Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / BTW / Vanaf 2021 in maximaal 3 jaar terugbetalen Corona belastingschuld

Vanaf 2021 in maximaal 3 jaar terugbetalen Corona belastingschuld

Vanaf 2021 in maximaal 3 jaar terugbetalen Corona belastingschuld

Lees hier de update van dit bericht

Diverse regelingen voor de Coronasteun lopen door tot 1 juli 2021. Echter met het bijzonder uitstel van de belastingbetaling is het Kabinet niet zo ruimhartig. Voor loonheffingen, BTW, VPB etc. geldt een periode van 3 jaar welke vanaf 01 juli 2021 ingaat. De regeling voor bijzonder uitstel van betaling loopt namelijk uiterlijk eind dit jaar af. Maar wel met een ‘ruime’ terugbetalingsregeling voor ondernemers. Wilt u voor de laatste maanden van 2020 uitstel van betaling aanvragen, dan dient u dit voor 31-december-2020 via site van de belastingdienst aan te vragen. Dit kan als u nooit eerder uitstel heeft aangevraagd of als u aanvullend uitstel wilt aanvragen. Lees hier waarom dit onderscheid belangrijk is.

Er is een nieuwere versie van dit bericht met de laatste informatie beschikbaar. Lees hier de laatste informatie over het terugbetalen van de Corona belastingschuld.

Voor 31 december 2020 aanvragen of verlengen

Staatssecretaris Vijlbrief wil dat de betalingsachterstanden van ondernemers niet verder oplopen dan noodzakelijk. Dit is de reden dat er geen verlenging komt van de regeling na 2020. Dit in tegenstelling tot andere steunregelingen van het Kabinet.
Dit houdt in dat ondernemers alleen nog tot 31 december 2020 uitstel van betaling kunnen aanvragen. Dat uitstel dus tot het eind van het jaar 2020 en over de tijdvakken die in 2020 vervallen.

Let op: aanvullend uitstel kan doorslaggevend zijn voor betalingsregeling

Zijn er zogenaamde “pre-corona” schulden bij de Belastingdienst (die voor maart 2020 reeds bestonden) of is schuld bij de Belastingdienst ontstaan nadat er bijzonder uitstel van betaling is verkregen in 2020 over een tijdvak en is er daarna niet tijdig voldaan aan nieuwe verplichtingen tot het betalen van belastingen zonder dat er aanvullend uitstel is aangevraagd, dan worden deze schulden niet automatisch meegenomen in de algemene betalingsregeling die per 01-07-2021 start en die maximaal 36 maanden loopt.
Deze schulden kunnen wel meegenomen worden in deze algemene betalingsregeling die per 01-07-2021 start als er voor 31-12-2020 een aanvraag voor aanvullend uitstel wordt ingediend en deze aanvraag wordt toegewezen.

U dient dus tijdig te zijn met het aanvragen van aanvullend uitstel als u ‘oude’ belastingschulden wilt meenemen die zijn ontstaan voordat uw bijzonder uitstelregeling (ergens in 2020) is ingegaan of indien deze zijn ontstaan nadat de eerste bijzondere uitstelregeling in 2020 is verlopen.

Eind 2020 opletten

Let op: bijzonder uitstel van betaling geldt alleen voor de aangiftes die vervallen zijn binnen het aangevraagde tijdvak van 2020. Bij verkregen uitstel over de laatste periode van 2020 geldt dit dus alleen voor de aanslagen die vervallen in het jaar 2020. Dit uitstel geldt dus niet voor de betaling van de aangifte loonheffingen voor de maand december 2020/periode 13-2020 en/of voor BTW december 2020/kwartaal 4-2020 omdat deze aangiftes pas in januari 2021 vervallen. Deze laatst genoemde aangiftes dienen dus altijd voldaan te worden er kan via de corona bijzonder uitstelregeling geen uitstel hiervoor aangevraagd worden.

