Bent u een uitzendbureau of een detacheringsbureau buiten Nederland? Of neemt u vanuit het buitenland werk aan als aannemer of onderaannemer? Laat u dan inspecteren op de NEN 4400-2 norm bij Bureau Cicero en wordt opgenomen in het SNA register. Omdat u uw opdrachtgevers de zekerheid wilt geven dat zij geen risico lopen op naheffingen en boetes. Bijvoorbeeld omdat u niet aan uw verplichtingen zou voldoen of omdat u medewerkers plaatst die niet in Nederland mogen werken.

De NEN 4400-2 norm

NEN 4400-2 stelt eisen aan in het buitenland gevestigde organisaties die personeel detacheren en aan onderaannemers uitlenen. Wanneer een bedrijf een positieve NEN4400-2 inspectie heeft gehad, ontvangt het het SNA-keurmerk. Bedrijven die personeel inhuren of werk uitbesteden, doen dat het best via een organisatie met zo’n positief NEN 4400-2 inspectieresultaat. Daardoor zijn ze namelijk beter beschermd tegen:

 • fraude en illegaliteit
 • claims die kunnen voortvloeien uit de inleners- en ketenaansprakelijkheid (denk aan niet-afgedragen belastingen en premies)
 • hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn in Nederland te werken of van wie de identiteit niet – of niet juist – is vastgesteld.

De norm is in het leven geroepen door de branche zelf in samenspraak met ondernemingen uit het bedrijfsleven en vakorganisaties. De norm is toepasbaar op alle ondernemingen die personeel uitzenden of detacheren, óók als zij dat doen als onderaannemer. De Stichting Normering Arbeid (SNA) ziet toe op de juiste toepassing van de norm.

Het register

Alle ondernemingen met een positief NEN-4400-inspectieresultaat zijn opgenomen in het Register Normering Arbeid. Maar hoeveel zijn dat er? Elke dag worden ondernemingen in- of uitgeschreven. Dat is te zien in het Overzicht Aangemelde Ondernemingen en in het Register Normering Arbeid. Het actuele overzicht vindt u op www.normeringarbeid.nl. In 2018 stonden meer dan 4600 ondernemingen ingeschreven in het Register Normering Arbeid.

NEN 4400-2

NEN 4400-2 inspectie? Kies voor Cicero

Als u uw bedrijf wilt laten inspecteren voor de NEN 4400-2 norm, dan kunt u dat het beste laten doen door Bureau Cicero. Onze inspecteurs hebben allemaal een achtergrond in het bedrijfsleven. Zij begrijpen wat het inhoudt om gecertificeerd te worden en zijn erop gericht om uw bedrijf verder te helpen. Dat doen zij door voorlichting te geven over de norm en hoe deze in de praktijk toegepast kan worden. Bovendien spreken zij goed Engels en Duits.

Wat doet Bureau Cicero bij een inspectie?

Onze inspecteur controleert gegevens en procedures van uw onderneming. Op basis daarvan bepaalt deze of uw onderneming voldoet aan de eisen van de norm. De inspecteur controleert delen van:

 • de algemene administratie
 • de personeelsadministratie – Kloppen de personeelsgegevens? Zijn alle gegevens juist, volledig en op tijd verwerkt in de personeelsadministratie?
 • de loonadministratie – Zijn alle gegevens juist, volledig en op tijd ingevoerd waardoor de administratie betrouwbaar is?
 • de financiële administratie – Is de financiële administratie juist, volledig en op tijd gevoerd? Worden alle verplichtingen omtrent loonheffingen en omzetbelasting nagekomen?

Steekproefsgewijs bekijkt de inspecteur ook (delen van) personeelsdossiers. Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat hij/zij nog specifieke eisen beoordeelt. De inspecteur controleert ook of er een procedure is voor het toepassen van CAO-lonen. Hij of zij controleert echter niet of uw onderneming de CAO ook echt naleeft. Als uw onderneming voldoet aan de norm, ontvangt u de beoordelingsbrief.

Informatie en offerte

Wilt u meer weten over de NEN 4400-2 certificering? Wij informeren u graag! Neem dan telefonisch contact op via 038 7200821 of via mail: contact@cicero.nl.

Wilt u een offerte ontvangen voor de inspectie voor uw bedrijf, vul dan ons offerteformulier in.

Bureau Cicero, de inspectie instelling voor NEN 4400-2!

Ik wil een NEN 4400-2 offerte

  Actuele onderwerpen NEN 4400-2

  Overgangsregeling 30%-regeling is voorbij

  Overgangsregeling 30%-regeling is voorbij

  /
  Met ingang van 1 januari 2021 is de overgangsregeling voor…
  Corona belastingschuld - overzichten zijn nu opvraagbaar

  Corona belastingschuld – overzichten zijn nu opvraagbaar

  /
  Handig voor de SNA NEN 4400-1 inspectie! Met ingang van midden…
  Patrick Tom

  ZZP’ers als uitzendkracht! Een greep uit onze inspectiepraktijk

  /
  U zult bij het lezen van deze kop wel denken, een ZZP’er…
  Nader toegelicht: meldingsplicht ZZP’ers en niet EU/EER/CH-burgers

  Nader toegelicht: meldingsplicht ZZP’ers en niet EU/EER/CH-burgers

  /
  Sinds 1 maart 2020 geldt voor alle ingeleende werknemers…
  Webinar 8 september _ de toekomst van (Europees) flex

  WEBINAR 8 september | De toekomst van (Europees) flexwerk

  /
  Inmiddels is de herziene detacheringsrichtlijn in werking…
  PayChecked in Transport; Waar moet je nu op letten?

  Waarom de G-rekening juist nu zo belangrijk is

  /
  Iedereen kent de G-rekening, maar niet iedereen maakt er…
  SNA normwijziging per 1-7-2020Bureau Cicero ©2020

  Normwijzigingen SNA Handboek per 1 juli

  /
  Door diverse ontwikkelingen in wet- en regelgeving zijn er per…
  Patrick Tom

  Inleners- en ketenaansprakelijkheid tijdens de coronacrisis

  /
  De coronacrisis veroorzaakt een hoop onzekerheid. Hele sectoren…
  UPLOADEN 1 / 1 – ET Special_ Meldingsplicht.png

  Toepassing loonheffingstabel; wanneer pas je de dagtabel of weektabel toe?

  /
  Een goede toepassing van de loonheffingstabellen roept soms vragen…
  Maarten de Jong

  Opdrachtgevers wees alert op de WAS en WAB!

  /
  Verbetering van de positie van de werknemer is een van de voornaamste…
  SNA norm; uitstel van betaling en G-rekening

  Covid-19 SNA norm; uitstel van betaling en G-rekening

  /
  Voor de NEN 4400 inspecties ten behoeve van inschrijving in het…
  Maarten de Jong

  Manifest Moderne Arbeidsmarkt aangeboden aan beleidsbepalers

  /
  Op 11 september 2019 heeft de Bijeenkomst Moderne Arbeidsmarkt…
  Maarten de Jong

  Inlenen van in het buitenland gevestigde uitzendbureaus

  /
  Ervaringen uit het werkveld: Inlenen van in het buitenland gevestigde…