Betaal het juiste loon volgens de CAO. Zorg dat u zich houdt aan de regels van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) en toon dat ook aan: behaal het PayOK-keurmerk bij Cicero!

PayOK-keurmerk bij Cicero maakt uitzendbureaus en (onder) aannemers WAS-proof

Het keurmerk dat toeziet op de juiste beloning van medewerkers.

Bureau Cicero heeft het PayOK keurmerk ontwikkeld. Daarmee bewijst u als onderneming dat u de juiste beloning van uw werknemers volgens de geldende CAO’s betaalt. De Stichting PayOK is de norm- en registerhouder.

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) regelt ketenaansprakelijkheid van loon. Sinds het in werking treden van de WAS kunnen opdrachtgevers aansprakelijk worden gesteld voor de juiste beloning van werknemers lager in de keten. Zo kan de nabetaling van loon van werknemers in dienst bij een onderaannemer of uitzendbureau voor rekening komen van de opdrachtgever.

Met andere woorden, als een onderaannemer of uitzendbureau niet het juiste loon betaalt “conform CAO of inlenersbeloning”, kan de werknemer het te weinig ontvangen loon opeisen bij de (hoofd)opdrachtgever.

Speerpunten PayOK

Het keurmerk PayOK heeft als belangrijkste speerpunten:

  • Beheersmaatregelen voor de onderneming, waarmee risico’s uit hoofde van de WAS  in de gehele keten ingeperkt worden.
  • Het beperken van ketenaansprakelijkheid van loon voor (hoofd)opdrachtgevers.
  • Het zeker stellen dat geen mensen werken die niet gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen. Dit om hoge boetes voor de gehele keten te voorkomen.
  • Onderscheid creëren tussen ondernemingen om een gelijk speelveld te bevorderen.

 

De PayOK controle van Cicero

Onze inspecteur controleert gegevens en procedures van uw onderneming. Op basis daarvan bepalen wij of uw onderneming voldoet aan de eisen van de norm. De inspecteur controleert onder andere de personeels- en loonadministratie, naleving CAO, pensioen en bedrijfseigen regelingen. Als uw onderneming voldoet aan de norm, wordt u opgenomen in het register. Dit doen we zoals u gewend bent op prettige wijze waarbij kennisoverdracht centraal staat.

 

Zie https://www.pay-ok.nl voor meer informatie.

Wilt u een offerte ontvangen of meer informatie over het PayOK-keurmerk bij Cicero?
Vul dan ons offerteformulier in of neem contact op via telefoon 038 – 7200821 of via mail: info@cicero.nl

Bureau Cicero helpt bij certificeren