Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Belangrijke wijzigingen cao Pluimvee verwerkende industrie

Belangrijke wijzigingen cao Pluimvee verwerkende industrie

Wijzigingen cao Pluimvee verwerkende industrie

Per 1 juli 2022 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de cao Pluimvee verwerkende industrie. Het gaat om een tweetal aanpassingen in artikel 72. Dit kan gevolgen hebben voor de uitleners van medewerkers aan opdrachtgevers die onder de werkingssfeer van deze cao vallen.

Belangrijke wijzigingen cao Pluimvee rondom bepalingen inzet uitzendkrachten

De eerste aanpassing in de cao heeft betrekking op het aanbieden van vaste contracten aan uitzendkrachten. De tweede op vaste contracten voor medewerkers op zogenaamde kritische functies.

Vaste contracten aanbieden

De eerste aanpassing in artikel 72 heeft betrekking op het aanbieden van vaste contracten aan uitzendkrachten. Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden, als een uitzendkracht langer dan 2 jaar werkzaam is bij een bedrijf. Met ‘langer dan 2 jaar’ wordt een periode van in totaal meer dan twee jaar bedoeld. Ongeacht een eventuele onderbreking van die periode. Echter het aanbieden van het vaste contract moet schriftelijk in een voor de uitzendkracht begrijpelijke taal worden gedaan. Dit kan bijvoorbeeld de Engelse taal of de moedertaal van de werknemers zijn. Als een uitzendkracht geen gebruik wil maken van het aanbod, wordt dit eveneens schriftelijk vastgelegd. De uitzendkracht kan in dat geval zijn werkzaamheden als uitzendkracht voortzetten.

Kritische functies

De tweede aanpassing in artikel 72 heeft betrekking op vaste contracten voor medewerkers op zogenaamde kritische functies. Vanaf 1 juli 2022 mogen werkgevers geen gebruik maken van uitzendkrachten in de volgende kritische functies. Of functies waarvan de werkzaamheden overeenkomen met :

 • Poultry welfare officer of medewerker poultry welfare
 • Planner levende dieren
 • Controleur aanvoer levende dieren
 • Controleur verdover
 • Welzijnsmedewerker
 • Heftruckchauffeur afdeling aanvoer
 • Teamleider of assistent teamleider
 • Voorman machinale filetlijnen
 • Voorman panklaar
 • Voorman expeditie/verzending
 • Eerste medewerker
 • Operator
 • Lijncoördinator
 • Coördinator arbeidsomstandigheden

Wilt u het gehele persbericht lezen over de wijzigingen in deze cao per 1 juli 2022? Kijk dan op de website van SZPluimvee.nl.

Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u altijd met ons contact opnemen.

Bron: zpluimvee.nl

Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht