Behaal het NEN 4400-2 certificaat bij Bureau Cicero

NEN 4400-2 stelt eisen aan in het buitenland gevestigde organisaties die personeel detacheren en aan onderaannemers uitlenen. Wanneer een bedrijf een positieve NEN4400-2 inspectie heeft gehad, ontvangt het het SNA-keurmerk. Bedrijven die personeel inhuren of werk uitbesteden, doen dat het best via een organisatie met zo’n positief NEN 4400-2 inspectieresultaat. Daardoor zijn ze namelijk beter beschermd tegen:

  • fraude en illegaliteit
  • claims die kunnen voortvloeien uit de inleners- en ketenaansprakelijkheid (denk aan niet-afgedragen belastingen en premies)
  • hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn in Nederland te werken of van wie de identiteit niet – of niet juist – is vastgesteld.

De norm is in het leven geroepen door de branche zelf in samenspraak met ondernemingen uit het bedrijfsleven en vakorganisaties. De norm is toepasbaar op alle ondernemingen die personeel uitzenden of detacheren, óók als zij dat doen als onderaannemer. De Stichting Normering Arbeid (SNA) ziet toe op de juiste toepassing van de norm.

Het register

Alle ondernemingen met een positief NEN-4400-inspectieresultaat zijn opgenomen in het Register Normering Arbeid. Maar hoeveel zijn dat er? Elke dag worden ondernemingen in- of uitgeschreven. Dat is te zien in het Overzicht Aangemelde Ondernemingen en in het Register Normering Arbeid. Het actuele overzicht vindt u op www.normeringarbeid.nl. In 2018 stonden meer dan 4600 ondernemingen ingeschreven in het Register Normering Arbeid.

Wat doet Bureau Cicero?

Onze inspecteur controleert gegevens en procedures van uw onderneming. Op basis daarvan bepaalt deze of uw onderneming voldoet aan de eisen van de norm. De inspecteur controleert delen van:

  • de algemene administratie
  • de personeelsadministratie – Kloppen de personeelsgegevens? Zijn alle gegevens juist, volledig en op tijd verwerkt in de personeelsadministratie?
  • de loonadministratie – Zijn alle gegevens juist, volledig en op tijd ingevoerd waardoor de administratie betrouwbaar is?
  • de financiële administratie – Is de financiële administratie juist, volledig en op tijd gevoerd? Worden alle verplichtingen omtrent loonheffingen en omzetbelasting nagekomen?

Steekproefsgewijs bekijkt de inspecteur ook (delen van) dossiers. Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat hij/zij nog specifieke eisen beoordeelt. De inspecteur controleert ook of er een procedure is voor het toepassen van CAO-lonen. Hij of zij controleert echter niet of uw onderneming de CAO ook echt naleeft. Als uw onderneming voldoet aan de norm, ontvangt u de beoordelingsbrief.

De NEN 4400-1 norm bij Bureau Cicero

Wilt u een offerte ontvangen of meer informatie over NEN 4400 certificering?
Vul dan ons offerteformulier in of neem contact op via telefoon 038 – 7200821 of via mail: info@cicero.nl