ET-regeling


SNA-keurmerk; beperk storting op de G-rekening met de disculpatieregeling

Inmiddels voer ik alweer een klein jaar inspecties uit voor het SNA keurmerk. Tijdens de inspectie vraag ik vaak waarom de onderneming zich laat

Lees Verder

Overgangsregeling 30%-regeling is voorbij

Met ingang van 1 januari 2021 is de overgangsregeling voor de 30%-regeling voorbij. Met ingang van 1 januari 2019 is de maximale toepassingsduur van

Lees Verder

Nieuw aanvraagformulier 30% regeling verplicht gebruiken

Met ingang van begin januari 2021 dienen aanvragen voor een beschikking toekenning 30% regeling voor medewerkers die u als werkgever uit het buitenland naar

Lees Verder

Uitzendwerkgever gePLET door gewijzigde Poolse belastingwetgeving

Eerder dit jaar schreef ik over de WAS en de WAB: een giftige cocktail voor opdrachtgevers in verband met de inlenersrisico’s. In die blog

Lees Verder

WEBINAR 8 september | De toekomst van (Europees) flexwerk

Inmiddels is de herziene detacheringsrichtlijn in werking getreden. De uitgewerkte technische beleidsvarianten voor de verdere invulling van het advies van de Commissie Regulering met

Lees Verder

ET Special | Overzicht

We werken in Nederland veel met extraterritoriale werknemers. Daar gelden diverse regelingen voor. In samenwerking met VRF Advocaten hebben we deze ET Special ontwikkeld

Lees Verder

ET Special | Inleiding

We werken in Nederland veel met extraterritoriale werknemers. Daar gelden diverse regelingen voor. In deze artikelenserie, belichten we de belangrijkste regelingen die voor deze

Lees Verder

ET Special | Uitleg over de ET-regeling

De regeling voor extraterritoriale kosten (de ET-regeling) is een regeling die in de uitzendbranche veel wordt toegepast. Het is een mengvorm van arbeidsrechtelijke regels,

Lees Verder

ET Special | Beperkingen in verband met regels rondom inhoudingen en verrekeningen

Door: Hendarin Mouselli VRF Advocaten In beginsel geldt het uitgangspunt dat de werkgever niet zomaar allerlei bedragen in mindering mag brengen op het (wettelijk

Lees Verder

ET Special | 30%-regeling en de vergoeding voor extraterritoriale kosten

Door: Ruud Mooi Wanneer werknemers voor de uitoefening van hun dienstbetrekking voor een bepaalde tijd naar het buitenland worden gestuurd dan brengt dat kosten

Lees Verder

ET Special | Kennismigrantenregeling

Door: Maarten de Jong De kennismigrantenregeling is relevant omdat veel Intermediairs die ook de 30% regeling toepassen hiermee te maken kunnen hebben. Er is

Lees Verder

ET Special | Meldingsplicht buitenlandse dienstverrichters

Door: Hendarin Mouselli en Maarten de Jong Werkgevers of meldingsplichtige zelfstandigen uit de Europese Unie, een ander land binnen de Europese Economische Ruimte (EER),

Lees Verder

Schrijf u in voor de nieuwsbrief