Home / Certificering / NEN 4400-2

NEN 4400-2

NEN 4400-2 certificering

Bent u een uitzendbureau of een detacheringsbureau buiten Nederland? Of neemt u vanuit het buitenland werk aan als aannemer of onderaannemer? Laat u dan inspecteren op de NEN 4400-2 norm bij Bureau Cicero en wordt opgenomen in het SNA register. Omdat u uw opdrachtgevers de zekerheid wilt geven dat zij geen risico lopen op naheffingen en boetes. Bijvoorbeeld omdat u niet aan uw verplichtingen zou voldoen of omdat u medewerkers plaatst die niet in Nederland mogen werken.

De NEN 4400-2 norm

NEN 4400-2 stelt eisen aan in het buitenland gevestigde organisaties die personeel detacheren en aan onderaannemers uitlenen. Wanneer een bedrijf een positieve NEN4400-2 inspectie heeft gehad, ontvangt het het SNA-keurmerk. Bedrijven die personeel inhuren of werk uitbesteden, doen dat het best via een organisatie met zo’n positief NEN 4400-2 inspectieresultaat. Daardoor zijn ze namelijk beter beschermd tegen:

  • fraude en illegaliteit
  • claims die kunnen voortvloeien uit de inleners- en ketenaansprakelijkheid (denk aan niet-afgedragen belastingen en premies)
  • hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn in Nederland te werken of van wie de identiteit niet – of niet juist – is vastgesteld.

De norm is in het leven geroepen door de branche zelf in samenspraak met ondernemingen uit het bedrijfsleven en vakorganisaties. De norm is toepasbaar op alle ondernemingen die personeel uitzenden of detacheren, óók als zij dat doen als onderaannemer. De Stichting Normering Arbeid (SNA) ziet toe op de juiste toepassing van de norm.

Het register

Alle ondernemingen met een positief NEN-4400-inspectieresultaat zijn opgenomen in het Register Normering Arbeid. Maar hoeveel zijn dat er? Elke dag worden ondernemingen in- of uitgeschreven. Dat is te zien in het Overzicht Aangemelde Ondernemingen en in het Register Normering Arbeid. Het actuele overzicht vindt u op www.normeringarbeid.nl. In 2018 stonden meer dan 4600 ondernemingen ingeschreven in het Register Normering Arbeid.

NEN 4400-2

NEN 4400-2 inspectie? Kies voor Cicero

Als u uw bedrijf wilt laten inspecteren voor de NEN 4400-2 norm, dan kunt u dat het beste laten doen door Bureau Cicero. Onze inspecteurs hebben allemaal een achtergrond in het bedrijfsleven. Zij begrijpen wat het inhoudt om gecertificeerd te worden en zijn erop gericht om uw bedrijf verder te helpen. Dat doen zij door voorlichting te geven over de norm en hoe deze in de praktijk toegepast kan worden. Bovendien spreken zij goed Engels en Duits.

Wat doet Bureau Cicero bij een inspectie?

Onze inspecteur controleert gegevens en procedures van uw onderneming. Op basis daarvan bepaalt deze of uw onderneming voldoet aan de eisen van de norm. De inspecteur controleert delen van:

  • de algemene administratie
  • de personeelsadministratie – Kloppen de personeelsgegevens? Zijn alle gegevens juist, volledig en op tijd verwerkt in de personeelsadministratie?
  • de loonadministratie – Zijn alle gegevens juist, volledig en op tijd ingevoerd waardoor de administratie betrouwbaar is?
  • de financiële administratie – Is de financiële administratie juist, volledig en op tijd gevoerd? Worden alle verplichtingen omtrent loonheffingen en omzetbelasting nagekomen?

Steekproefsgewijs bekijkt de inspecteur ook (delen van) personeelsdossiers. Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat hij/zij nog specifieke eisen beoordeelt. De inspecteur controleert ook of er een procedure is voor het toepassen van CAO-lonen. Hij of zij controleert echter niet of uw onderneming de CAO ook echt naleeft. Als uw onderneming voldoet aan de norm, ontvangt u de beoordelingsbrief.

Processtroom voor NEN 4400-2

Dag 1
U meldt zich aan bij de SNA en betaald daar de entreebijdrage.

Stap 2: Bevestiging aanmelding

Dag 4
Bureau Cicero ontvangt een bevestiging van uw aanmelding van de SNA. Uw onderneming komt op de lijst van aangemelde ondernemingen te staan op de website van de SNA..

Stap 3: Ontvangt voorbereidende checklist

Dag 5
U ontvangt van Bureau Cicero een mail met voorbereidende checklist. Wilt u deze nu al inzien? Download deze dan hier.

Stap 4: Datum inspectie inplannen

10 werkdagen
Samen met de inspecteur plant u een inspectiedatum in. In dit eerste gesprek kunt u eventuele vragen ook alvast bij de inspecteur neerleggen. Gebruik de tijd tussen het maken van de afspraak en de daadwerkelijke afspraak om een goede voorbereiding te doen.

Stap 5: Inspectie

De daadwerkelijke inspectie vindt plaats. Een goede voorbereiding voorkomt onnodig extra tijd bij een inspectie.

Stap 6: Ontvangst beoordelingscertificaat

< 3 weken na inspectie
U ontvangt het beoordelingscertificaat van ons, deze delen we direct met de SNA.

Inschrijving in het SNA register

< 5 werkdagen
Een aantal dagen na de ontvangst van het beoordelingscertificaat wordt u bijgeschreven in het SNA register. Gefeliciteerd! U mag nu officieel het NEN 4400-2 certificaat tonen aan uw opdrachtgevers.

Informatie en offerte

Wilt u meer weten over de NEN 4400-2 certificering? Wij informeren u graag! Neem dan telefonisch contact op via 038 7200821 of via ons mailadres contact@cicero.nl.

Wilt u een offerte ontvangen voor de inspectie voor uw bedrijf, vul dan ons offerteformulier in.