Home / Certificering / IKB PSB

IKB PSB

Als Pluimvee Service Bedrijf (PSB) wilt u aantonen dat u uw werkzaamheden goed uitvoert en aantonen dat u voldoet aan de norm in de Integrale Keten Beheersing (IKB). Ook wilt u geen risico lopen op aansprakelijkheid voor de afdrachten van andere bedrijven in de keten en wilt u voor uw klanten het risico op ketenaansprakelijkheid minimaliseren. Toon daarom aan dat u voldoet aan de norm in de Integrale Keten Beheersing. Een inspectie door Bureau Cicero kan daarvoor zorgen.

De Integrale Keten Beheersing Pluimvee Service Bedrijven norm

Integrale Keten Beheersing Pluimvee Service Bedrijven borgt dat de pluimveehouder geen risico loopt op ketenaansprakelijkheid en boetes door de inzet van Pluimvee Service Bedrijven.

De Regeling bestaat uit drie versies:

  • Allereerst kan er de situatie zijn van een onderneming binnen Nederland: IKB PSB inclusief NEN 4400. Dit is van toepassing op alle PSB bedrijven met personeel die werkzaamheden willen uitvoeren op Nederlands grondgebied.
  • Eveneens kan er de situatie zijn binnen Nederland: IKB PSB exclusief NEN 4400. Dit is van toepassing op alle PSB bedrijven zonder personeel (ZZP) die werkzaamheden willen uitvoeren op Nederlands grondgebied.
  • Ten derde kunnen er buitenlandse bedrijven zijn: IKB PSB exclusief NEN 4400. Van toepassing op bedrijven die hun werkzaamheden enkel in het buitenland willen uitvoeren bij IKB bedrijven in het buitenland.

Naast algemene eisen onderscheidt de norm vijf verschillende activiteiten binnen de pluimvee sector:

  • Laden
  • Ontsmetten
  • Ongediertebestrijding
  • Enten
  • Reinigen

De rol van Bureau Cicero

Bureau Cicero voert de administratieve controles uit. Is er sprake van personeel in loondienst? Dan combineren wij dit met een NEN 4400-1 inspectie. Naast de administratieve controle moet er bij laadbedrijven een fysieke controle IKB plaatsvinden.

Kiwa VERIN beoordeelt de resultaten van beide inspecties en neemt het uiteindelijke certificatie besluit.

IKB erkend pluimveeservicebedrijf

Informatie en offerte

Wilt u meer weten over deze inspectie? Dan informeren wij u graag! Neem dan telefonisch contact op met Bureau Cicero via 038 7200821 of via mail: contact@cicero.nl.

Wilt u een offerte ontvangen voor de inspectie voor uw bedrijf, vul dan ons offerteformulier in.