Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / BTW / BTW wijzigingen per 01-01-2019

BTW wijzigingen per 01-01-2019

btw wijzigingen

Voor 2019 staan er veel wijzigingen op stapel op het gebied van de BTW. Zorg dat u tijdig bent geïnformeerd en bereid uw administratie hierop voor. Na meer dan 25 jaar gaat het systeem van intracommunautaire leveringen op de schop. Zie geheel onderaan wat er gaat veranderen.

Behalve deze ingrijpende wijziging voor handel met andere EU-landen, staat er nog veel meer te gebeuren.

Wijzigingen per 1 januari 2019 BTW van 6% naar 9%

Het verlaagde tarief stijgt van 6% naar 9%. De belastingdienst zal niet gaan naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden. Dit om ondernemers niet met extra administratieve lasten op te zadelen. Het is belangrijk uw administratie goed in te richten en voor te bereiden op het nieuwe tarief. Ook is het belangrijk om het moment van leveren van de diensten of goederen goed vast te leggen. Zodat er een juiste onderbouwing is welk tarief u dient te factureren.

Brexit 29 maart 2019

Het Verenigd Koninkrijk (VK) verlaat op 29 maart 2019 de EU. Op moment van schrijven lijkt een voorlopig akkoord te zijn bereikt, dat echter in hoog tempo weer onder druk komt te staan. Zou het toch tot een harde Brexit komen. Dan hebben transacties tussen partijen uit het VK en EU-lidstaten geen intracommunautair karakter meer met alle gevolgen van dien.

Wijzigingen in e-commerce

Vanaf 1 januari 2019 mogen ondernemers die voor minder dan € 10.000 per jaar aan digitale diensten verlenen aan particulieren in andere landen van de EU ervoor kiezen om het Nederlandse btw-percentage te berekenen, aan te geven en af te dragen.
Op dit moment moeten ondernemers die digitale diensten verlenen aan particulieren die in andere EU-lidstaat wonen. De btw van het land waar die particulier woont afdragen.

Daarnaast hoeft nog maar één bewijsstuk te worden aangeleverd van de woonplaats van de particulier. Dit laatste geldt alleen als de omzet per jaar van digitale diensten aan particulieren in andere EU-lidstaten minder dan € 100.000 bedraagt.

De ondernemer die goederen verkoopt via zijn webwinkel hoeft zich in 2021 en latere jaren niet langer te laten registeren in de landen waar hij de drempels voor afstandsverkopen heeft overschreden. De ondernemer die voor meer dan € 10.000 per jaar aan verkopen aan particulieren in andere EU landen verricht, moet weliswaar de btw van het land van de particulieren berekenen. Maar mag deze buitenlandse btw op een One-Stop Shop (OSS) aangifte afdragen. Ook de buitenlandse btw die een ondernemer verschuldigd is voor het verrichten van de op de B2B hoofdregel uitgezonderde diensten kan op een OSS aangifte worden afgedragen. De vrijstelling op invoer van goederen met een geringe waarde (€ 22) wordt afgeschaft en zal worden vervangen door een speciaal vereenvoudigd invoer regime voor zendingen tot € 150.

Vervanging kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling wordt per 1 januari 2020 vervangen door een omzet gerelateerde vrijstelling. Wil een ondernemer deze vrijstelling al op 1 januari 2020 toepassen, dan moet hij voor 20 november 2019 een verzoek indienen. Als de ondernemer dan op jaarbasis voor minder dan € 20.000 aan omzet heeft die in Nederland aan de heffing van btw is onderworpen, mag hij geen btw vermelden op zijn facturen en heeft hij geen recht op aftrek van voorbelasting. De regeling gaat ook voor rechtspersonen gelden.

Nieuw Btw-systeem verkopen EU-ondernemers per 1 juli 2022

Er komt een nieuw Btw-systeem voor verkopen aan ondernemers binnen de EU. Als men nu goederen levert aan een ondernemer in een ander EU land, is dat een intracommunautaire levering. Deze is met 0% btw belast in het land van vertrek van de goederen. De afnemer geeft een intracommunautaire verwerving aan in het land van aankomst van de goederen.

Met ingang van 1 juli 2022 gaat dit veranderen en moet de ondernemer de btw van het land van aankomst berekenen aan zijn afnemer. Alleen als de afnemer als een ‘Certified Taxable Person’ is aan te merken, zou de heffing van de btw van het bestemmingsland naar hem worden verlegd. Veel lidstaten, waaronder Nederland, zijn tegen de invoering van dit concept. Het is de vraag of het idee van de ’Certified Taxable Person’ het gaat halen.

Bron: Taxence

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht