Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Eerste Kamer akkoord met de nieuwe wetgeving pensioenen

Eerste Kamer akkoord met de nieuwe wetgeving pensioenen

Nieuwe wetgeving pensioenen

De Eerste kamer akkoord met de nieuwe wetgeving pensioenen. Dat betekent dat de nieuwe pensioenplannen en regels definitief doorgaan. De nieuwe Wet gaat in op 1 juli 2023.

Vakbonden, werkgevers en de overheid hebben samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Met als doel om het pensioenstelsel opener, persoonlijker en toekomstbestendig te maken. Zoals gezegd gaat de nieuwe Wet in op 1 juli 2023. Pensioenfondsen zoals StiPP hebben nu tot 1 januari 2028 om over te stappen naar een nieuwe pensioenregeling.

Twee nieuwe regels gaan al op 1 juli 2023 in:

  • Vervallen wachttijd. Vanaf 1 juli 2023 vervalt de wachttijd van acht gewerkte weken voor nieuwe werknemers.
  • Wekentelling Basisregeling start vanaf 21 jaar. Vanaf 1 juli 2023 begint het tellen van de weken in de Basisregeling vanaf 21 jaar.

Eén regel gaat op 1 januari 2024 in:

  • Verlaging toetredingsleeftijd. Vanaf 1 januari 2024 gaan werknemers vanaf 18 jaar deelnemen in de pensioenregeling.

Regel dus op tijd uw software in voor de nieuwe regels vanaf 1 juli 2023.

Bron: Flexnieuws.nl, StiPP Pensioen

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht