Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / BLOG: Een kritische opdrachtgever is een kans voor de leverancier 

BLOG: Een kritische opdrachtgever is een kans voor de leverancier 

Een kritische opdrachtgever is een kans voor de leverancier 

Een kritische opdrachtgever is een kans voor de leverancier 

We zien steeds meer dat kritische opdrachtgevers zich bewust zijn van de waarde van hun werkenden, ook in de flexibele schil. Steeds meer complexe wet- en regelgeving is onderdeel geworden van het inhuurproces. Dit wordt ook gestimuleerd doordat regelmatig in het nieuws komt hoe het fout kan gaan. Dit leidt tot imagoschade. Belangrijk is een markt waarin de werknemer de bepalende partij is. Boetes en verlegbare naheffingen kunnen om enkele duizenden tot meer dan honderdduizend Euro belopen.  

Meer en nieuwe eisen

Kritische opdrachtgevers stellen steeds meer en nieuwe eisen aan hun leveranciers van flexibele arbeid als reactie op nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe inzichten op basis van eigen ervaringen en interne doelstellingen. 

Waar in het verleden de verantwoordelijke lijnmanager een telefoontje deed naar het uitzendbureau om snel wat mensen te leveren werd dit overgenomen door de inkoopmanager. Want er was toch heel wat geld mee gemoeid. Personeelszaken en de loonadministratie hielden zich vooral bezig met het eigen vaste personeel.  

Opdrachtgevers beleggen steeds vaker de coördinatie van het beheer van de flexibele schil bij een gespecialiseerde afdeling of een specifiek daartoe benoemde functionaris. Er is dan veel meer kennis aanwezig om de risico’s rond wet- en regelgeving in te schatten. En de afstemming tussen vast en flexibel wordt beter. 

Hiermee verandert ook de manier waarmee een uitzendbureau met haar klant(en) omgaat. Deze kritische opdrachtgevers vragen niet alleen om het juiste aantal mensen met een goed profiel. Ze dagen de opdrachtnemer ook uit om duidelijk te maken hoe het meewerkt aan gezonde interactie tussen de vaste medewerkers en de flexibele schil. En hoe het uitzendbureau of de payroller de risico’s beheerst die samenhangen met de flexibele schil. Voor de professionele uitzender en payroller is dit een kans. 

Goed opdrachtgeverschap 

Eind 2019 is het rapport “Werkcode, uitgangspunten voor het realiseren van één arbeidsmarkt voor alle werkenden” verschenen. Dit is een initiatief van Achmea, a.s.r., ING, NN en VGZ De Unie, CNV Vakmensen en FNV Finance. Doel van deze werkcode is het realiseren van één arbeidsmarkt voor alle werkenden. Om dit te bereiken bevat de code vijf uitgangspunten en uitwerkingen daarvan. Het is een invulling van goed werkgeverschap én goed opdrachtgeverschap. De vijf uitgangspunten zijn voor de betrokken organisaties richtinggevend bij het maken van afspraken in de CAO en met leveranciers van arbeid. De initiatiefnemers proberen een voorbeeld te zijn voor andere bedrijven. Ze hopen dat een goed voorbeeld doet volgen. 

De vijf uitgangspunten worden door de financiële instellingen en de vakbonden als volgt beschreven: 

 1. Werken bij ons betekent het vergroten van je arbeidswaarde en marktwaarde. 
 1. Goed werkgeverschap is ook goed opdrachtgeverschap. 
 1. Werk organiseren we in duurzame arbeidsrelaties. 
 1. Werkenden hebben toegang tot voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid en pensioen 
 1. Werkenden die gelijk werk verrichten, belonen,  waarderen en  behandelen  we gelijkwaardig. 

De uitgangspunten zijn verder in stellingen uitgewerkt. Het komt erop neer dat de initiatiefnemers bereid zijn om te investeren in hun werkers met het oog op een duurzame arbeidsrelatie. Dit ongeacht de vraag of de relatie vast of flex/ZZP is. Wel is benoemd dat structureel werk zo veel mogelijk in vaste contracten plaats vindt. Alle werkenden zouden zich moeten kunnen verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en pensioen. Dit betekent onder andere dat deze opdrachtgevers zich ervan vergewissen dat de tarieven die opdrachtnemers in rekening brengen en ook  ZZP-ers tarieven moeten hebben die dit mogelijk maakt.  

Bij goed opdrachtgeverschap hoort goed opdrachtnemerschap 

De uitdaging is om goed in te spelen op de behoeften van een opdrachtgever die in haar beleid, zoals het initiatief van werkcode, eisen stelt aan de manier waarop werkgeverschap en opdrachtgeverschap wordt ingevuld.   

Een professionele uitzender of payroller zal duidelijk willen maken tegemoet te kunnen komen aan die behoeften. Dan is onder andere het volgende van belang: 

 • Weten wat de wensen van de klant zijn:
  Als uitzendbureau of payroller kent u de geldende arbeidsvoorwaarden en past u die toe.
 • U laat zien dat u als opdrachtnemer ook een goed werkgever bent:
  Wat doet u aan scholing?
  Geeft u uw werknemer de kans om bij de opdrachtgever in dienst te komen?
 • Weten wat uw risico’s zijn:
  Wat doet u nu al om de klant te helpen zijn risico’s te beheersen? De ongerustheid wegnemen van alles wat al geregeld is.
 • Toelichting geven op de beheersmaatregelen die u nu al toepast:
  Processen en procedures helder maken.
  Certificeringen zoals SNA NEN 4400, PayOK, SNF.

Een kritische opdrachtgever is een kans voor de leverancier. Wat is de kans ?

Gezamenlijk invulling geven aan het “goed werkgeverschap” van de opdrachtgever creëert de mogelijkheid om uit de inkoop – verkooprelatie te komen en te werken aan een veel betere en geprofileerde relatie met de klant. 

Het geeft de kans om samen afspraken te maken over de invulling van de samenwerking en hoe gezamenlijk de risico’s te beperken; beide partijen zitten in hetzelfde schuitje. Het is dan zinvol om aan een vertrouwensrelatie te werken waar beiden langdurig profijt van moeten hebben. 

Het is nooit één certificaat die alles oplost. Goed risicobeheer komt tot stand in samenwerking tussen leverancier en opdrachtgever:

 • Weten welke wet- en regelgeving relevant is.
 • Goede kennis van de wet- en regelgeving.
 • Risico’s in de eigen praktijk kennen en herkennen.
 • En de noodzakelijke verantwoordelijkheid nemen om deze te beheersen.  

Bijpraten

Uiteraard praten ik of mijn collega’s graag met u over de mogelijkheden met betrekking tot certificering. Wij geloven er immers in dat certificering niet meer dan een tool is om de markt handreikingen te geven tot professionalisering.

Plaats een bericht