Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Forse verhoging wettelijk minimumloon vanaf het jaar 2023

Forse verhoging wettelijk minimumloon vanaf het jaar 2023

Forse verhoging wettelijk minimumloon 2023

Het Kabinet is voornemens om vanaf 1 januari 2023 het wettelijke minimumloon te verhogen. Dit wordt uiteindelijk een verhoging van 7,5%. Deze stijging gaat in drie stappen gebeuren. De stapsgewijze verhoging ziet er als volgt uit. Op 1 januari zal het wettelijk minimumloon stijgen met 2,5%. Per 1 januari 2024 wordt nogmaals een verhoging doorgevoerd van 2,5%. De laatste stap is een stijging van 2,32%. Deze stijging gaat in per 1 januari 2025.

In het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruit kijken naar de toekomst’ heeft het Kabinet besloten het wettelijk minimum loon met 7,5% te verhogen. In het voorstel is men uitgegaan van een stijging van 3,75% in het jaar 2024 en 3,615% in het jaar 2025.

Uit de voorjaarsnota 2022 kan men afleiden dat is besloten om de verhoging van het wettelijk minimumloon jaar voren te halen. En de stijging in te laten gaan vanaf 1 januari 2023 en de verhoging van 7,5% in drie stappen in plaats van twee stappen door te voeren.

In het jaar 2023 gaat men de loongerelateerde uitkeringen en het maximum dagloon koppelen aan het WML. Daardoor stijgen de loongerelateerde uitkeringen en het maximum dagloon mee. Voor de jaren 2024 en 2025 gaat men deze niet koppelen. Wat inhoudt dat de loongerelateerde uitkeringen en het dagloon niet meestijgen.

In de voorjaarsnota is bovenstaande nader uitgewerkt. Deze staat op de site van Rijksoverheid. Aan deze opgaves en indicaties kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer interessante artikelen, kijk dan hier op onze website.

Bron: Voorjaarsnota 2022 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Plaats een bericht