Uitzendondernemingen of aannemers van werk beschikken vaak over het SNA-keurmerk. Bedrijven die arbeid inhuren of werk uitbesteden eisen vaak het SNA-keurmerk.

Waarom het SNA keurmerk?

Het keurmerk is breed gedragen en staat voor ‘fatsoenlijk werkgeverschap’. Het  beperkt het risico op boetes en naheffingen door identiteitsfraude, illegale tewerkstelling en boetes door inleners- en ketenaansprakelijkheid.

Verder is er – onder bepaalde voorwaarden – sprake van vrijwaring voor de inlenersaansprakelijkstelling door de Belastingdienst.

NEN 4400-1 en NEN 4400-1

Afhankelijk van de vestigingsplaats van de onderneming, dient u te voldoen aan de NEN 4400-1 norm of de NEN 4400-2 norm.

De NEN 4400-1 norm stelt eisen aan in Nederland gevestigde uitzenders en (onder)aannemers van werk. Bent u in het buitenland gevestigd, dan dient u te voldoen aan de NEN 4400-2 norm als u personeel detacheert en aan onderaannemers uitleent.

Uitgangspunt is dat de inspecties iedere zes maanden plaatsvinden. Op basis van een risico-inschatting kan de inspectie na drie of twaalf maanden geschieden. Zie: voorwaarden voor inspectiefrequentieverlaging.

 

Het Register Stichting Normering Arbeid

Alle ondernemingen met een positief NEN-4400 inspectieresultaat zijn opgenomen in het register SNA.

Opdrachtgevers kunnen het register SNA raadplegen om te kijken of uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk aan de eisen van NEN 4400 voldoen

In 2018 stonden meer dan 4600 ondernemingen ingeschreven in het register.
Het actuele overzicht vindt u op www.normeringarbeid.nl.

 

Wilt u een offerte ontvangen of meer informatie over het SNA-keurmerk?
Vul dan ons offerteformulier in of  of neem contact op via telefoon: 038 – 7200821 of via mail:info@cicero.nl.

Bureau Cicero, uw partner in zekerheid!