Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / BTW / Update: Verlenging uitstel van betaling tot 01 april 2021

Update: Verlenging uitstel van betaling tot 01 april 2021

Verlenging uitstel van betaling

Ook na de laatste update van de Corona uitstelregelingen van de Belastingdienst blijft de ingangsdatum voor de terugbetaling van de belastingschuld in het kader van bijzondere uitstelregeling 1 juli 2021.
Nieuw: er is een nieuwe einddatum voor het aanvragen van bijzonder uitstel en/of aanvullend uitstel voor afdracht van loonheffingen, BTW, VPB, etc. U kunt deze uitstelregeling aanvragen tot 01 april 2021.
De Corona gerelateerde uitstelregeling voor belastingen, het bijzondere uitstel van betaling, loopt dus niet per eind 2020 af. U kunt via de site van de belastingdienst het aanvraagformulier invullen en de regeling aanvragen. Dit kan als u nooit eerder uitstel heeft aangevraagd of als u aanvullend uitstel wilt aanvragen. Lees hier wat het verschil is en waarom dit onderscheid zo belangrijk is.

Voor 01 april 2021 aanvragen of verlengen (nieuw)

Het kabinet wil dat de betalingsregeling langer aanhouden dan eerder beoogd was. Dit houdt in dat ondernemers nog tot 31 maart 2021 voor het eerst uitstel van betaling kunnen aanvragen of een aanvullende aanvraag kunnen indienen.

Let op: indien u reeds eerder in 2020 een bijzonder uitstel regeling heeft toegewezen gekregen EN u heeft alle betalingen/schulden van deze regeling volledig voldaan, dan is deze regeling afgesloten. Wilt u voor uw onderneming nu of in de toekomst weer een nieuwe regeling aanvragen, dan dient u opnieuw een eerste aanvraag bijzonder uitstel van betalingen in te dienen (dus geen aanvullende regeling aanvragen). Aan de eerste aanvraag regeling zitten veel soepelere regels verbonden, waardoor u deze ook (vrijwel) automatisch toegewezen zult krijgen.

Let op: aanvullend uitstel kan doorslaggevend zijn voor betalingsregeling

Zijn er zogenaamde “pre-corona” schulden bij de Belastingdienst (die voor maart 2020 reeds bestonden) of is schuld bij de Belastingdienst ontstaan nadat er bijzonder uitstel van betaling is verkregen in 2020 over een tijdvak dat buiten de uitstelregeling valt en is er daarna niet tijdig voldaan aan nieuwe verplichtingen tot het betalen van belastingen zonder dat er aanvullend uitstel is aangevraagd, dan worden deze schulden niet automatisch meegenomen in de algemene betalingsregeling die per 01-07-2021 start en die maximaal 36 maanden loopt.

Deze schulden kunnen wel meegenomen worden in deze algemene betalingsregeling die per 01-07-2021 start als er vóór 01-04-2021 een aanvraag voor aanvullend uitstel wordt ingediend en deze aanvraag ook wordt toegewezen.

U kunt ook gelijktijdig een eerste aanvraag voor bijzonder uitstel van betalingen i.v.m. Corona EN aanvullend uitstel aanvragen. U hoeft dus niet de looptijd van de bijzondere uitstelregeling af te wachten voordat u een aanvraag voor aanvullend uitstel aanvraagt. De Belastingdienst heeft dit explicit aangegeven, omdat hierover misverstanden zijn. Het aanvragen van aanvullend uitstel is nodig om Pre-corona of post eerste termijn bijzonder uitstel schulden mee te kunnen nemen in de algemene betalingsregeling die per 01-07-2020 van start gaat.
U dient dus tijdig te zijn met het aanvragen van aanvullend uitstel als u ‘oude’ belastingschulden wilt meenemen die zijn ontstaan voordat uw bijzonder uitstelregeling (ergens in 2020) is ingegaan of indien deze zijn ontstaan nadat de eerste bijzondere uitstelregeling in 2020 is verlopen.

Voorwaarden aanvullend uitstel

Aanvullend uitstel van betaling aanvragen kan iedere onderneming. Lees hiervoor de voorwaarden op de site van de Belastingdienst. Let op: wanneer uw Belastingschuld ten tijde van de eerste aanvraag bijzonder uitstel van betalingen bij elkaar opgeteld (alle belastingschulden) meer den € 20.000,– was, dan dient u van een derde (accountant, belastingadviseur, boekhouder buiten de onderneming) een verklaring te overleggen (een derde-verklaring) waaruit blijkt dat de belastingschuld veroorzaakt is door de coronacrisis.

