Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Derdelanders uit Oekraïne mogen na 4 maart 2024 niet meer werken

Derdelanders uit Oekraïne mogen na 4 maart 2024 niet meer werken

Derdelanders uit Oekraïne

Vanaf 4 maart 2024 zullen ‘derdelanders’, mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne zonder de Oekraïense nationaliteit en slechts in het bezit van een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning, niet langer vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming in Nederland. Dit betekent dat zij na deze datum geen recht meer hebben op verblijf en dus ook niet meer mogen werken in Nederland. Voor ontheemden met de Oekraïense nationaliteit of een permanente Oekraïense verblijfsvergunning verandert er niets.

Deze wijziging komt voort uit een besluit van Staatssecretaris Van den Burg, waarbij de Raad van State heeft bepaald dat de einddatum voor ‘derdelanders’ nu geldig is tot 4 maart 2024, zoals oorspronkelijk vastgelegd in de richtlijn. Werkgevers met ‘derdelanders’ in dienst dienen vanaf 4 maart 2024 tewerkstellingsvergunningen te verkrijgen. Als arbeidsovereenkomsten niet van rechtswege eindigen op deze datum, moeten werkgevers het loon doorbetalen, wat mogelijk tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan leiden.

UWV

Het UWV is van plan werkgevers van de ongeveer 2.500 ‘derdelanders’ in Nederland te informeren over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State. Beëindiging van het dienstverband leidt tot een transitievergoeding, waarvan de hoogte beperkt is gezien de duur van het dienstverband. ‘Derdelanders’ die in Nederland willen blijven, kunnen een asielaanvraag indienen, maar mogen tijdens de eerste zes maanden van de asielprocedure niet werken. Na zes maanden mogen zij werken, mits de werkgever een volledige werkvergunning aanvraagt bij het UWV.

Voor ontheemde Oekraïners (met de Oekraïense nationaliteit) en mensen met een permanente Oekraïense verblijfsvergunning verandert er niets tot 4 maart 2025. Zij vallen nog steeds onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming en mogen werken, mits de werkgever hiervan melding doet bij het UWV.

Bron: NLwerktaanwerk.nl

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag maandelijks onze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Wilt u graag weten of wij iets voor u kunnen betekenen? Of vragen over dit artikel? Neem dan telefonisch contact op met één van onze medewerkers. Ons telefoonnummer is 038 720 0821. Of u kunt een e-mail sturen naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht