Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Betalingsregeling voor bijzonder uitstel per 1 oktober 2022

Betalingsregeling voor bijzonder uitstel per 1 oktober 2022

betalingsregeling bijzonder uitstel van betaling

Betalingsregeling voor bijzonder uitstel per 1 oktober 2022

Vanaf 1 oktober 2022 start de terugbetalingsregeling voor het bijzonder uitstel. Een van de maatregelen van de overheid inzake het corona virus was het bijzonder uitstel van betalingen voor diverse belastingen. De regeling is per 31 maart 2022 beëindigd.

De Belastingdienst biedt een onderneming die (verlengd) bijzonder uitstel heeft gekregen een ruime regeling aan voor het terugbetalen van de opgebouwde belastingschuld. Deze terugbetalingsregeling start vanaf 1 oktober 2022, waarbij een onderneming in maximaal 60-maandelijkse termijnen de opgebouwde belastingschuld dient af te lossen. Een onderneming kan de opgebouwde belastingschuld ook eerder of sneller aflossen.

Een met de Belastingdienst overeengekomen betalingsregeling inzake afdracht loonheffing en omzetbelasting ziet men binnen het SNA-keurmerk als een risico verhogende factor, met daaraan gekoppeld een inspectiefrequentie van eens per drie maanden. Voor SNA-gecertificeerde ondernemingen met een betalingsregeling in het kader van bijzonder uitstel van betaling geldt na 1 oktober 2022 (totdat aan de volledige betalingsregeling is voldaan) ook de verhoogde inspectiefrequentie.

Welke gevolgen heeft dit voor uw inspectie als u gebruik maakt van de terugbetalingsregeling?

Dit houdt in dat uw inspectiefrequentie wordt verhoogd naar eens per 3 maanden. Heeft u geen belastingschulden dan zal de normale frequentie blijven gelden.

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via ons contactformulier of ons e-mailadres contact@bureaucicero.nl. Wilt u liever iemand telefonisch spreken? Dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer +31(0)38 720 08 21.

Wilt u graag maandelijks op de hoogte blijven van alle actuele onderwerpen? Meld u dan hier aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Bron: SNA

Plaats een bericht