Home / Certificering / NEN 4400-1

Bent u een uitzendbureau of een detacheringsbureau? Of neemt u werk aan als aannemer of onderaannemer? Laat u dan inspecteren op de NEN 4400-1 norm bij Bureau Cicero en word opgenomen in het SNA register. Omdat u uw opdrachtgevers de zekerheid wilt geven dat zij geen risico lopen op naheffingen en boetes. Bijvoorbeeld omdat u niet aan uw verplichtingen zou voldoen of omdat u medewerkers plaatst die niet in Nederland mogen werken.

De NEN 4400-1 norm

De NEN 4400-1 norm stelt eisen aan in Nederland gevestigde uitzenders en (onder)aannemers van werk. De norm focust op een correcte afdracht van belastingen en sociale premies. Daarnaast kijkt de norm of (buitenlandse) medewerkers in Nederland mogen werken. Doel van de norm is het beperken van het risico voor opdrachtgevers op naheffingen en boetes van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en andere overheidsinstanties.

SNA keurmerk bij Bureau Cicero

SNA - de stichting achter he NEN 4400-1 keurmerk

Heeft u een positieve NEN 4400 inspectie gehad, dan ontvangt u het SNA-keurmerk.

Bent u in het buitenland gevestigd, dan moet u voor het SNA keurmerk voldoen aan de norm NEN 4400-2.

NEN 4400-1 inspectie? Kies voor Bureau Cicero

Wilt u uw bedrijf wilt laten inspecteren? Dan kunt u dat het beste laten doen door Bureau Cicero. Onze inspecteurs hebben allemaal een achtergrond in het bedrijfsleven. Daarom begrijpen ze wat het inhoudt om gecertificeerd te worden en zijn erop gericht om uw bedrijf verder te helpen. Dat doen zij door voorlichting te geven over de norm en hoe deze in de praktijk toegepast kan worden.

Wat doet Bureau Cicero bij een inspectie?

Na een gedegen voorbereiding door u en door de inspecteur, voert de inspecteur de controle bij uw bedrijf uit. Doordat u van tevoren al veel gegevens heeft verzameld, is er voldoende tijd om te spreken over het toepassen van de norm. En hoe dat eventueel verbeterd kan worden.

Bij de NEN 4400-1 inspectie controleert de inspecteur onder andere:

  • de juridische vorm van uw onderneming
  • de personeelsadministratie: ID-bewijzen, buitenlandse werknemers, arbeidsovereenkomsten, personeelsmutaties
  • uren- en verlofregistratie
  • loonadministratie
  • aangifte administratie
  • financiële administratie: tijdige en juiste afdracht loonheffingen en omzetbelasting
  • uitbesteding van werk aan onderaannemers gerelateerd aan de NEN 4400-1 normen
  • of er een procedure is voor het toepassen van CAO-lonen

Ten slotte ziet u in onze checklist NEN 4400-1 een volledig overzicht van waarop wij controleren tijdens de inspectie.

NEN 4400-1 processtroom

Stap 1: Aanmelden

Dag 1
U meld zich aan bij de SNA en betaald daar de entreebijdrage

Stap 2: Bevestiging aanmelding

Dag 4
Bureau Cicero ontvangt een bevestiging van uw aanmelding van de SNA. Uw onderneming komt op de lijst van aangemelde ondernemingen te staan op de website van de SNA..

Stap 3: Ontvangt voorbereidende checklist

Dag 5
U ontvang van Bureau Cicero een mail met voorbereidende checklist. Wilt u deze nu al inzien? Download deze dan hier.

Stap 4: Datum inspectie inplannen

10 werkdagen
Samen met de inspecteur plant u een inspectiedatum in. In dit eerste gesprek kunt u eventuele vragen ook alvast bij de inspecteur neerleggen. Gebruik de tijd tussen het maken van de afspraak en de daadwerkelijke afspraak om een goede voorbereiding te doen.

Stap 5: Inspectie

<6-8 weken
De daadwerkelijke inspectie vind plaats. Een goede voorbereiding voorkomt onnodig extra tijd bij een inspectie.

Stap 6: Ontvangst beoordelingscertificaat

< 3 weken na inspectie
U ontvang het beoordelingscertificaat van ons, deze delen we direct met de SNA.

Inschrijving in het SNA register

< 5 werkdagen
Een aantal dagen na de ontvangst van het beoordelingscertificaat wordt u bijgeschreven in het SNA register. Gefeliciteerd! U mag nu officieel het NEN 4400-1 certificaat tonen aan uw opdrachtgevers.

Bekijk ook het uitgebreide overzicht over de gang van zaken bij een inspectie.
Voor een actuele doorlooptijd, neem contact met ons op.

Informatie en offerte

Wilt u meer weten over de NEN 4400 certificering? Wij informeren u graag! Neem dan telefonisch contact op via 038 7200821 of via mail: contact@cicero.nl.

Wilt u een offerte ontvangen voor de inspectie voor uw bedrijf, vul dan ons offerteformulier in.