Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Einde vaksector voor uitzendwerkgevers

Einde vaksector voor uitzendwerkgevers

Vanaf 01 januari 2020 valt een groot deel van de uitzendwerkgevers in sector 52 “Uitzendbedrijven”. Uitzendwerkgevers welke ingedeeld zijn in een vaksector, zullen een nieuwe beschikking van de Belastingdienst ontvangen over de sectorindeling.

Sinds 25 mei 2017 is het voor nieuwe uitzendwerkgevers niet meer mogelijk om ingedeeld te worden in een vaksector. Voor uitzendwerkgevers die vóór deze datum al ingedeeld waren in een vaksector, blijft deze van toepassing bij ongewijzigde werkzaamheden. Deze overgangsregeling zal per 01 januari 2020 eindigen.

Er is een sterke toename in het aantal uitzendbedrijven dat onder een vaksector valt. Dit heeft geleid tot een hogere premies voor de vaksectoren. Deze hogere premie is een gevolg van uitzendarbeid, welke vaak gepaard gaat met hogere lasten voor de WW, ZW en WGA.

Sector 52

Voor de herindeling naar sector 52 is het van belang hoeveel procent van het totale premieloon van de uitzendwerkgever wordt toegerekend aan het ter beschikking stellen van personeel.

  • Een herindeling van het gehele bedrijf naar sector 52 vindt plaats als meer dan 50% van het premieloon wordt toegerekend aan het ter beschikking stellen van personeel;
  • Een herindeling van een deel van het bedrijf naar sector 52 vindt plaats als meer dan 15%, maar niet meer dan 50% van het premieloon, wordt toegerekend aan het ter beschikking stellen van personeel. Het overige deel wordt ingedeeld in een sector die voor de andere werkzaamheden geldt. Vanaf 01 januari 2020 kan er sprake zijn van een ‘verplicht gesplitste aansluiting’.

Niet alle situaties waarin men personeel ter beschikking stelt, vallen onder sector 52. Voor een tweetal groepen werknemers geldt een uitzondering:

  1. Werknemers die in dienst zijn bij een werkgever die onder een concern valt (de personeels-B.V.)
    Deze uitzondering betreft medewerkers die binnen hetzelfde concern ter beschikking gesteld worden. Voor de personeels-B.V. is de sectorindeling van de inlenende concernonderdelen van belang.
  2. Payrollmedewerkers
    In paragraaf 16.9 Handboek Loonheffingen is benoemd wanneer iemand een payrollmedewerker is. Als bij een werkgever uitsluitend payrollmedewerkers in dienst zijn, dan zal vanaf 01 januari 2020 sector 45 van toepassing zijn.

De mogelijkheid bestaat dat bij een werkgever gedeeltelijk bovenstaande werknemers in dienst zijn. Voor de sectorindeling is het van belang hoeveel procent van het premieloon hieraan wordt toegerekend:

  • Als er sprake is van meer dan 50% van het premieloon, dan wordt dit toegerekend aan het traditioneel uitzenden en zal deze werkgever vanaf 2020 in sector 52 ingedeeld dienen te worden.
  •  Als er sprake is van meer dan 15%, maar niet meer dan 50% van het premieloon, dan geldt voor deze werkgever de gesplitste aansluiting.

Uitzendwerkgevers bekend bij Belastingdienst

Uitzendwerkgevers die bekend zijn bij de Belastingdienst, zullen in oktober 2019 een nieuwe beschikking ontvangen met de nieuwe sectorindeling per 01 januari 2020. Voorafgaand aan deze beschikking, zal de werkgever toelichting ontvangen.

Heeft de werkgever voor 01 januari 2020 geen beschikking ontvangen, maar is hij van mening dat deze wel in sector 52 ingedeeld dient te zijn, dan dient de werkgever dit te melden. Deze melding verstuurt men onder vermelding van UZB2020, naar onderstaand adres:

Belastingdienst
Kantoor Amsterdam
Bureau Indelingszaken
Postbus 58944
1040 EE Amsterdam

Bron: Taxlive, Taxlive

Plaats een bericht