Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Belastingplan 2023 aangenomen door de Eerste Kamer

Belastingplan 2023 aangenomen door de Eerste Kamer

Belastingplan 2023

Instemming Belastingplan 2023

Op 20 december 2022 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2023. Dit houdt in dat de wetsvoorstellen definitief zijn.

Hieronder een overzicht van de wijzingen.

Reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding gaat per 1 januari 2023 omhoog van 19 cent per kilometer naar 21 cent per kilometer.

Werkkostenregeling 2023

De vrije ruimte gaat per 1 januari 2023 omhoog. Op dit moment is de vrije ruimte 1,7% over de eerste € 400.000,- loonsom. Vanaf 2023 gaat dit omhoog naar 3% over de eerste € 400.000,-. Voor het meerdere boven een loonsom van € 400.00,- blijft het percentage van 1,18% ongewijzigd.

Thuiswerkvergoeding 2023

De onbelaste thuiswerkvergoeding gaat per 1 januari 2023 omhoog van € 2,- per gewerkte dag naar € 2,15.

Aftopping 30% regeling vanaf 1 januari 2024

De maatregel gaat pas in vanaf 1 januari 2024 en geldt voor ingekomen werknemers. Voor werknemers waarvoor u de 30%-regeling mag toepassen op grond van een beschikking. Voor sommige werknemers gaat de maatregel pas in per 2026 door een overgangsregeling. Het is daarbij van belang of de 30%-regeling in het laatste tijdvak 2022 hebt toegepast.

Aftopping per 2024: hoofdregel

Als u per 2024 kiest voor de toepassing van de 30%-regeling geldt daarvoor een maximumbedrag dat u gericht vrijgesteld kunt vergoeden. Dit maximumbedrag is 30% van het bedrag van de norm uit de Wet normering topinkomens (WNT-norm). Voor 2022 bedraagt de WNT-norm € 216.000. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Het bedrag voor latere jaren is ten tijde van deze nieuwsbrief nog niet bekend. Stel dat in 2024 dit bedrag € 220.000 is, dan betekent dat dat de maximale grondslag waarover u de 30%-regeling toepast € 220.000 is. Het maximale bedrag van de onbelaste vergoeding is dan 30% van € 220.000 ofwel € 66.000. Deze bedragen zijn op jaarbasis. Als een werknemer gedurende het jaar naar Nederland komt of terug naar het buitenland gaat, past u dit maximumbedrag naar tijdsgelang toe.

Aftopping per 2026: overgangsregeling

De aftoppingsmaatregel gaat pas in per 2026 als u voor de werknemer de 30%-regeling hebt toegepast op het loon van het laatste loontijdvak van 2022.

Gebruikelijk loon DGA 2023

Het gebruikelijk loon van de DGA stijgt naar € 51.000,- in 2023. Een grotere stijging dan de afgelopen jaren. In 2022 was het gebruikelijk loon € 48.000,-

Bron: Belastingdienst en Eerste kamer

Plaats een bericht