Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / AVG Special – 6. Hoe AVG compliant zijn?

AVG Special – 6. Hoe AVG compliant zijn?

Bij een audit van AVG Garant kijken we of een bedrijf passende maatregelen heeft genomen om persoonsgegevens te beveiligen. Maar zelfs als dit aan de orde is kunnen er zich natuurlijk incidenten met data voordoen. Het is daarom belangrijk dat een bedrijf procedures heeft om dergelijke incidenten snel boven tafel te krijgen en eventuele risico’s – nu en in de toekomst – te beperken. De melding aan de toezichthouder en eventueel aan de betrokkenen maakt hier onderdeel van uit.

AVG en Compliancy

Bij een audit letten we er dan op of er een datalekprotocol of -instructie aanwezig is. En ook of deze in het kader van privacy- en security awareness bekend is bij de medewerkers. Ook kijken we of de incidenten en datalekken geregistreerd zijn en gaan we dieper in op 3 specifieke gebeurtenissen. Welke beoordeling heeft de ondernemer gemaakt ten aanzien van het risico? En als er sprake is geweest van een datalek, is deze dan tijdig en op de juiste wijze gemeld aan de AP? Zijn betrokkenen tijdig en juist geïnformeerd? En heeft de onderneming passende maatregelen genomen om fouten te herstellen en voortaan te voorkomen?

Omdat we regelmatig terug komen voor een nieuwe audit blijft de problematiek op de agenda en blijft u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Voorkom dat deze problemen verdwijnen onder de problemen van alledag.

Het doel van AVG Garant is uw organisatie verder helpen in de ontwikkeling van uw beleid om persoonsgegevens veilig te behandelen. Auditeren is daar een onderdeel van.

Meer weten? Zie het normschema AVG Garant, met name de normpunten 7 en 19.4.

Of plan een online informatieve meeting in met een van onze specialisten.

Algemeen | AVG | Blogs, Specials en Opinie | Bureau Cicero | Nieuws, Trends & Actualiteiten | Privacy

De AVG Special is geschreven in partnerschap met Inge BrattingaVRF advocaten en het AVG Garant Keurmerk

Webinar: AVG waar moet je op letten

Wilt u meer weten? We hebben ook nog een webinar! Meld u hier aan voor de webinar van 20 oktober.