Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / Beheers uw risico’s: Het beheersen van risico’s voor ondernemers in de logisitiek begint bij kennis!

Beheers uw risico’s: Het beheersen van risico’s voor ondernemers in de logisitiek begint bij kennis!

beheer uw risico's
UITNODIGING: Bijeenkomst over de risico’s voor ondernemingen in de logistiek bij inzet opdrachtnemers en de manier waarop dit beheerst kan worden

Het Midpoint Huis van de Logistiek en LMB (Logistiek Midden-Brabant) organiseren in samenwerking met De Voort Advocaten en Bureau Cicero op woensdag 7 juni 2017 een bijeenkomst. Dit zal plaatsvinden in het Huis van de Logistiek. De bijeenkomst heeft betrekking op de risico’s voor ondernemingen in de logistiek bij de inzet van opdrachtnemers, zoals ondervervoerders en ZZP’ers, en de manier waarop deze risico’s beheerst kunnen worden. Denk daarbij met name aan de aansprakelijkheid voor het niet of onjuist betalen van loon of vergoedingen.

Een juridische toetsing van de praktijk, slimme contractuele afspraken en het keurmerk PayChecked in Transport zijn manieren om de risico’s te kunnen beperken. Tijdens de bijeenkomst zal een toonaangevende ondernemer uit de transportsector vertellen over hoe hij zijn onderneming heeft beschermd tegen genoemde gevaren.

Wet Aanpak Schijnconstructies
PayChecked in Transport - beheers uw risico's

De risico’s zijn door recente wetswijzigingen flink toegenomen. De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), welke per 1 januari 2017 is uitgebreid naar vervoersovereenkomsten, en de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (de modelovereenkomsten voor ZZP’ers) zorgen beide voor een verhoogde kans op aansprakelijkheid van de opdrachtgever.

Het beheersen van risico’s begint bij kennis! Deze kennis dragen wij graag over tijdens de bijeenkomst

Kennis op het gebied van nieuwe wetgeving, contracten en het door TLN en EVO ontwikkelde keurmerk PayChecked in Transport. Dit keurmerk zorgt ervoor dat kan worden aangetoond dat er conform relevante wet- en regelgeving wordt gewerkt. Een onafhankelijke inspectie-instelling toetst of er veranderingen en verbeteringen in de administratie en de bedrijfsvoering nodig zijn om het keurmerk te kunnen behalen.

Programma Beheers uw risico’s & Gastsprekers bijeenkomst over de risico’s voor ondernemingen in de logistiek

Stefan Jansen, advocaat bij De Voort Advocaten, gaat in op de relevante
wet- en regelgeving, de verzwaarde juridische eisen aan de eigen bedrijfsvoering
èn de bedrijfsvoering van ingeschakelde derden, de risico’s en de juridische
beheerstechnieken.

Patrick Tom en Theo van Leeuwen zijn beiden werkzaam bij bureau Cicero, een organisatie gespecialiseerd in de controle op verplichtingen uit arbeid (als geaccrediteerde inspectie-instelling ISO/IEC 17020 onder nummer I 225). Zij ontwikkelden samen met TLN en EVO het keurmerk PayChecked voor de transportsector. Zij voeren inspecties uit om naleving van de norm bij het keurmerk te controleren.

Beheers uw risico’s – Aanmelden

Aanmelden kan door te mailen naar Bureau Cicero: info@cicero.nl
Datum: woensdag 7 juni 2017
Tijden:14:30 uur inloop.
Presentaties van 15:00 – 17:30 uur.
Na afloop een borrel.
Locatie: Huis van de Logistiek, Heraclesstraat 6, 5048 CG Tilburg

Voor vragen kunt u contact opnemen via ons mailadres contact@cicero.nl. Benieuwd wat wij nog meer doen? Kijk dan hier.

Plaats een bericht