde ondernemingen behaalt het keurmerk niet. Bij de helft van de aangemelde ondernemingen, die zich vrijwillig melden, gaat het dus niet goed.

Lees hier het volledige interview met Ger Jaarsma over het PayOk keurmerk.

Wilt u meer weten over het PayOk keurmerk, zodat u er ook zeker van bent dat de juiste CAO lonen betaald worden? Neem dan contact op met ons.

Gouden Tips voor een succesvolle inspectie in Covid-19 tijd

Regeren is vooruitzien, een oud gezegde met actuele betekenis

Bureau Cicero heeft afgelopen weken ruim 250 NEN 44001, PayOK, PayChecked, SNF-inhuur, ABU en NBBU inspecties op afstand uitgevoerd sinds Covid-19 is uitgebroken. Bijna van de ene op de andere dag zijn onze inspecteurs vanuit huis aan de slag om de dienstverlening aan onze relaties te kunnen blijven garanderen.Daarom hebben wij gouden tips voor een succesvolle inspectie in Covid-19 tijd. Lees meer

Payrollers hebben PayOK als kwaliteitskeurmerk nodig

Theo van LeeuwenDoor ingrijpende wijzigingen in wet- en regelgeving voor Payrollers met de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de complexiteit van de materie is argwaan ontstaan bij klanten van Payroll ondernemingen. Payrolling lijkt ten dode opgeschreven. Dat is niet waar. Wel is van belang dat Payrollers hun professionaliteit etaleren. Daarvoor is het PayOK keurmerk, in samenhang met NEN 4400, nodig. En bovendien helpt Cicero uw professionaliteit verder uit te bouwen.

Lees meer