Algemene betalingsregeling belastingschulden

Alle belastingschulden van ondernemers waarvoor in 2020 bijzonder uitstel van betaling is aangevraagd en die voor eind 2020 niet door de onderneming zijn terugbetaald worden per eind 2020 bij elkaar opgeteld. Deze schuld wordt in 2020 dus niet alsnog ingevorderd. Ook niet als er in de eerste ‘ronde’ voor de periode maart t/m juni 2020 bijzonder uitstel is aangevraagd en deze belastingschuld nog niet is terugbetaald aan de Belastingdienst. Deze schulden en de overige ‘restschuld’ die voortvloeit uit bijzonder uitstel van betaling o.b.v. de corona regeling wordt vanaf aanvang 2021 meegenomen in de algehele betalingsregeling. Deze algemene terugbetalingsregeling start vanaf 01-07-2021.

Invordering start weer per 01 januari 2021

Na afloop van de bijzonder uitstelregeling van 2020 gaat de Belastingdienst weer invorderen. Dit kan dus vanaf 1 januari 2021 zijn, maar ook eerder als hier in bijzondere gevallen aanleiding toe is.

  • Vanaf 2021 moeten ondernemers dus weer tijdig hun nieuwe belastingaangiftes betalen conform de reguliere verval- en betaaltermijnen. Denk hierbij aan de BTW over december 2020/het vierde kwartaal van 2020 of de loonheffing van december 2020/periode 13-2020.
  • De Belastingdienst adviseert ondernemers die tegen die tijd nog te krap bij kas zitten om regulier uitstel aan te vragen of om een betalingsregeling af te spreken.
  • Bij het aanvragen van regulier uitstel van betaling is het belangrijk dat u (naast het aanvragen van uitstel van betaling ook) tijdig een melding betalingsonmacht doet.
  • Vraag uw adviseur als u niet bekend bent met het regulier aanvragen van uitstel van betaling en het melden van betalingsonmacht. Het is gebruikelijk dat u zelf ook een voorstel doet hoe u de schuld die ontstaat wilt terugbetalen (periode en bedrag) en dat u aangeeft wanneer u de reguliere aangiftes weer gaat betalen. Dit bespoedigt het aanvraagproces.
  • Terugbetaling corona belastingschuld binnen 3 jaar, gunstige invorderingsrente.
    Voor de opgebouwde schulden die ontstaan zijn binnen de bijzondere uitstelperiode (corona regeling) in 2020 is er een terugbetalingsregeling. Deze start op 01 juli 2021 en ondernemers kunnen er dan 3 jaar over doen tot 30 juni 2024. De ondernemer betaalt dan de schuld in gelijke maandelijkse delen af, maar meer mag natuurlijk.
  • Lukt deze afbetaling niet binnen 3 jaar, dan kunnen ondernemers hierover contact opnemen met de Belastingdienst voor een maatwerkregeling.
  • Ondernemers krijgen een brief van de Belastingdienst met details over hun betalingsregeling. In maart 2021 volgt er nog een aanvullende brief met hierop de bij de Belastingdienst bekende actuele schuldstand.

Naast de ruime termijn blijven ook de rentes relatief gunstig. Zo is er de invorderingsrente, die de fiscus rekent als belastingplichtigen te laat zijn met hun betaling. De rente is nu al tijdelijk op 0,01% gezet en ook in 2021 blijft deze rente zo.

De belastingrente staat momenteel ook op 0,01%, maar dit gaat in 2021 weer terug naar het oorspronkelijke niveau van 4%. Dat percentage gaat echter in 2021 ook gelden voor de VPB, terwijl dat normaal 8% is.

Heeft u vragen over dit artikel? Of bent u geïnteresseerd in de toetsingen die wij kunnen uitvoeren? Neem dan direct contact met ons op via e-mail contact@cicero.nl of bel ons op 038 7200821.

Bron: Rijksoverheid.nl – Kamerbrief 30-11-2020

Plaats een bericht