Eind 2020 opletten

Let op: bijzonder uitstel van betaling dat verloopt in december 2020 betekent dat er alleen uitstel van betaling is voor de aangiftes die vervallen zijn binnen het kalenderjaar 2020. Bij verkregen uitstel over de laatste kwartaal van 2020 geldt dit dus alleen voor de aanslagen die vervallen in het jaar 2020. Dit uitstel geldt dus niet voor de betaling van de aangifte loonheffingen voor de maand december 2020/periode 13-2020 en/of voor BTW december 2020/kwartaal 4-2020 omdat deze aangiftes pas in januari 2021 vervallen. Deze laatst genoemde aangiftes dienen dus altijd voldaan te worden, tenzij u hiervoor tijdig uitstel heeft aangevraagd.

Algemene betalingsregeling belastingschulden

Alle belastingschulden van ondernemers waarvoor in 2020 of 2021 bijzonder uitstel van betaling is aangevraagd en die voor eind juni 2021 niet door de onderneming zijn terugbetaald worden bij elkaar opgeteld.

Deze algemene terugbetalingsregeling start vanaf 01-07-2021. Er dient dan in 36 maanden terugbetaald te worden in 36 gelijke bedragen. Alleen op deze wijze kan de Belastingdienst de automatische bewaking op tijdige terugbetaling monitoren. Ondernemingen wordt ook verzocht om geen deelbetalingen te doen, daar deze niet geautomatiseerd verwerkt kunnen worden

Invordering start weer per 01 april 2021

Na afloop van de bijzonder uitstelregeling per 01 april 2021 gaat de Belastingdienst weer invorderen. Dit kan dus vanaf 1 april 2021 zijn, maar ook eerder als hier in bijzondere gevallen aanleiding toe is.

  • Vanaf 1 april 2021 moeten ondernemers dus weer tijdig hun nieuwe belastingaangiftes betalen conform de reguliere verval- en betaaltermijnen. Denk hierbij aan de BTW over maart 2021/het eerste kwartaal van 2021 of de loonheffing van maart 2021/4weken periode 03-2021.
  • De Belastingdienst adviseert ondernemers die tegen die tijd nog te krap bij kas zitten om regulier uitstel aan te vragen of om een betalingsregeling af te spreken.
  • Bij het aanvragen van regulier uitstel van betaling is het belangrijk dat u (naast het aanvragen van uitstel van betaling ook) tijdig een melding betalingsonmacht doet.
  • Vraag uw adviseur als u niet bekend bent met het regulier aanvragen van uitstel van betaling en het melden van betalingsonmacht. Het is gebruikelijk dat u zelf ook een voorstel doet hoe u de schuld die ontstaat wilt terugbetalen (periode en bedrag) en dat u aangeeft wanneer u de reguliere aangiftes weer gaat betalen. Dit bespoedigt het aanvraagproces.
  • Terugbetaling corona belastingschuld binnen 3 jaar, gunstige invorderingsrente.
    Voor de opgebouwde schulden die ontstaan zijn binnen de bijzondere uitstelperiode (corona regeling) in 2020 en 2021 is er een terugbetalingsregeling. Deze start op 01 juli 2021 en ondernemers kunnen er dan 3 jaar over doen tot 30 juni 2024. De ondernemer betaalt dan de schuld in gelijke maandelijkse delen af.
  • Lukt deze afbetaling niet binnen 3 jaar, dan kunnen ondernemers hierover contact opnemen met de Belastingdienst voor een maatwerkregeling.
  • Ondernemers krijgen een brief van de Belastingdienst met details over hun betalingsregeling. Begin januari 2021 volgt er nog een aanvullende brief met hierop de bij de Belastingdienst bekende actuele schuldstand per einde 2020.

Rentes

Naast de ruime termijn blijven ook de rentes relatief gunstig. Zo is er de invorderingsrente, die de fiscus rekent als belastingplichtigen te laat zijn met hun betaling. De rente is nu al tijdelijk op 0,01% gezet en ook in 2021 blijft deze rente het gehele kalenderjaar zo laag.

De belastingrente staat momenteel ook op 0,01%, maar dit gaat vanaf 01-01-2022 weer terug naar het oorspronkelijke niveau van 4%. Dat percentage gaat echter in 2021 ook gelden voor de VPB, terwijl dat normaal 8% is.

Heeft u vragen over dit artikel? Of bent u geïnteresseerd in de toetsingen die wij kunnen uitvoeren? Neem dan direct contact met ons op via e-mail contact@cicero.nl of bel ons op 038 7200821.

Bron: Rijksoverheid

Plaats een bericht