Home / Blogs, Specials en Opinie / Vraag op tijd uitstel van belasting aan voor de aflossingsregeling

Vraag op tijd uitstel van belasting aan voor de aflossingsregeling

Vraag op tijd uitstel van belasting aan voor de aflossingsregeling

Wilt u een beroep doen op de aflossingsregeling van 36 maanden voor de belastingschulden die in verband met de bijzondere uitstelregeling Corona nog openstaan per 01-07-2021, dan adviseert de Belastingdienst om het uitstel van belasting te verlengen. Alleen wanneer aanvullend uitstel is aangevraagd en verkregen kan een onderneming een beroep doen op deze aflossingsregeling.

Verlengen of aanvragen van bijzonder uitstel van betaling kan tot en met 30 juni 2021.

Veel ondernemers hebben na afloop van hun uitstelperiode nieuwe belastingachterstanden opgebouwd. Ze hebben nog niet gevraagd om aanvullende verlenging van hun uitstel. Wie het uitstel niet verlengt, komt ook niet in aanmerking voor de betalingsregeling die op 01 oktober 2021 start.

De huidige aflossingsregeling

In de huidige aflossingsregeling moeten ondernemers die gebruik maken van uitstel van betaling, op 1 oktober 2021 starten met het aflossen van hun schulden. Dit mag in 36 maanden. Tot het einde van 2021 rekent de Belastingdienst 0,01 procent rente bij het invorderen.

Alle ondernemers met bijzonder uitstel van betaling komen in aanmerking voor de betalingsregeling, mits zij na afloop van de uitstelperiode hun belastingen weer tijdig betalen.

Lukt het een onderneming niet om tijdig te betalen, dan kunnen zij hun bijzonder uitstel aanvullend verlengen tot 1 juli 2021.

Nog geen eerder uitstel van belasting?

Wanneer de ondernemer niet eerder bijzonder uitstel heeft aangevraagd, kunnen zij tot dit 1 juli aanvragen. Vervolgens is er de optie om ook  aanvullende uitstel aan te vragen. Dit om zo in aanmerking te komen voor de betalingsregeling van 36 maanden.

Kort gezegd: zonder toegekend aanvullend bijzonder uitstel van betaling en met openstaande schulden bij de belastingdienst betekent dat er vanaf 01 juli 2021 gestart moet worden met terugbetaling.

Aanvragen of verlengen van uitstel van betaling kan op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/bijzonder-uitstel-van-betaling-overzicht

Heeft u problemen met het betalen van uw belastingen, vraag tijdig bijzonder uitstel van betaling aan.

Bron: Taxence.nl

Plaats een bericht