Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / ET Special | Overzicht

ET Special | Overzicht

ET-regeling Special_Overzicht

We werken in Nederland veel met extraterritoriale werknemers. Daar gelden diverse regelingen voor. In samenwerking met VRF Advocaten hebben we deze ET Special ontwikkeld en belichten we de belangrijkste regelingen die voor deze groep werknemers, hun werkgevers en de intermediairs gelden. In deze regelingen komen zaken voor die sterk op elkaar lijken. Echter in hun toepassing en uitwerking toch verschillen. Lees hier de introducties.

Introducties

 • INLEIDING
  Door: Theo van Leeuwen
  De regeling voor extraterritoriale kosten (de ET-regeling) is een regeling die in de uitzendbranche veel wordt toegepast. Met name aan de onderkant van het loongebouw. Dus overtredingen van Wet Minimumloon en Minimum Vakantiegeld zijn zo gemaakt.
  Lees hier meer.

 • DE ET-REGELING
  Door: Ruud Mooi
  De regeling voor extraterritoriale kosten (de ET-regeling) is een regeling die in de uitzendbranche veel wordt toegepast. Het is een mengvorm van arbeidsrechtelijke regels, de fiscale cafétariaregeling en de 30%-regeling voor buitenlandse (inkomende) werknemers.
  Lees hier meer.

 • BEPERKINGEN IN VERBAND MET REGELS RONDOM INHOUDINGEN
  Door: Hendarin Mouselli
  In beginsel geldt het uitgangspunt dat de werkgever niet zomaar allerlei bedragen in mindering mag brengen op het (wettelijk minimum)loon van de werknemer. Doet de werkgever dat wel, dan dient de werkgever rekening te houden met arbeidsrechtelijke vereisten in het kader van inhoudingen op. En verrekeningen van het loon van de werknemer tijdens de arbeidsovereenkomst.
  Lees hier meer.

 • 30% – REGELING EN DE VERGOEDING VOOR EXTRATERRITORIALE KOSTEN
  Door: Ruud Mooi
  Wanneer werknemers voor de uitoefening van hun dienstbetrekking voor een bepaalde tijd naar het buitenland worden gestuurd dan brengt dat kosten met zich mee. Deze kosten worden extraterritoriale kosten genoemd.
  Lees hier meer.

 • KENNISMIGRANTENREGELING
  Door: Maarten de Jong
  De kennismigrantenregeling is relevant omdat veel Intermediairs die ook de 30% regeling toepassen hiermee te maken kunnen hebben. Er is dan ook veel verwarring over de oorsprong, toepassing en regels rondom deze twee regelingen.
  Lees hier meer.

 • MELDINGSPLICHT BUITENLANDSE DIENSTVERRICHTERS
  Door: Hendarin Mouselli en Maarten de Jong
  De kennismigrantenregeling is relevant omdat veel Intermediairs die ook de 30% regeling toepassen hiermee te maken kunnen hebben. Er is dan ook veel verwarring over de oorsprong, toepassing en regels rondom deze twee regelingen.
  Lees hier meer.

Plaats een bericht