Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Akkoord Horeca cao

Akkoord Horeca cao

De werknemersvakbonden FNV Horeca, CNV Vakmensen en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hebben een akkoord bereikt over de nieuwe cao Horeca voor de jaren 2022 en 2023 (looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023). Door de coronamaatregelen en het te kort aan medewerkers heeft de Horeca het op dit moment zwaar te verduren. KHN, FNV en CNV zijn het er samen over eens dat ze een mooi akkoord voor alle partijen hebben bereikt. Op dit moment wordt het onderhandelingsakkoord voorgelegd aan de leden van de verschillende partijen. Hieronder de belangrijkste onderhandelingsresultaten op een rij.

Lonen

Een belangrijk onderhandelingsresultaat zijn de loonsverhogingen per 1 april 2022 (3,4%) en per 1 januari 2023 (2%) voor vakkrachten beneden het eindloon. Dit betekent dat wanneer een vakkracht meer verdient dan het eindloon en minimaal 24 maanden in dienst is, de verhoging per 1 april 2022 2% bedraagt en per 1 januari 2023 nog een 2%.
De lonen van niet-vakkrachten en BBL-leerlingen zijn vanaf 1 september 2022 gekoppeld aan functiegroep 1. Dit betekent dat de lonen van jongeren tot 21 jaar met 10% tot 20% gaan stijgen. Er wordt dan niet meer aangesloten bij een percentage van het wettelijk minimum loon.
Vanaf 1 januari 2023 is er sprake van een nieuwe loongebouw met periodieken. Heeft de werknemer een vol kalenderjaar dezelfde functie uitgevoerd dan gaat de medewerker een periodiek omhoog in het loongebouw.

Individueel keuze budget in akkoord horeca cao

Vanaf 1 januari 2023 is een persoonlijk keuzebudget van € 150,00 per jaar beschikbaar gesteld voor eigen ontwikkeling. Het keuzebudget kan bijvoorbeeld worden ingezet voor opleiding of training naar keuze van de medewerker.

Balans tussen werk en privé

Partijen zijn het er over eens dat er een beter balans tussen werk en privé nodig is. Deze balans wordt gerealiseerd door een betere regeling van min- en plusuren en een rooster dat minimaal 3 weken van te voren bekend moet worden gemaakt. In het rooster, dat rekening houdt met een gemiddelde 5-daagse werkweek, wordt gestreefd naar vaste rustdagen en regelmatig 2 aaneengesloten wekelijkse rustdagen, minimaal eenmaal in de twee weken.

Let op! Bovenstaande is nog niet definitief, de leden moeten eerst nog stemmen.

Plaats een bericht