Home / Covid-19 / Coronasteunpakket en bijzonder uitstel voor belastingen tot 1 april 2022

Coronasteunpakket en bijzonder uitstel voor belastingen tot 1 april 2022

Coronasteunpakket en bijzonder uitstel voor belastingen tot 1 april 2022

Met het verlengen van de coronamaatregelen heeft het kabinet ook het coronasteunpakket verlengd. De loonkostensubsidie NOW en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) staan ook in het eerste kwartaal van 2022 open en is het Bijzonder uitstel van betalingen Belastingen verlengd. Voor het vierde kwartaal 2021 wordt de steun uitgebreid.

Werkgevers kunnen ook voor de maanden januari, februari en maart 2022 de NOW aanvragen. Dit wordt de achtste aanvraagperiode van de loonkostensubsidie, maar de regeling staat bekend bij UWV als NOW6. Vanaf 14 februari tot en met 13 april 2022 kan de werkgever een tegemoetkoming aanvragen voor januari, februari en maart 2022.

Voorwaarden Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De voorwaarden van de TVL blijven in het eerste kwartaal 2022 gelijk aan die van de huidige TVL. In het laatste kwartaal van 2021 konden ondernemers gebruik maken van de TVL als zij meer dan 20% omzetverlies lijden. Aanvankelijk was de drempel 30% omzetverlies, echter heeft het kabinet besloten om de drempel te verlagen. Voor de openstelling van de TVL in het eerste kwartaal van 2022 geldt dat het subsidiepercentage 100% blijft. Een MKB-onderneming kan maximaal € 550.000 TVL ontvangen en grotere ondernemingen krijgen maximaal € 600.000.

Bijzonder uitstel van betaling Belastingen

Het bijzonder uitstel is verlengd tot 1 april 2022. Vanaf 1 april 2022 moet u weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen. Alle belastingen waarvoor u op of na 1 april 2022 aangifte doet, moet u weer op tijd betalen.

Enkele voorbeelden van belastingen waarvoor u op of na 1 april 2022 aangifte doet. Doet u op af na 1 april 2022 aangifte over 1 of meer van de volgende tijdvakken:

  • 3e vierwekenperiode van 2022
  • maart 2022
  • 1e kwartaal 2022

Over deze tijdvakken moet weer op tijd aangifte worden gedaan en weer op tijd worden betaald.
Het bedrag van een aangifte over de 3e vierwekenperiode van 2022 moet uiterlijk 27 april 2022 op rekening van de Belastingdienst staan.

Het bedrag van een aangifte over maart 2022 moet uiterlijk 30 april 2022 op de rekening van de Belastingdienst staan. Dat geldt ook voor het bedrag van een aangifte over het 1e kwartaal van 2022.
Let er dus op dat u in april weer tijdig betaald.

Betalingsregeling voor afbetalen opgebouwde belastingschuld

In de periode waarin u bijzonder uitstel van betaling Belastingen heeft aangevraagd en verkregen, hebt u een belastingschuld opgebouwd. De Belastingdienst biedt u daarvoor een betalingsregeling aan. U krijgt vanaf 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om uw belastingschuld af te lossen. U betaalt dan 60 maanden lang elke maand een vast bedrag aan de belastingdienst, plus invorderingsrente. De uiterste betaaldatum van de 1e termijn is 31 oktober 2022.

Bron: Belastingdienst.nl
Bron: Rendement.nl
Bron: Uwv.nl – Achtste aanvraagperiode NOW
Bron: Uwv.nl – NOW

Plaats een bericht