PayOK-keurmerk maakt uitzendbureaus en (onder) aannemers WAS-proof

Het keurmerk dat toeziet op de juiste beloning van medewerkers.

Bureau Cicero heeft een keurmerk ontwikkeld waarmee ondernemingen getoetst worden op de juiste beloning van hun werknemers conform CAO’s. De Stichting PayOK is de norm- en registerhouder. Sinds het in werking treden van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) waarin ketenaansprakelijkheid van loon wordt gerangeerd kunnen opdrachtgevers aansprakelijk worden gesteld voor de juiste beloning van werknemers lager in de keten. Zo kan de nabetaling van loon van werknemers in dienst bij een onderaannemer of uitzendbureau voor rekening komen van de opdrachtgever.
Met andere woorden, als een onderaannemer of uitzendbureau niet het juiste loon betaalt “conform cao of inlenersbeloning” kan de werknemer het te weinig ontvangen loon opeisen bij de (hoofd)opdrachtgever.

Speerpunten

Het keurmerk PayOK heeft als belangrijkste speerpunten:

  • Beheersmaatregelen voor de onderneming om risico’s uit hoofde van de WAS in te perken in de gehele keten.
  • Beperken ketenaansprakelijkheid van loon voor (hoofd)opdrachtgevers voor alle in de WAS genoemde loonelementen.
  • Voorkomen van hoge boetes voor de gehele keten voor het werken in de keten van mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen.
  • Onderscheid creëren tussen ondernemingen ter bevordering van een gelijk speelveld.

 

Wat doet Bureau Cicero
Onze inspecteur controleert gegevens en procedures van uw onderneming. Op basis daarvan wordt bepaald of uw onderneming voldoet aan de eisen van de norm. De inspecteur controleert onder andere de personeels- en loonadministratie, naleving Cao, pensioen en bedrijfseigen regelingen. Als uw onderneming voldoet aan de norm ontvangt u de beoordelingsbrief en wordt u opgenomen in het register. Dit doen we zoals u gewend bent op prettige wijze waarbij kennisoverdracht centraal staat.

 

Zie https://www.pay-ok.nl voor meer informatie.

 

Wilt u een offerte ontvangen of meer informatie over het PayOK keurmerk?
Neem dan contact op via telefoon (038 – 7200821) of via mail (info@cicero.nl.)

Bureau Cicero helpt bij certificeren