Home / Certificering / SNA Keurmerk

SNA Keurmerk

Bent u een uitzendbureau of een detacheringsbureau? Of neemt u werk aan als aannemer of onderaannemer? Dan is het voor u belangrijk om vermeld te worden in het SNA register. Omdat bedrijven die arbeid inhuren of werk uitbesteden vaak het SNA keurmerk eisen.

Laat u dan inspecteren op een van de NEN 4400 normen bij Bureau Cicero en word opgenomen in het SNA register. Omdat u uw opdrachtgevers de zekerheid wilt geven dat zij geen risico lopen op naheffingen en boetes. Bijvoorbeeld omdat u niet aan uw verplichtingen zou voldoen of omdat u medewerkers plaatst die niet in Nederland mogen werken.

Waarom het SNA keurmerk?

Het keurmerk is breed gedragen en staat voor ‘fatsoenlijk werkgeverschap’. Het  beperkt het risico op boetes en naheffingen door identiteitsfraude, illegale tewerkstelling en boetes door inleners- en ketenaansprakelijkheid.

Verder is er – onder bepaalde voorwaarden – sprake van vrijwaring voor de inlenersaansprakelijkstelling door de Belastingdienst.

NEN 4400-1, NEN 4400-2 en NEN+

Afhankelijk van de vestigingsplaats van uw onderneming, dient u te voldoen aan de NEN 4400-1 norm of de NEN 4400-2 norm.

De NEN 4400-1 norm stelt eisen aan in Nederland gevestigde uitzenders en (onder)aannemers van werk. Bent u in het buitenland gevestigd, dan dient u te voldoen aan de NEN 4400-2 norm als u personeel detacheert en aan onderaannemers uitleent. De NEN+ richt zich specifiek op de pluimveesector.

Uitgangspunt is dat de inspecties iedere zes maanden plaatsvinden. Op basis van een risico-inschatting kan de inspectie na drie of twaalf maanden geschieden. Zie: voorwaarden voor inspectiefrequentieverlaging.

Het Register Stichting Normering Arbeid

SNA keurmerk

Alle ondernemingen met een positief NEN-4400 inspectieresultaat zijn opgenomen in het register SNA.

Opdrachtgevers kunnen het register SNA raadplegen om te kijken of uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk aan de eisen van NEN 4400 voldoen

In 2018 stonden meer dan 4600 ondernemingen ingeschreven in het register.
Het actuele overzicht vindt u op www.normeringarbeid.nl.

Informatie en offerte

Wilt u meer weten over de SNA certificering? Wij informeren u graag! Neem dan telefonisch contact op via 038 – 7200821 of via mail: info@cicero.nl.

Wilt u een offerte ontvangen voor de inspectie voor uw bedrijf, vul dan ons offerteformulier in.