Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Loonheffing / Betaaltermijn grote bedrijven teruggebracht van 60 dagen naar 30 dagen

Betaaltermijn grote bedrijven teruggebracht van 60 dagen naar 30 dagen

Het is bekend dat grote bedrijven vaak een zeer lange betaaltermijn hanteren. De Tweede Kamer heeft nu een wetsvoorstel aangenomen waarbij de wettelijke termijn van 60 naar 30 dagen is teruggebracht.

Op 21 maart 2022 is de Tweede Kamer met grote meerderheid akkoord gegaan met het wetsvoorstel voor het verkorten van de wettelijke betaaltermijn van grote ondernemingen aan het MKB. Deze wettelijke betaaltermijn was 60 en wordt nu 30 dagen. Alleen de Eerste Kamer moet hier nog mee instemmen.

Wijziging in Burgerlijk Wetboek

Artikel 6:119a lid 6 BW gaat wijzigen. Dit zorgt voor een wettelijke vastlegging van de maximale betalingstermijn van grote opdrachtgevers aan hun MKB leveranciers.

Betaaltermijn van grote bedrijven terug van 60 naar 30 dagen

Diverse belangenorganisaties zijn met dit onderwerp al langere tijd aan de slag. Deze wetswijziging komt tegemoet aan de doorgaans zwakkere positie van in onderhandelingen over leveringscontracten voor MKB bedrijven. Deze moeten zich doorgaans voegen in lange termijnen, waarbij soms ook 90 dagen de norm is.

Het gaat om de termijn tussen het leveren van de prestatie en het daarmee kunnen opstellen van de factuur. Maar ook de datum dat er daadwerkelijk voldaan wordt. Volgens MKB Nederland is deze termijn gemiddeld 75 dagen voor sectoren zoals de bouw. Hierin is de overheid de grootste opdrachtgever.

Het verkorten van de wettelijke betalingstermijn heeft positieve gevolgen voor de liquiditeit van de MKB ondernemingen. Door de coronacrisis is een deel van de omzet weggevallen, maar is ook de betalingstermijn door veel opdrachtgevers extra opgerekt. Nu de economie en zeker het investeren weer aantrekt is het extra belangrijk om over een goede liquiditeit te beschikken.

Daarnaast zijn er nog (belasting)schulden of verrekeningen voor NOW, TVL et cetera. Deze doen dit jaar mogelijk een extra aanslag op de liquiditeit. Als facturen dan ook nog extra lang niet voldaan worden, wordt de liquiditeit sterk op de proef gesteld.

De bedoeling is dat met deze nieuwe wettelijke termijn de liquiditeit verbeteren en een inhaalslag gemaakt worden.

Meldpunt achterstallige betalingen.

ACM (Autoriteit Consument & Markt) heeft in 2021 een tijdelijk meldpunt geopend. ACM heeft dit geopend om inzicht te krijgen in het betaalgedrag van grootbedrijven aan MKB’ers. Er is tot eind januari 2023 de mogelijkheid om door Mkb’ers anoniem een melding te maken. Deze meldingen hebben betrekking op het niet houden aan de afgesproken betaaltermijn.

Bron:
Tweedekamer.nl

Plaats een bericht