Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / ABU NBBU / NBBU tot akkoord met bonden over uitzend-cao

NBBU tot akkoord met bonden over uitzend-cao

NBBU tot akkoord met bonden over uitzend-cao

Na de ABU heeft ook de NBBU donderdag 25 november een akkoord bereikt met de vakbonden FNV, CNV en de Unie over een nieuwe uitzend-cao. Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe uitzend-cao in werking. De nieuwe cao zorgt voor meer werkzekerheid en een betere pensioenopbouw voor uitzendkrachten.

Focus op perspectief en werkzekerheid

De NBBU richtte zich in de onderhandelingen op perspectief en werkzekerheid voor uitzendkrachten. In de nieuwe cao wordt de meest flexibele fase, fase 1-2, verkort tot 52 weken. De totale duur van flexibele contracten gaat naar 4 jaar. Daarnaast wordt de pensioenregeling van uitzendkrachten aanzienlijk verbeterd en wordt de inlenersbeloning verder uitgebreid.

Lees meer over de afspraken in het onderhandelingsresultaat op Flexnieuws.nl.

De overeengekomen afspraken worden nu eerst voorgelegd aan de leden van de NBBU. In december krijgen zij de gelegenheid over het voorstel te stemmen.

Bron: NBBU.nl

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen is een brancheorganisatie van intermediairs op de arbeidsmarkt met ruim 1000 leden. De organisatie is in 1994 opgericht met als doel de belangen te behartigen van uitzendbureaus in het midden- en kleinbedrijf.

De NBBU is een brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. Ze behartigen de belangen van ruim 1.300 brede dienstverleners in de flexbranche: uitzendbureaus, payroll ondernemingen, zzp-bemiddelaars en andere intermediairs op de flexibele arbeidsmarkt.

Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht