Home / Certificering / ABU controles

ABU controles

U bent verantwoordelijk voor een uitzendbureau dat lid is van de ABU of dat wil worden. Of u moet de ABU CAO voor uitzendkrachten toepassen omdat deze Algemeen Verbindend is verklaard. Dan heeft u – naast de verplichte NEN 4400 inspectie – te maken met een of meerdere ABU controles. Toon aan dat u voldoet aan de vereisten door middel van een inspectie door Bureau Cicero. 

CAO toetsing C1

Als uw bedrijf dat de ABU CAO voor Uitzendkrachten volgt, dan is de ABU CAO toetsing verplicht. In praktijk geldt dit meestal voor alle uitzendbureaus die geen lid zijn van de NBBU. Dit komt omdat de minister de afgelopen jaren de ABU CAO voor uitzendkrachten meestal Algemeen Verbindend heeft verklaard.

U moet de C1 toetsing bij iedere volledige NEN 4400-1 inspectie laten uitvoeren, meestal eens per jaar.

ABU screening op kwaliteit

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is de grootste belangenbehartiger voor ondernemers in de flexbranche. De ABU vereist dat al haar leden zich eens per twee jaar laten screenen op het ABU kwaliteitsprogramma. Deze controle stelt vast of u voldoet aan de ABU kwaliteitscriteria en of u toegerust bent om de ABU cao voor uitzendkrachten toe te passen.

De screening vindt eens per twee jaar plaats. Als er afwijkingen (non-conformiteiten) zijn vastgesteld dan moeten die, afhankelijk van de zwaarte van die afwijkingen, in de tussenliggende periode worden hersteld.

ABU screening? Kies voor Bureau Cicero

Als u uw bedrijf wilt laten toetsen op het voldoen aan de ABU kwaliteitscriteria, dan kunt u het beste gebruik maken van de diensten van Bureau Cicero. Onze inspecteurs hebben allemaal een achtergrond in het bedrijfsleven. Zij begrijpen wat een inspectie voor u inhoudt en zijn erop gericht om uw bedrijf verder te helpen. Dat doen zij door voorlichting te geven over de norm en hoe deze in de praktijk toegepast kan worden.

Bovendien kunnen wij de screening efficiënt en daardoor tegen beperkte kosten combineren met de verplichte NEN 4400-1 inspectie.

Na aanmelding en akkoord van de ABU maken wij een afspraak met u. Wij controleren u  aan de hand van het door de ABU opgestelde controledocument.

Kosten ABU screening

De ABU kwaliteitscontrole kost u normaal gesproken niets; de ABU draagt deze kosten. Alleen als wij vanwege afwijkingen extra controles moeten uitvoeren of bij een toetredingsaudit, brengen wij kosten in rekening.

ABU logo

Informatie en offerte

Wilt u meer weten over de ABU controles? Wij informeren u graag! Neem dan telefonisch contact op via 038 7200821 of via mail: contact@cicero.nl.

Wilt u een offerte ontvangen voor de inspectie voor uw bedrijf, vul dan ons offerteformulier in.